Jošua

Poglavlje 8

Pad Aja

8:1
Tada je GOSPOD rekao Jošui: “Ne boj se i ne daj se zastrašiti! Uzmi sa sobom sve ljude ratnike, te ustani i uzađi na Aj. Pogledaj, predajem ti u ruke ajskoga kralja i njegov narod i grad njegov i zemlju njegovu.
8:2
A ti učini s Ajem i s kraljem njegovim kao što si učinio s Jerihonom i kraljem njegovim; samo što plijen njegov i stoku njegovu možete uzeti za sebe kao plijen. Postavi zasjedu gradu odostraga.”
8:3
Tako je Jošua ustao i svi ljudi ratnici da uzađu na Aj. A Jošua je izabrao trideset tisuća ljudi, silnih junaka te ih poslao noću;
8:4
I zapovjedio im je govoreći: “Gle, vi ćete grad vrebati u zasjedi, baš gradu odostraga. Ne udaljujte se predaleko od grada, nego svi budite spremni.
8:5
A ja i sav narod koji je sa mnom približit ćemo se gradu; i dogodit će se da ćemo, kad oni izađu protiv nas, mi kao i prvi put, pobjeći ispred njih.
8:6
Jer će oni poći za nama sve dok ih ne odvučemo od grada jer će reći: ‘Bježe pred nama kao i prvi put, stoga ćemo mi bježati pred njima.’
8:7
Tada ćete vi ustati iz zasjede i zaposjesti grad: jer će vam ga GOSPOD, Bog vaš, predati u ruke.
8:8
I bit će, kad osvojite grad, da ćete grad zapaliti ognjem, prema zapovijedi GOSPODNJOJ to učinite. Pazite, zapovjedio sam vam.”
8:9
Stoga ih je Jošua otposlao i oni su otišli vrebati u zasjedi te su se smjestili između Betela i Aja, zapadno od Aja. No Jošua je prenoćio tu noć među narodom.
8:10
I Jošua je ustao rano ujutro i prebrojao narod te je uzašao, on i starješine Izraelove, pred narodom na Aj.
8:11
Zatim su pošli baš ljudi ratnici koji su bili s njim i približili se i došli pred grad te se utaborili sjeverno od Aja. A između njih i Aja bila je dolina.
8:12
I on je uzeo oko pet tisuća ljudi i postavio ih da vrebaju u zasjedi između Betela i Aja, gradu sa zapadne strane.
8:13
I kad su postavili narod, baš svu vojsku koja je bila sjeverno od grada, i zasjedu svoju na zapadu grada, Jošua je prošao one noći usred doline.
8:14
I dogodilo se, kad je sve to vidio ajski kralj, da su se požurili i ustali rano te su ljudi iz grada izašli u boj protiv Izraela, on i sav narod njegov u određeno vrijeme ispred ravnica. Ali on nije znao da postoje oni koji na njega vrebaju u zasjedi iza grada.
8:15
Tada se je Jošua i sav Izrael prikazao kao da su potučeni pred njima te su počeli bježati putem prema pustinji.
8:16
Zatim je i sav narod koji je bio u Aju bio pozvan da zajedno pođu u potjeru za njima. I pošli su u potjeru za Jošuom te su se odvojili od grada.
8:17
I nije bilo ni jednog muškarca koji je ostao u Aju ili Betelu koji nije otišao za Izraelom. A grad su ostavili otvoren i krenuli u potjeru za Izraelom.
8:18
Tada je GOSPOD rekao Jošui: “Koplje što ti je u ruci ispruži prema Aju jer ti ga predajem u ruke.” I Jošua je ispružio koplje koje je imao u ruci svojoj prema gradu.
8:19
I čim je on ispružio ruku svoju, oni koji su bili u zasjedi žurno su se digli sa svojeg mjesta te ušli u grad i zauzeli ga pa se požurili i zapalili grad ognjem.
8:20
A kad su ljudi iz Aja pogledali iza sebe, vidjeli su, gle: dim iz grada dizao se prema nebu. I nisu imali snage pobjeći ni amo ni tamo pa se i narod koji je bježao u pustinju okrenuo na progonitelje.
8:21
I kad je Jošua i sav Izrael vidio da je zasjeda zauzela grad i da se dizao dim iz grada, vratili su se i pogubili ljude iz Aja.
8:22
A i drugi iz grada izašli su protiv njih, tako da su se i oni našli usred Izraela, neki s jedne strane, a neki s druge strane. Zatim su udarili na njih tako da ni jedan nije ostao živ niti pobjegao.
8:23
A kralja Aja uhvatili su živog i doveli ga k Jošui.
8:24
I dogodilo se, kad je Izrael završio pogubljenje svih stanovnika Aja na polju, u pustinji kuda su ih gonili, i kad su svi pali od oštrice mača sve dok nisu bili zatrti, da su se svi Izraelci vratili u Aj te i njega udarili oštricom mača.
8:25
I bilo je svih onih koji su pali toga dana, i muškaraca i žena, dvanaest tisuća, baš svi ljudi iz Aja.
8:26
Jer Jošua nije povukao ruku svoju kojom je bio ispružio koplje sve dok nije potpuno uništio sve stanovnike Aja.
8:27
Samo stoku i plijen iz onoga grada Izrael je zaplijenio za sebe prema riječi koju je GOSPOD zapovjedio Jošui.
8:28
I Jošua je spalio Aj i učinio ga jednom gomilom zauvijek, baš pustošju sve do dana današnjega.
8:29
A ajskoga kralja objesio je na drvo do večeri. I čim je sunce zašlo Jošua je zapovjedio da se njegovo mrtvo tijelo skine s drveta te da ga bace na ulaz gradskih vrata i nabacaju na njega veliku gomilu kamenja, koja stoji sve do dana današnjega.

Jošua obnavlja savez

8:30
Tada je Jošua sagradio žrtvenik GOSPODU, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu,
8:31
kao što je Mojsije, sluga GOSPODNJI zapovjedio sinovima Izraelovim, kao što je zapisano u knjizi Mojsijevog zakona: jedan žrtvenik od cijelih kamenova na koje nitko nije spustio neko željezo. I na njemu su prinosili žrtve paljenice za GOSPODA i žrtvovali žrtve pomirnice.
8:32
I ondje na tom kamenju je ispisao prijepis Mojsijevog zakona kojega je zapisao u nazočnosti sinova Izraelovih.
8:33
Zatim su sav Izrael i starješine njegove, i časnici i suci njegovi stali s jedne i druge strane Kovčega, pred svećenicima Levitima koji su nosili Kovčeg saveza GOSPODNJEG, kao i pred tuđince kao i one koji su se rodili među njima. Polovina njih nasuprot gori Gerizimu, a polovina nasuprot gori Ebalu, kao što je Mojsije sluga GOSPODNJI bio prije zapovjedio; da bi blagoslovili narod Izraelov.
8:34
I nakon toga on je pročitao svaku riječ zakona, blagoslov i prokletstvo, prema svemu što je zapisano u knjizi zakona.
8:35
Nije bilo nijedne riječi od svega što je zapovjedio Mojsije koju Jošua nije pročitao pred svom zajednicom Izraelovom i ženama i malenima i tuđincima koji su bili prisni s njima.Dnevno čitanje Biblije
8 Travanj 2021

<< Još. 7 | Još. 8 | Ps. 70 | Ivan 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje