Djela apostolska 15 - KJV

Djela apostolska

Poglavlje 15

Vijećanje u Jeruzalemu

15:1
A neki što su sišli iz Judeje poučavali su braću i govorili: “Ako se ne obrežete po Mojsijevu običaju, ne možete biti spašeni.”
15:2
Stoga kad je nastala nemala prepirka i rasprava između njih te Pavla i Barnabe, odlučili su da Pavao i Barnaba i još neki od njih uziđu k apostolima i starješinama u Jeruzalem u vezi tog pitanja.
15:3
A oni su, pošto ih je crkva otposlala, prošli kroz Feniciju i Samariju razglašujući o obraćenju Pogana te su donijeli veliku radost svojoj braći.
15:4
A kad su stigli u Jeruzalem, primila ih je crkva, i apostoli i starješine, te su izvijestili o svemu što je Bog učinio s njima.
15:5
No tada su ustali neki od onih iz farizejske sljedbe koji su povjerovali, govoreći: “Potrebno ih je obrezati i zapovjediti im da drže Zakon Mojsijev.”
15:6
Nato su se sastali apostoli i starješine da razmotre to pitanje.
15:7
A kad je nastala velika rasprava, Petar se digao i rekao im: “Ljudi! Braćo! Znate da je Bog još od prijašnjih vremena među nama odabrao da Pogani po mojim ustima čuju riječ evanđelja i povjeruju.
15:8
I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio im je dajući Duha Svetoga njima kao i nama.
15:9
I nije pravio nikakve razlike između nas i njih; vjerom je očistio njihova srca.
15:10
Stoga zašto sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram koji ni očevi naši ni mi nismo mogli nositi?
15:11
Naprotiv, mi vjerujemo da ćemo po milosti Gospodina Isusa Krista biti spašeni, jednako kao i oni.”
15:12
Tada je zašutjelo sve mnoštvo te su saslušali Barnabu i Pavla koji su razglašavali kolika je čudesa i znakove Bog po njima učinio među Poganima.
15:13
A nakon što su ušutjeli, progovorio je Jakov govoreći: “Ljudi! Braćo! Slušajte me!
15:14
Šimun je izložio kako je Bog već u početku pohodio Pogane da od njih izdvoji narod za svoje ime.
15:15
I s time se slažu riječi Proroka kao što je zapisano:
15:16
ʻPoslije toga vratit ću se i ponovo sagraditi pali šator Davidov, i ponovo ću podići ruševine njegove i postaviti ga,
15:17
tako da preostali ljudi potraže Gospodina i svi Pogani na koje je prizvano moje ime, govori Gospodin koji čini sve to.ʼ
15:18
Poznata su Bogu sva djela njegova od početka svijeta.
15:19
Stoga je moja prosudba da se ne uznemiravaju oni među Poganima koji se obraćaju Bogu,
15:20
nego da im napišemo da se uzdržavaju od onoga što je okaljano idolima, od bludništva, i od udavljenoga i od krvi.
15:21
Jer Mojsije od davnine ima u svim gradovima one koji ga po sinagogama propovijedaju svakog Šabata kad čitaju.”

Pismo poslano Poganima

15:22
Tada se učinilo dobro apostolima i starješinama zajedno sa svom crkvom poslati između sebe izabrane ljude s Pavlom i Barnabom u Antiohiju: Judu zvanog Barsaba i Silu, vodeće muškarce među braćom.
15:23
I po njima su im napisali ovako: “Apostoli, starješine, braći koja su od Pogana u Antiohiji, Siriji i Ciliciji, pozdrav!
15:24
Budući da smo čuli kako su vas neki, koji su od nas izašli, uznemirili riječima i potkopali vam duše govoreći: ʻMorate se obrezati i držati Zakon!ʼ, kojima mi nismo dali takvu zapovijed.
15:25
Učinilo nam se dobrim pa smo složno sakupljeni poslali vam izabrane muškarce s našim ljubljenima Barnabom i Pavlom,
15:26
ljudima koji su riskirali svoje živote za ime Gospodina našega Isusa Krista.
15:27
Stoga šaljemo Judu i Silu; oni će vam i usmeno to isto javiti.
15:28
Jer učinilo se dobrim Duhu Svetome i nama ne stavljati na vas nikakvog većeg tereta, osim ovog što je potrebno:
15:29
Da se uzdržavate od mesa prinesenog idolima, i od krvi, i od udavljenoga i od bludništva. Ako li se od toga čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravo!”
15:30
No kad su ih otpustili, otišli su u Antiohiju; te kad se je skupilo mnoštvo, predali su poslanicu.
15:31
Kad su je pročitali, obradovali su se zbog utjehe.
15:32
A Juda i Sila, koji su i sami bili proroci, mnogim su riječima ohrabrivali i utvrđivali braću.
15:33
I nakon što su ondje proveli neko vrijeme, braća su ih u miru otposlala k apostolima.
15:34
No Sili se sviđalo da još ostane ondje.
15:35
A Pavao i Barnaba su se zadržali u Antiohiji naučavajući i propovijedajući riječ Gospodinovu zajedno s mnogim drugima.

Pavao i Barnaba

se odvajaju

15:36
A nakon nekoliko dana Pavao je rekao Barnabi: “Hajde, da se vratimo i posjetimo našu braću u svakom gradu gdje smo propovijedali riječ Gospodinovu, da vidimo kako su.”
15:37
A Barnaba je odlučio s njima povesti i Ivana nazvanog Marko,
15:38
no Pavao je smatrao da nije dobro povesti s njima onoga koji se odvojio od njih u Pamfiliji i koji nije išao s njima na djelo.
15:39
I među njima je nastala oštra prepirka, tako da su se oni razdvojili jedan od drugoga pa je Barnaba uzeo Marka i otplovio na Cipar.
15:40
A Pavao je izabrao Silu, pa je otišao, pošto su ga braća preporučila milosti Božjoj.
15:41
I prolazio je Sirijom i Cilicijom utvrđujući crkve.