Djela apostolska

Poglavlje 18

Pavao u Korintu

18:1
Poslije toga Pavao je otišao iz Atene i došao u Korint.
18:2
Našao je nekog Židova imenom Akvila, rodom iz Ponta, koji je nedavno došao iz Italije sa svojom ženom Priscilom (jer je Klaudije zapovjedio da svi Židovi napuste Rim) te stigao k njima.
18:3
I kako je bio istoga zanata, ostao je s njima i radio; jer su bili po zanimanju šatorari.
18:4
Raspravljao je svakog Šabata u sinagogi i uvjeravao Židove i Grke.
18:5
A kad su Sila i Timotej došli iz Makedonije, Pavao je bio ponukan u duhu i svjedočio Židovima da Isus jest Krist.
18:6
No kako su se oni protivili i hulili, on je otresao odjeću te im rekao: “Krv vaša na glave vaše, ja sam čist! Od sada idem k Poganima.”
18:7
Nato se udaljio odande i došao u kuću nekog čovjeka koji se zvao Just, koji je štovao Boga, čija je kuća bila tik uz sinagogu.
18:8
A Krisp, nadstojnik sinagoge zajedno sa svim svojim domom povjerovao je u Gospodina. I mnogi od Korinćana koji su slušali povjerovali su i krstili se.
18:9
Tada je Gospodin noću progovorio Pavlu u viđenju: “Ne boj se, nego govori i nemoj ušutjeti!
18:10
Jer ja sam s tobom, i nitko ti se neće primaknuti da ti naudi. Jer ja imam mnogo naroda u ovome gradu.”
18:11
I ostao je godinu i šest mjeseci poučavajući među njima riječ Božju.
18:12
No kad je Galion bio prokonzul Ahaje, Židovi su se složno digli protiv Pavla te ga doveli pred sudačku stolicu,
18:13
govoreći: “Ovaj nagovara ljude da štuju Boga protivno Zakonu.”
18:14
A kad je Pavao htio otvoriti usta, Galion je rekao Židovima: “Da je posrijedi kakva nepravda ili opaki prostakluk, ja bih vas, Židovi, saslušao po dužnosti.
18:15
Ali ako su u pitanju riječi, i imena i vaš Zakon, sami uredite; jer ja neću u tome biti sudac.”
18:16
I potjerao ih je iz sudnice.
18:17
Nato su svi Grci uhvatili nadstojnika sinagoge Sostena, te ga počeli udarati pred sudnicom. A Galion za to nije ništa mario.

Pavlov povratak u Antiohiju

18:18
A Pavao je nakon toga ostao još mnogo dana. Zatim se oprostio s braćom te otplovio s Priscilom i Akvilom prema Siriji, pošto je u Kenhreji ošišao glavu, jer je imao zavjet.
18:19
A kad je stigao u Efez, ostavio ih je ondje te sâm ušao u sinagogu i raspravljao sa Židovima.
18:20
A kad su ga ovi molili da ostane duže vremena s njima, nije pristao,
18:21
nego se oprostio s njima govoreći: “Moram, svakako, ovu svetkovinu što dolazi obdržati u Jeruzalemu. No opet ću se vratiti k vama, bude li Božja volja.” I otplovio je iz Efeza.
18:22
I kad se je iskrcao u Cezareji, uzišao je i pozdravio crkvu pa sišao u Antiohiju.
18:23
I nakon što je ondje proveo neko vrijeme, otišao je i prošao redom kroz galacijsko područje i Frigiju, utvrđujući sve učenike.

Apolon propovijeda u Efezu

18:24
Uto je stigao u Efez neki Židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, čovjek rječit i silan u Pismima.
18:25
Taj je bio poučen putu Gospodinovu te je, revan u duhu, govorio i učio pomno o Gospodinu, iako je znao samo za Ivanovo krštenje.
18:26
I on je počeo smjelo govoriti u sinagogi, pa kad su ga čuli Akvila i Priscila, uzeli su ga k sebi te su mu točnije izložili put Božji.
18:27
A kad je naumio prijeći u Ahaju, braća su ga ohrabrila i napisala učenicima da ga prime. On, kad je došao, mnogo je pomogao onima koji su povjerovali po milosti;
18:28
jer je snažno pobijao Židove, i to javno, dokazujući iz Pisama da Isus jest Krist.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje