Jošua

Poglavlje 7

Izrael poražen kod Aja

7:1
Ali su sinovi Izraelovi počinili prijestup u vezi onoga što je prokleto, jer je Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina, uzeo od prokletog, i srdžba GOSPODNJA je planula na sinove Izraelove.
7:2
Zatim je Jošua poslao ljude iz Jerihona u Aj, koji je pored Betavena, istočno od Betela te im je rekao govoreći: “Uzađite i izvidite zemlju!” Nato su ljudi uzašli i izvidjeli Aj.
7:3
Zatim su se vratili k Jošui te mu rekli: “Neka ne uzlazi sav narod, nego neka uziđu oko dvije ili tri tisuće ljudi i udare na Aj. I neka se ne trudi ondje sav narod, jer je njih malo.”
7:4
Tako je onamo od naroda pošlo oko tri tisuće ljudi, ali su pobjegli pred ljudima iz Aja.
7:5
I ljudi iz Aja pobili su im oko trideset i šest ljudi; jer su ih tjerali ispred svojih vrata sve do Šebarima te su ih pobili na padini. Stoga se srce naroda utrnulo te postalo kao voda.
7:6
Tada je Jošua razderao svoju odjeću i pao na zemlju na lice svoje pred Kovčegom GOSPODNJIM, i tako sve do večeri, on i starješine Izraelove, a glave su svoje posuli prahom.
7:7
Zatim je Jošua rekao: “Jao, Gospodine, BOŽE, zašto si preveo ovaj narod preko Jordana, da nas predaš u ruke Amorejaca da nas unište? Daj Bože da smo bili zadovoljni i ostali prebivati s onu stranu Jordana!
7:8
O Gospodine, što da kažem kad je Izrael okrenuo leđa svoja pred neprijateljima svojim!
7:9
Jer će za to čuti Kanaanci i svi stanovnici ove zemlje te će nas okružiti i istrijebiti ime naše sa zemlje. A što ćeš ti učiniti za veliko ime svoje?”

Akanov grijeh

7:10
Nato je GOSPOD rekao Jošui: “Ustani! Zašto ležiš na licu svome?
7:11
Izrael je sagriješio također su prekršili savez moj koji sam im zapovjedio. Jer su čak i uzeli od prokletog i ukrali i hinili pa su to čak i stavili među svoje stvari.
7:12
Stoga sinovi Izraelovi ne mogu opstati pred svojim neprijateljima, jer su okrenuli leđa svoja pred neprijateljima svojim zato što su postali prokleti. Ni ja više neću biti s vama sve dok iz svoje sredine ne uništite ono što je prokleto.
7:13
Ustani! Posveti narod i reci: ‘Posvetite se za sutra, jer ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Prokleto je među vama, Izraele; ne možeš opstati pred neprijateljima svojim sve dok ne maknete prokleto iz svoje sredine.’
7:14
Stoga ćete ujutro biti dovođeni prema vašim plemenima; i bit će, da će pleme koje GOSPOD privede, pristupiti prema porodicama svojim, zatim iz porodice koju GOSPOD privede pristupit će prema ukućanima, a ukućani koje GOSPOD privede pristupit će čovjek za čovjekom.
7:15
I bit će, da će onaj koji je uhvaćen s onim što je prokleto, biti ognjem spaljen, on i sve što on ima zato što je prekršio Savez GOSPODNJI i zato što je počinio ludost u Izraelu.”
7:16
Tako je Jošua ustao rano ujutro i doveo Izrael prema plemenima njegovim; i bilo je označeno pleme Judino .
7:17
Zatim je doveo porodice Judine i priveo obitelj Zerahovu. I doveo je obitelj Zerahovu, čovjeka za čovjekom te je označen Zabdija.
7:18
Tada su bili dovedeni njegovi ukućani čovjek za čovjekom, te je označen Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina.
7:19
Tada je Jošua rekao Akanu: “Sine moj, molim te, proslavi GOSPODA, Boga Izraelova, i priznaj mu i kaži mi sada što si učinio, nemoj to skrivati od mene.”
7:20
Nato je Akan odgovorio Jošui te rekao: “Doista, ja sam sagriješio protiv GOSPODA, Boga Izraelova, i ovako i ovako sam učinio:
7:21
kad sam vidio među plijenom jedan lijep babilonski plašt, i dvije stotine šekela srebra i jednu zlatnu šipku tešku pedeset šekela, tada sam ih poželio pa sam ih uzeo. I evo, sakriveno je u zemlji usred mojeg šatora, i srebro odozdo.”
7:22
I Jošua je poslao glasnike pa su oni otrčali u šator. I gle, bilo je skriveno u šatoru njegovom, i srebro odozdo.
7:23
Zatim su to uzeli iz središta šatora i donesli k Jošui i k svim sinovima Izraelovim te su to položili pred GOSPODA.
7:24
Tada su Jošua i sav Izrael s njim uzeli Akana, sina Zerahova, i srebro, i plašt i zlatnu šipku, i sinove njegove i kćeri njegove, i volove njegove i magarce njegove, i ovce njegove, i šator njegov i sve što je imao te su ih odveli u Akorsku dolinu.
7:25
Zatim je Jošua rekao: “Zašto si na nas svalio nevolju? Neka GOSPOD danas na tebe svali nevolju!” Nato ga je sav Izrael zasuo kamenjem, i sve njih je ognjem spalio nakon što su i njih zasuli kamenjem.
7:26
I nad njim su podigli veliku gomilu kamenja, koja postoji do dana današnjega. Tako se GOSPOD okrenuo od žestine svoje srdžbe. Zato se tom mjestu nadjenulo ime Dolina Akor, koje postoji do dana današnjega.Dnevno čitanje Biblije
8 Travanj 2021

<< Još. 7 | Još. 8 | Ps. 70 | Ivan 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje