Djela apostolska

Poglavlje 25

Pavao optužen pred Festom

25:1
A kad je Fest došao u provinciju, nakon tri dana uzišao je iz Cezareje u Jeruzalem.
25:2
Tada su mu veliki svećenik i židovski glavari podnijeli prijavu protiv Pavla te ga zaklinjali,
25:3
i tražili potporu protiv njega, da im ga pošalje u Jeruzalem, pošto su spremali zasjedu kako bi ga ubili na putu.
25:4
Ali Fest im je odgovorio da bi se trebalo Pavla čuvati u Cezareji te da bi on sâm mogao uskoro otputovati tamo.
25:5
Zato neka oni, rekao je, koji su među vama ovlašteni, siđu sa mnom pa neka tuže tog čovjeka ako u njemu postoji neka zloća.”
25:6
I pošto se među njima zadržao više od deset dana, sišao je u Cezareju. Sutradan je sjeo na sudačku stolicu i zapovjedio da dovedu Pavla.
25:7
A kad je on došao, okružili su ga Židovi koji su sišli iz Jeruzalema te iznijeli protiv Pavla mnoge i teške optužbe koje nisu mogli dokazati.
25:8
A on se branio: “Niti sam nešto zgriješio protiv židovskog Zakona, niti protiv Hrama, niti protiv Cezara.”
25:9
Ali je Fest, htijući ugoditi Židovima, odgovorio Pavlu pa rekao: “Hoćeš li uzići u Jeruzalem da ti se ondje sudi o tome preda mnom?”
25:10
Tada je Pavao rekao: “Pred Cezarovim sudom stojim, tamo mi se mora suditi. Židovima, kao što vrlo dobro znaš, nisam ništa skrivio.
25:11
Jer ako sam ja doista prekršitelj i učinio nešto što zaslužuje smrt, ne odbijam umrijeti. Ali ako nema ničega za što me ovi optužuju, nitko me ne može njima predati. Na Cezara se prizivam!”
25:12
Tada je Fest, kad se posavjetovao sa sudskim vijećem, progovorio: “Na Cezara si se prizvao, pred Cezara ćeš ići!”

Izložen Pavlov slučaj

25:13
A kad je prošlo nekoliko dana, došli su kralj Agripa i Berenika u Cezareju pozdraviti Festa.
25:14
A kako su se ondje zadržali više dana, Fest je izložio kralju Pavlov slučaj, govoreći: “Ima jedan čovjek kojega je Feliks ostavio utamničenog.
25:15
O njemu su me, dok sam bio u Jeruzalemu, veliki svećenici i glavari židovski izvijestili tražeći osudu protiv njega.
25:16
Njima sam odgovorio da Rimljani nemaju običaj nikoga izručiti na pogubljenje prije nego što se optuženi suoči sa svojim tužiteljima i dobije priliku braniti se od optužbe protiv njega.
25:17
Stoga sam kad su zajedno došli ovamo, bez ikakva odgađanja sjeo sutradan na sudačku stolicu i zapovjedio da se dovede taj čovjek.
25:18
Ali tužitelji, koji su stajali oko njega, nisu iznijeli protiv njega ni jednu optužbu koju sam ja pretpostavljao,
25:19
nego su protiv njega imali neka pitanja o svojim praznovjerjima i o onom Isusu koji je umro, a za koga je Pavao tvrdio da je živ.
25:20
I jer sam se dvoumio oko tih pitanja, upitao sam ga bi li htio poći u Jeruzalem pa da mu se ondje za to sudi.
25:21
Ali kako je Pavao prizivom zatražio da ga se zadrži do saslušanja od strane Augusta, zapovjedio sam da ga se čuva sve dok ga ne pošaljem k Cezaru.”
25:22
Nato je Agripa rekao Festu: “I ja bih sâm htio čuti tog čovjeka.” “Sutra ćeš ga čuti!” rekao je.
25:23
A sutradan su Agripa i Berenika došli s velikom raskoši i ušli u dvoranu za saslušavanje zajedno s tisućnicima i uglednim ljudima iz grada. Na Festovu zapovijed doveli su Pavla.
25:24
Tada je Fest rekao: “Kralju Agripa i svi ljudi ovdje s nama nazočni! Gledajte ovog čovjeka zbog koga me slijetalo sve židovsko mnoštvo i u Jeruzalemu i ovdje vičući da taj više ne smije živjeti.
25:25
No kad sam ja ustvrdio da nije ništa učinio što zaslužuje smrt, a kako se sâm prizvao na Augusta, odlučio sam poslati ga.
25:26
O njemu nemam ništa pouzdano napisati svome gospodaru, stoga sam ga izveo pred vas, a poglavito pred tebe, kralju Agripa, da bih nakon ispitivanja mogao što napisati.
25:27
Jer mi se čini nerazborito poslati zatvorenika, a ne usto naznačiti optužbu protiv njega.”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje