1 Korinćanima

Poglavlje 12

Raznovrsnost duhovnih darova

12:1
A o duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju.
12:2
Znate da ste bili Pogani, zavedeni k nijemim idolima, kako su vas vodili.
12:3
Zato vam dajem do znanja da nitko, koji govori po Duhu Božjem, ne naziva Isusa prokletim, i da nitko ne može reći da je Isus Gospodin, osim po Duhu Svetom.
12:4
A ima raznovrsnih darova, ali je isti Duh,
12:5
i različite su službe, ali je isti Gospodin.
12:6
I raznovrsna su djelovanja, ali je isti Bog koji radi sve u svima.
12:7
A svakome se daje očitovanje Duha na korist.
12:8
Jer jednome se po Duhu daje riječ mudrosti; a drugome riječ znanja po istom Duhu;
12:9
a drugome vjera po istom Duhu; a drugome darovi ozdravljanja po istom Duhu;
12:10
a drugome činjenje čudesa; a drugome prorokovanje; a drugome raspoznavanje duhova; a drugome različite vrste jezika; a drugome tumačenje jezika.
12:11
A sve to radi taj jedan te isti Duh koji dijeli svakome pojedinačno kako on hoće.
12:12
Jer kao što je tijelo jedno, i ima mnogo udova, a svi udovi tog jednog tijela, iako ih je mnogo, jedno su tijelo: tako je i Krist.
12:13
Jer po jednom smo Duhu svi mi kršteni u jedno tijelo, bilo Židovi ili Pogani, bilo robovi ili slobodnjaci. I svi smo napojeni jednim Duhom.
12:14
Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
12:15
Ako bi noga rekla: “Zato što nisam ruka, nisam od tijela,” zar stoga nije od tijela?
12:16
Ako bi i uho reklo: “Zato što nisam oko, nisam od tijela,” zar stoga nije od tijela?
12:17
Kad bi cijelo tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bio sluh, gdje bi bio njuh?
12:18
Ali sada je Bog udove, svakog pojedinog od njih, postavio na tijelu kako je htio.
12:19
A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo?
12:20
No sada postoje mnogi udovi, ali je jedno tijelo.
12:21
I oko ne može reći ruci: “Ne trebam te”, ili opet glava nogama: “Ne trebam vas.”
12:22
Naprotiv, puno su više potrebni oni udovi tijela koji se čine slabijima.
12:23
A oni udovi tijela za koje mislimo da su manje časni, njima poklanjamo veću čast. I naši nepristojni dijelovi imaju više pristojnosti,
12:24
a naši pristojni dijelovi nemaju tu potrebu. Ali je Bog sastavio tijelo i dao veću čast onome dijelu kojemu to nedostaje,
12:25
da ne bude razdora u tijelu, nego da se svi udovi jednako brinu jedan za drugoga.
12:26
I kad trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ili kad je jedan ud poštovan, svi se udovi raduju s njim.
12:27
A vi ste tijelo Kristovo, a zasebno udovi.
12:28
I neke je Bog postavio u crkvi: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje; zatim čudesa, onda darove ozdravljanja, pomoći, upravljanja, različite jezike.
12:29
Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci?
12:30
Imaju li svi darove ozdravljanja? Govore li svi jezike? Tumače li ih svi?
12:31
Ali vi čeznite za najboljim darovima! A ja ću vam pokazati još izvrsniji put.Dnevno čitanje Biblije
22 Srpanj 2021

<< II. Lje. 33 | II. Lje. 34 | Ps. 124 | I. Kor. 12 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje