2 Ljetopisa

Poglavlje 10

Pobuna protiv Rehoboama

10:1
Zatim je Rehoboam otišao u Šekem, jer je sav Izrael došao u Šekem da njega postavi za kralja.
10:2
I dogodilo se, kad je to čuo Jeroboam, sin Nebatov, koji je bio u Egiptu kamo je pobjegao od nazočnosti kralja Salomona, da se Jeroboam vratio iz Egipta.
10:3
Tada su poslali po njega i dozvali ga. Tako su Jeroboam i sav Izrael došli i progovorili Rehoboamu govoreći:
10:4
“Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram; stoga nam ti sada malo olakšaj tešku službu oca svoga i njegov teški jaram koji je stavio na nas, onda ćemo ti služiti.”
10:5
Nato im je on rekao: “Nakon tri dana ponovo dođite k meni.” I narod je otišao.
10:6
Tada se kralj Rehoboam posavjetovao sa starcima koji su bili stajali pred njegovim ocem Salomonom dok je još bio živ, govoreći: “Što mi vi savjetujete da odgovorim ovome narodu?”
10:7
Nato su mu oni odgovorili govoreći: “Ako budeš ljubazan prema ovome narodu i ugodiš im te im progovoriš lijepim riječima, oni će ti biti sluge zauvijek.”
10:8
Ali je on odustao od savjeta kojega su mu dali starci pa se posavjetovao s mladićima koji su bili odrasli s njim i koji su stajali pred njim.
10:9
Zatim ih je upitao: “Kakav savjet mi vi dajete da odgovorimo ovome narodu koji mi je bio rekao govoreći: ‘Olakšaj malo taj jaram koji nam je otac tvoj nametnuo’?”
10:10
A mladići koji su bili odrasli s njim progovorili su mu govoreći: “Ovako odgovori tome narodu koji ti je rekao govoreći: ‘Tvoj otac učinio je naš jaram teškim, a ti nam ga učini malo lakšim!’ Ovako im reci: ‘Moj mali prst bit će deblji od bokova oca moga.
10:11
Budući da je moj otac stavio teški jaram na vas, ja ću jarmu vašemu još dometnuti; moj otac vas je kažnjavao bičevima, no ja ću vas kažnjavati štipavcima.’ ”
10:12
Tako su Jeroboam i sav narod trećega dana došli k Rehoboamu, kao što je kralj naložio govoreći: “Vratite se k meni trećega dana.”
10:13
Tada je kralj surovo odgovorio narodu; i kralj Rehoboam je odustao od savjeta staraca,
10:14
te im je odgovorio po savjetu mladićâ govoreći: “Moj otac vam je nametnuo težak jaram, a ja ću još dodati na njega; moj otac vas je kažnjavao bičevima, no ja ću vas kažnjavati štipavcima.”
10:15
Tako kralj nije poslušao narod, jer je razlog bio od Boga, da bi GOSPOD proveo svoju riječ koju je izgovorio Jeroboamu, sinu Nebatovu, preko Ahije Šilonca.
10:16
A kad je sav Izrael vidio da ih kralj nije htio poslušati, narod je odgovorio kralju govoreći: “Kakav dio mi imamo s Davidom? Pa mi nemamo baštinu sa sinom Jišajevim. Svatko u svoj šator, Izraele! A sada, Davide, gledaj svoj vlastiti dom!” Tako je sav Izrael otišao u svoje šatore.
10:17
No što se tiče sinova Izraelovih koji su živjeli u gradovima Judinim, nad njima je kraljevao Rehoboam.
10:18
Zatim je kralj Rehoboam poslao Hadorama, koji je bio nad dankom, no sinovi Izraelovi su ga zasuli kamenjem tako da je poginuo. Ali se kralj Rehoboam žurno popeo na svoja kola kako bi pobjegao u Jeruzalem.
10:19
Tako se Izrael pobunio protiv doma Davidova sve do dana današnjega.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje