Djela apostolska

Poglavlje 14

Propovijedanje u Ikoniji

14:1
I dogodilo se u Ikoniji da su oboje zajedno ušli u židovsku sinagogu, te su tako govorili da je veliko mnoštvo Židova i Grka povjerovalo.
14:2
A Židovi, koji nisu vjerovali, uzbunili su Pogane i razdražili im duše protiv braće.
14:3
Ipak su dugo vremena ostali hrabro govoreći u Gospodinu, koji je svjedočio za riječ svoje milosti i davao da se po njihovim rukama događaju znakovi i čudesa.
14:4
Ali gradsko se je mnoštvo razdijelilo pa je dio bio sa Židovima, a dio s apostolima.
14:5
No kad su i Pogani i Židovi sa svojim glavarima počeli navaljivati na apostole da ih zlostave i kamenuju,
14:6
i kad su ovi postali svjesni toga, pobjegli su u Listru i Derbu, gradove u Likaoniji, i u njihovu okolicu,
14:7
te su ondje propovijedali evanđelje.

Ozdravljenje uzetoga

u Listri

14:8
U Listri je sjedio neki čovjek nemoćnih nogu (bio je hrom od utrobe svoje majke) koji nikada nije hodao.
14:9
Taj je slušao kako govori Pavao koji je upro pogled u njega i shvatio da ima vjeru da bude ozdravljen.
14:10
Rekao je jakim glasom: “Uspravi se na svoje noge!” I on je skočio i prohodao.
14:11
A kad je narod vidio što je Pavao učinio, podigli su svoj glas govoreći likaonskim jezikom: “Bogovi su sišli k nama u ljudskom obličju!”
14:12
I nazvali su Barnabu Jupiterom, a Pavla Merkurom, jer je on bio glavni govornik.
14:13
Tada je svećenik Jupitera, koji je bio ispred grada, doveo volove i vijence do vrata te htio prinijeti žrtvu zajedno s narodom.
14:14
Kad su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razderali su svoju odjeću te utrčali među narod vičući
14:15
i govoreći: “Gospodo, zašto to činite? I mi smo ljudi istih čežnja kao i vi. Propovijedamo vam da se od tih ispraznosti okrenete k živome Bogu, koji je načinio nebo i zemlju i more i sve što je u njima.
14:16
On je u prošlim vremenima pustio sve narode da hode svojim vlastitim putevima;
14:17
Ipak nije ostavio sebe bez svjedočanstva, po onome što je činio dobro te nam davao kišu s neba i plodna razdoblja, puneći nam srca hranom i veseljem.”
14:18
I ovim riječima jedva su zaustavili narod da im ne žrtvuju.
14:19
Nato su stigli neki Židovi iz Antiohije i Ikonija koji su pridobili narod te kamenovali Pavla i odvukli ga izvan grada pretpostavljajući da je on umro.
14:20
Međutim, kad su ga učenici okružili, ustao je i ušao u grad. I sljedećeg dana je s Barnabom otišao u Derbu.

Povratak u Antiohiju sirijsku

14:21
I pošto su tom gradu propovijedali evanđelje te mnoge poučili, vratili su se u Listru, Ikonij i Antiohiju,
14:22
utvrđujući duše učenika i ohrabrujući ih da ustraju u vjeri te da nam kroz mnoge nevolje treba ući u kraljevstvo Božje.
14:23
A kad su u svim crkvama odredili starješine, molili su uz post te ih povjerili Gospodinu u koga su povjerovali.
14:24
I kad su prošli kroz Pizidiju, došli su u Pamfiliju.
14:25
I pošto su u Pergi propovijedali riječ, sišli su u Ataliju.
14:26
A odande su otplovili u Antiohiju odakle su bili preporučeni milosti Božjoj za djelo koje su izvršili.
14:27
A kad su stigli i sazvali crkvu, izvijestili su o svemu što je Bog s njima učinio: i kako je otvorio vrata vjere Poganima.
14:28
I ostali su ondje s učenicima duže vrijeme.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje