2 Korinćanima

Poglavlje 6

Služba patnje

6:1
Sada, kao njegovi suradnici zaklinjemo i vas da ne primite uzaludno milost Božju.
6:2
(Jer on govori: “Uslišao sam te u pravo vrijeme i pomogao sam ti u dan spasenja.” Evo, sada je pogodno vrijeme! Evo, sad je dan spasenja!)
6:3
Ne pravimo ni u čemu nikakvu smutnju, da se ne bi naša služba proglasila krivom,
6:4
nego u svemu sebe pokazujemo kao poslužitelje Božje: u velikoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
6:5
pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima;
6:6
u čistoći, u spoznaji, u strpljivom podnošenju, u dobroti, u Duhu Svetome, u nepatvorenoj ljubavi,
6:7
u riječi istine, u snazi Božjoj, oružjem pravednosti zdesna i slijeva,
6:8
po časti i sramoti, po zlom i dobrom glasu; kao zavodnici, a ipak istiniti;
6:9
kao nepoznati, a ipak dobro poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjavani, a ne ubijani;
6:10
kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji nemaju ništa, a ipak posjeduju sve.
6:11
O Korinćani, usta su nam otvorena prema vama, srce nam je rašireno.
6:12
Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašoj nutrini.
6:13
A kao naknadu za to isto, ja kao svojoj djeci govorim, raširite se i vi.

Vjernici – Hram Boga živoga

6:14
Ne budite neprimjereno ujarmljeni zajedno s nevjernicima. Jer kakvo zajedništvo ima pravednost s nepravednošću? Kakvu zajednicu ima svjetlo s tamom?
6:15
A kakvu slogu ima Krist s Belijalom? Ili kakav udio ima onaj koji vjeruje s nevjernikom?
6:16
A kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer vi ste hram živoga Boga, kao što je Bog rekao: “Prebivat ću u njima i hoditi s njima: i bit ću Bog njihov, a oni će biti moj narod.
6:17
Stoga izađite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ne dotičite nečisto i ja ću vas primiti.
6:18
I bit ću vam Otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospodin, Svesilni.”Dnevno čitanje Biblije
5 Kolovoz 2022

<< Est. 1 | Est. 2 | Ps. 134 | II. Kor. 6 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje