2 Samuelova 22 - KJV

2 Samuelova

Poglavlje 22

Davidova pjesma izbavljenja

22:1
Tada je David izgovorio GOSPODU riječi ove pjesme u dan u koji ga je GOSPOD izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove.
22:2
I rekao je: “GOSPOD je stijena moja i utvrda moja i izbavitelj moj,
22:3
Bog stijene moje, u njega ću se pouzdati; on je moj štit, i rog spasenja moga, moja visoka kula i moje utočište, moj spasitelj! Ti me od nasilja spašavaš.
22:4
Prizvat ću GOSPODA, koji je dostojan da bude proslavljen; tako ću biti spašen od neprijatelja svojih.
22:5
Kada su me valovi smrti opkolili, preplašile su me bujice bezbožnika.
22:6
Okružile su me patnje paklene, zamke smrti su me zapriječile.
22:7
U tjeskobi sam svojoj prizvao GOSPODA i zavapio Bogu svome. I on je iz hrama svoga čuo glas moj, i vapaj moj ušao je u uši njegove.
22:8
Tada se zemlja potresla i uzdrhtala, temelji neba su se pokrenuli i potresli, jer se on razgnjevio.
22:9
Iz nosnica se njegovih dim podizao, a iz usta je njegovih oganj proždirao, ugljevlje se od toga zapalilo.
22:10
I nebesa je on svinuo te sišao; a tama mu je bila pod nogama.
22:11
I zajahao je na kerubina te poletio; i na krilima vjetra pokazao se.
22:12
I postavio je mračne paviljone oko sebe, vode tamne i guste oblake nebeske.
22:13
Od sjaja pred njim je ugljevlje ognjeno planulo.
22:14
GOSPOD je zagrmio s neba i Svevišnji je glas svoj izustio.
22:15
I strijele je odapeo i raspršio ih, munje, i porazio ih.
22:16
I korita su se morska pojavila, i otkrili se temelji svijeta, od ukora GOSPODNJEGA, od bure daha iz nosnica njegovih.
22:17
Pokrenuo se s visine, prihvatio me; izvukao me iz voda mnogih.
22:18
Izbavio me od jakog neprijatelja moga i od onih koji su me mrzili; jer su bili prejaki za mene.
22:19
Pretekli su me u dan nesreće moje, ali mi je GOSPOD bio podrška.
22:20
I izveo me na prostrano mjesto, izbavio me jer sam mu omilio.
22:21
GOSPOD me je nagradio po pravednosti mojoj, uzvratio mi po čistoći ruku mojih,
22:22
jer sam čuvao puteve GOSPODNJE, i nisam opako odstupio od Boga svojega.
22:23
Jer su svi sudovi njegovi bili preda mnom, kao i odredbe njegove, nisam od njih odstupio.
22:24
I bio sam čestit pred njim i čuvao sam se od nepravde svoje.
22:25
Stoga mi je GOSPOD uzvratio po pravednosti mojoj, po čistoći mojoj u očima njegovim.
22:26
S milosrdnim ti ćeš biti milosrdan, i sa čestitim čovjekom ti ćeš biti čestit.
22:27
Sa čistim ti ćeš biti čist, a s prkosnima ti ćeš biti neprijatan.
22:28
I narod potlačeni ti ćeš spasiti; ipak su oči tvoje na nabusitima, da ih možeš poniziti.
22:29
Jer ti si svjetiljka moja, GOSPODE; i GOSPOD će tminu moju obasjati.
22:30
Jer s tobom sam jurišao na četu neprijateljsku, s Bogom sam svojim preko zida preskakao.
22:31
A što se tiče Boga, put je njegov savršen, i riječ je GOSPODNJA prokušana. On je zaštitnik svima koji se u njega pouzdaju.
22:32
Jer tko je Bog osim GOSPODA? Tko li je stijena, osim Boga našega?
22:33
Bog je jakost moja i snaga, i čini put moj savršenim.
22:34
On čini da noge moje budu kao u košute, i postavlja me na visine moje.
22:35
On ruke moje za boj poučava, tako da je luk čelični polomljen mišicama mojim.
22:36
Ti si mi dao i štit spasenja svoga, a blagost me tvoja velikim učinila.
22:37
Ti si korake moje poda mnom proširio, tako da se noga moja nije okliznula.
22:38
Progonio sam neprijatelje svoje i uništio ih, i nisam se vratio sve dok ih nisam zatro.
22:39
Zatro sam ih i izranio ih, da se dići ne mogu; da, pali su pod noge moje.
22:40
Jer ti si me opasao snagom za boj; one koji su protiv mene ustali pod mene si podložio.
22:41
Predao si mi i šije neprijatelja mojih, da bih uništio one koji me mrze.
22:42
Gledali su, ali nema nikoga da spasi, baš k GOSPODU, ali on im nije odgovorio.
22:43
Tada sam ih smrvio kao prah zemaljski, zgazio sam ih kao blato na ulici, i raspršio sam ih.
22:44
Ti me izbavio i od prepiranja naroda moga, očuvao si me da budem poglavarom pogana, narod koji nisam poznavao meni će služiti.
22:45
Tuđinci će se meni pokoriti, čim čuju, bit će poslušni meni.
22:46
Tuđinci će iščeznuti i bit će prestrašeni izvan ograđenih mjesta svojih.
22:47
GOSPOD živi! I neka bude blagoslovljena stijena moja! I neka bude uzvišen Bog, stijena spasenja moga!
22:48
Bog je onaj koji me osvećuje i pod mene narode obara,
22:49
i koji me od neprijatelja mojih izbavlja; ti se me izdigao i nad one koji su se digli protiv mene, ti si me izbavio od čovjeka nasilnog.
22:50
Stoga ću ti zahvaljivati među poganima GOSPODE, i pjevat ću hvale imenu tvome.
22:51
On je kula spasenja kralju svome, i milosrđe iskazuje pomazaniku svome, Davidu, i sjemenu njegovom za sva vremena.”