1 Korinćanima

Poglavlje 4

Služba Kristovih apostola

4:1
Neka nas ljudi na taj način smatraju kao Kristove poslužitelje i upravitelje Božjih tajni!
4:2
Štoviše, od upravitelja se traži da se pokaže vjeran.
4:3
Ali je za mene nešto najmanje da me sudite vi ili neki ljudski sud. Dapače, ja ni sâm sebe ne sudim.
4:4
Jer sâm po sebi ništa ne znam, ali time nisam opravdan, a onaj koji mi sudi jest Gospodin.
4:5
Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će i na svjetlo iznijeti što je skriveno u tami i očitovati nakane srdaca, i tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
4:6
A ovo sam, braćo, primijenio na sebe i Apolona zbog vas, da na nama naučite ne misliti preko onoga što je zapisano i da se nitko od vas zbog nekoga ne bi nadimao protiv drugoga.
4:7
Jer tko tebe čini drukčijim od drugoga? A što li imaš što nisi primio? A ako si i primio, zašto se hvališ kao da to nisi primio?
4:8
Već ste zasićeni, već ste se obogatili, bez nas ste zakraljevali. I daj Bože da kraljujete, da bismo i mi s vama kraljevali!
4:9
Jer mislim da je Bog nas apostole učinio posljednjima, kao određene za smrt; jer smo postali javna predstava svijetu, i anđelima i ljudima.
4:10
Mi smo ludi radi Krista, a vi ste mudri u Kristu; mi smo slabi, a vi ste jaki; vi ste časni, a mi smo prezreni.
4:11
Sve do ovog časa i gladujemo i žeđamo, i goli smo i izudarani, i bez stalnog smo boravišta,
4:12
i trudimo se radeći svojim rukama. Pogrđivani blagoslivljamo; progonjeni podnosimo,
4:13
oklevetani tješimo. Postali smo kao smeće svijeta, izmet svih sve do dana današnjega.
4:14
Ovo ne pišem da vas posramim, nego da vas kao svoje ljubljene sinove opomenem.
4:15
Jer da imate u Kristu deset tisuća poučavatelja, ipak nemate mnogo očeva, jer sam vas ja po evanđelju rodio u Kristu Isusu.
4:16
Stoga vas zaklinjem, budite moji sljedbenici!
4:17
Zbog toga sam vam i poslao Timoteja, koji je sin moj ljubljeni i vjerni u Gospodinu, koji će vas podsjetiti na moje puteve u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi poučavam.
4:18
A neki su se naduli, kao da neću doći k vama.
4:19
Ali evo doći ću ubrzo k vama, ako Gospodin bude htio, i tada ću upoznati, ne besjedu onih koji su se naduli, nego snagu.
4:20
Jer kraljevstvo Božje nije u riječi, nego u snazi.
4:21
Što želite? Da dođem k vama sa šibom ili u ljubavi i u duhu krotkosti?

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje