2 Kraljevima

Poglavlje 5

Naaman ozdravljen od gube

5:1
A Naaman, zapovjednik vojske sirijskog kralja, bio je sjajan čovjek kod svoga gospodara, i poštovan, zato što je po njemu GOSPOD dao oslobođenje Siriji. I bio je on silan junak, ali je bio gubavac.
5:2
I Sirijci su otišli u četama i doveli u sužanjstvo iz zemlje Izraelove mladu djevojku; zatim je služila Naamanovoj ženi.
5:3
A ona je rekla svojoj gospodarici: “Daj Bože, da bi moj gospodar bio s prorokom koji je u Samariji jer bi ga on izliječio od njegove gube!”
5:4
I ovaj je otišao i izvijestio svoga gospodara govoreći: “Tako je i tako rekla djevojka koja je iz zemlje Izraelove.”
5:5
Nato je kralj sirijski rekao: “Idi samo idi, a ja ću poslati pismo kralju Izraelovom.” I on je otišao i ponio je sa sobom deset talenata srebra i šest tisuća zlatnika i deset odijela za presvlačenje.
5:6
I donio je kralju Izraelovom pismo govoreći: “Sada kad ovo pismo dođe do tebe, evo, s njime ti šaljem svoga slugu Naamana da ga izliječiš od njegove gube.”
5:7
I dogodilo se, kad je Izraelov kralj pročitao pismo da je razderao svoju odjeću i rekao: “Zar sam ja Bog da mogu usmrtiti i oživjeti da ga ovaj čovjek šalje k meni da ga izliječim od njegove gube? Zato, promotrite, molim vas, i shvatite kako traži zavadu sa mnom!”
5:8
I zbilo se tako, kad je Elizej, čovjek Božji, dočuo da je kralj Izraelov razderao svoju odjeću da je poručio kralju govoreći: “Zašto si razderao odjeću svoju? Neka sada dođe k meni i neka spozna da ima prorok u Izraelu.”
5:9
Tako je Naaman stigao sa svojim konjima i bojnim kolima te stao na vrata Elizejeve kuće.
5:10
A Elizej je poslao glasnike k njemu govoreći: “Idi i operi se sedam puta u Jordanu i tijelo će ti se oporaviti i bit ćeš čist.”
5:11
No Naaman se razgnjevio i otišao te rekao: “Gle, mislio sam: ‘Sigurno će izaći pred mene i stati pa će zazvati ime GOSPODA, Boga svojega te će zamahnuti rukom svojom nad tim mjestom i izliječiti gubu.’
5:12
Nisu li rijeke u Damasku, Abana i Farpar, bolje od svih voda Izraelovih? Nisam li se mogao u njima oprati i postati čist?” Tako se okrenuo i otišao bijesan.
5:13
Tada su mu pristupile sluge njegove te mu progovorile i rekle: “Oče moj, da ti je prorok naložio i nešto veliko, ne bi li to učinio? Koliko je onda bolje, kad ti govori: ‘Operi se, i bit ćeš čist.’?”
5:14
Tada je sišao i umočio se sedam puta u Jordanu, prema besjedi čovjeka Božjega; i tijelo mu je opet postalo poput tijela malog djeteta, i postao je čist!
5:15
Zatim se vratio k Božjem čovjeku, on i sva pratnja njegova, te je došao i stao pred njega pa rekao: “Evo, sada znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu. Stoga sada, molim te, primi blagoslov od svoga sluge.”
5:16
Ali on je rekao: “Tako mi života GOSPODNJEG, pred kojim stojim, neću ništa primiti.” A on je navaljivao da to primi, ali je ovaj odbio.
5:17
Nato je Naaman rekao: “Ako nećeš, molim te, onda neka se daruje tvome slugi tovara ove zemlje za dvije mazge. Jer sluga tvoj odsada neće prinositi ni žrtve paljenice ni prinose drugim bogovima, nego samo GOSPODU.
5:18
Ovaj čin neka GOSPOD oprosti slugi tvome, da kad moj gospodar pođe u dom Rimonov da ondje iskaže štovanje, pa se on nasloni na moju ruku, onda se i ja poklonim u domu Rimonovu; kad se ja poklonim u domu Rimonovu, neka GOSPOD oprosti taj čin slugi tvome.”
5:19
A on mu je rekao: “Idi u miru.” Tako se on udaljio od njega jedan manji dio puta.
5:20
No Gehazi, sluga Elizeja, Božjega čovjeka, je rekao: “Evo, moj gospodar poštedio je Naamana, toga Sirijca, i nije primio ništa iz ruke njegove od onoga što je donio. No, tako mi života GOSPODNJEG, potrčat ću za njim i uzet ću nešto od njega.”
5:21
Tako je Gehazi počeo slijediti Naamana. A kad ga je Naaman vidio kako trči za njim, iskočio je s bojnih kola njemu u susret te ga upitao: “Je li sve dobro?”
5:22
A on je odgovorio: “Sve je dobro. Moj gospodar me je poslao govoreći: ‘Evo, upravo sada su iz Efrajimove gore k meni stigla dva mladića od sinova proročkih. Daj im, molim te, talenat srebra i dva odijela za presvlačenje.”
5:23
Nato je Naaman rekao: “Hajde, uzmi dva talenta!” I navaljivao je na njega te svezao dva talenta srebra u dvije vreće, i dva odijela za presvlačenje, pa ih je položio na dvojicu svojih slugu da ih nose pred njim.
5:24
A kad je ovaj stigao do kule, uzeo ih je iz njihovih ruku i pohranio ih u kući. Zatim je otpustio ljude te su oni otišli.
5:25
Ali je on došao te stao pred svoga gospodara. A Elizej ga je upitao: “Odakle dolaziš, Gehazi?” A on je odgovorio: “Tvoj sluga nije nikamo odlazio.”
5:26
Tada mu je rekao: “Nije li srce moje išlo s tobom, kad je čovjek sišao sa svojih kola tebi u susret? Je li vrijeme da se primi novac i da se primi odjeća i maslinici i vinogradi i ovce i volovi i sluge i sluškinje?
5:27
Stoga će se guba Naamanova prionuti za tebe i za tvoje sjeme zauvijek.” I on se udaljio od njegova lica, kao gubavac bijel kao snijeg.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje