1 Korinćanima

Poglavlje 6

Sporovi među braćom

6:1
Usuđuje li se tko od vas, ako ima spor s drugim, parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima?
6:2
Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Ako li ćete vi suditi svijetu, zar ste nedostojni suditi najsitnije sporove?
6:3
Ne znate li da ćemo suditi anđelima? Koliko li onda više ono što se odnosi na ovaj život?
6:4
Kad dakle imate sporove koji se odnose na ovaj život, postavljate one koji su u crkvi najmanje cijenjeni da vam sude.
6:5
Govorim na vašu sramotu. Zar je tako da među vama nema ni jednog mudrog koji bi mogao rasuditi između svoje braće?
6:6
Nego se brat s bratom parniči, i to pred nevjernicima!
6:7
Već vam je dakle to potpuna pogreška što uopće imate parnice među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne dopustite da vas prevare?
6:8
Naprotiv, vi činite nepravdu i varate, i to svoju braću!

Proslaviti Boga i u tijelu

6:9
Ne znate li da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oni što se oskvrnjuju s muškarcima,
6:10
ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni otimači neće baštiniti kraljevstvo Božje.
6:11
I neki od vas su bili takvi. Ali ste se oprali, ali ste se posvetili, ali ste se opravdali u imenu Gospodina Isusa i po Duhu našega Boga.
6:12
Sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mi je dopušteno, ali ne želim biti pod vlašću bilo čega.
6:13
Jela trbuhu, a trbuh jelima. Ali će Bog i jedno i drugo uništiti. A tijelo nije za bludništvo, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.
6:14
A Bog koji je Gospodina uskrsnuo, i nas će uskrsnuti svojom snagom.
6:15
Ne znate li da su vaša tijela udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti Kristove udove i učiniti ih udovima bludnice? Bože sačuvaj!
6:16
Što? Zar ne znate da tko uz bludnicu prione da je jedno tijelo? Jer govori: “Bit će dvoje jedno tijelo.”
6:17
A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
6:18
Bježite od bludništva! Svaki grijeh koji čovjek učini je izvan tijela; ali tko bludniči griješi protiv vlastitog tijela.
6:19
Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga te niste svoji?
6:20
Jer ste cijenom otkupljeni. Stoga proslavite Boga u svome tijelu i svome duhu, koji su Božji!

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje