2 Ljetopisa

Poglavlje 13

Abija kraljuje u Judi

13:1
A osamnaeste godine Jeroboamova kraljevanja počeo je Abija kraljevati nad Judom.
13:2
Kraljevao je tri godine u Jeruzalemu. Majci njegovoj ime je također bilo Mikaja; bila je kći Uriela iz Gibeje. I trajao je rat između Abije i Jeroboama.
13:3
I Abija se postrojio po bojnim redovima s vojskom silnih ratnika, i to sa četiri stotine tisuća izabranih ljudi: Jeroboam se također postrojio u bojne redove protiv njega s osam stotina tisuća izabranih ljudi, silnih junaka.
13:4
Tada je Abija stao na goru Zemaraim, koja je u Efrajimovu gorju te rekao: “Čujte me, ti Jeroboame i sav Izraele!
13:5
Ne trebate li vi znati da je GOSPOD, Bog Izraelov, zauvijek predao Davidu kraljevstvo nad Izraelom, baš njemu i sinovima njegovim po savezu osoljenom?
13:6
Ipak se Jeroboam, sin Nebatov, sluga Salomona, sina Davidova podigao i pobunio se protiv gospodara svoga.
13:7
I sakupili su se kod njega ljudi ništarije, sinovi Belijalovi, te se osnažili protiv Rehoboama, sina Salomonova, kad je još Rehoboam bio mlad i meka srca i nije im se mogao oduprijeti.
13:8
A vi sada mislite da se možete oduprijeti kraljevstvu GOSPODNJEM koje je u ruci sinova Davidovih; a vi ste veliko mnoštvo i imate kod sebe zlatnu telad koju vam je Jeroboam napravio za bogove.
13:9
Niste li odbacili svećenike GOSPODNJE, sinove Aronove i Levite te sebi napravili svećenike prema običajima naroda drugih zemalja? Tako svaki koji se dođe posvetiti s juncem i sa sedam ovnova, taj isti može biti svećenik onih koji nisu bogovi.
13:10
A za nas, GOSPOD je naš Bog, i mi ga nismo napustili, a svećenici koji služe GOSPODU su sinovi Aronovi, dok Leviti izvršavaju svoj posao.
13:11
I oni su palili svakoga jutra i svake večeri GOSPODU žrtve paljenice i miomirisni kâd; također su i postavljali u red prinesene kruhove na čisti stol, te su zlatni svijećnjak s njegovim svjetiljkama palili svaku večer. Jer mi držimo nalog GOSPODA, Boga našega, no vi ste ga napustili.
13:12
I evo, sâm Bog je s nama kao naš zapovjednik, i svećenici njegovi sa zvonkim trubama da oglase uzbunu protiv vas. Sinovi Izraelovi, ne borite se protiv GOSPODA, Boga očeva svojih, jer nećete uspjeti!”
13:13
Ali je Jeroboam napravio zasjedu da im dođe odostraga; tako su oni bili ispred Jude, a zasjeda je bila iza njih.
13:14
I kad se Juda obazreo, gle: bitka je bila i sprijeda i straga. Tada su zavapili GOSPODU, a svećenici su zatrubili u trube.
13:15
Tada su ljudi iz Jude počeli klicati. I dok su ljudi iz Jude klicali, dogodilo se, da je Bog udario Jeroboama i sav Izrael pred Abijom i Judom.
13:16
I sinovi Izraelovi su bježali pred Judom, no Bog ih je predao njima u ruke.
13:17
I Abija s narodom svojim potukao ih je pokoljem velikim; tako je palo pogubljenih od Izraela pet stotina tisuća izabranih ljudi.
13:18
Tako su sinovi Izraelovi u to vrijeme bili pokoreni, a sinovi Judini su nadjačali zato što su se oslonili na GOSPODA, Boga očeva svojih.
13:19
I Abija je progonio Jeroboama te preuzeo gradove od njega: Betel s njegovim naseljima i Ješanu s njezinim naseljima i Efrajin s njegovim naseljima.
13:20
I više nije Jeroboam obnovio snagu u dane Abijine. Zatim ga je GOSPOD udario, te je umro.
13:21
A Abija je postao moćan i oženio četrnaest žena te izrodio dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri.
13:22
A ostala djela Abijina i putevi njegovi i besjede njegove zapisana su u pripovijesti proroka Ida.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje