Ezekijel 39 - KJV

Ezekijel

Poglavlje 39

1 “Stoga ti, sine čovječji, prorokuj protiv Goga i reci: ‘Ovako govori Gospodin BOG: Evo, ja sam protiv tebe, Gože, glavni kneže Mešeka i Tubala!

39:2
I okrenut ću te i povesti samo šestinu tvoju i učinit ću da dođeš sa sjevernih dijelova, i dovest ću te na gore Izraelove.
39:3
I izbit ću ti luk iz tvoje ljevice i prosuti ti strijele iz tvoje desnice.
39:4
Padat ćeš po gorama Izraelovim, ti i sve čete tvoje i narod koji je s tobom. Dat ću da te prožderu ptice grabljivice svakojake vrste i zvijeri poljske.
39:5
Past ćeš na otvorenom polju, jer sam ja to rekao’ ”, govori Gospodin BOG.
39:6
“I poslat ću oganj na Magog i među one koji bezbrižno žive na otocima; i spoznat će da sam ja GOSPOD.
39:7
Tako ću svoje sveto ime obznaniti usred naroda svojega Izraela i neću im više dati da kaljaju moje sveto ime. I pogani će spoznati da sam ja GOSPOD, Sveti u Izraelu.
39:8
Evo, dolazi, i gotovo je”, govori Gospodin BOG. “Ovo je dan o kome sam govorio.
39:9
I oni koji žive u gradovima Izraelovim izaći će i naložiti oganj i spaliti oružje, i štitove i zaštitnike, lukove i strijele, i sulice i koplja; i spaljivat će ih u ognju sedam godina.
39:10
Tako da neće nositi drva iz polja niti će sjeći nešto iz šuma jer će spaljivati oružje u ognju. I oplijenit će one koji su njih plijenili, i pljačkati one koji su njih pljačkali”, govori Gospodin BOG.
39:11
“I dogodit će se u onaj dan da ću dati Gogu ondje grobno mjesto u Izraelu, dolinu onih koji prolaze istočno od mora, i ona će začepiti noseve prolaznika. I ondje će pokopati Goga i sve mnoštvo njegovo; i nazvat će to Dolina Hamongog.
39:12
I sedam mjeseci pokapat će ih dom Izraelov, da bi očistili zemlju.
39:13
Da, pokapat će ih sav narod te zemlje; i bit će im to poznati dan kada ću ja biti proslavljen”, govori Gospodin BOG.
39:14
“I podijelit će ljude koji će neprestano službovati prolazeći kroz zemlju da pokapaju s prolaznicima one koji su ostali na licu zemlje, kako bi je očistili. Po isteku sedam mjeseci tražit će.
39:15
A prolaznici koji prolaze zemljom, kad netko ugleda ljudske kosti, onda će podići pokraj njih znak dok ih grobari ne ukopaju u Dolini Hamongog.
39:16
A i gradu ime će biti Hamona. Tako će očistiti zemlju.
39:17
A ti, sine čovječji, ovako govori Gospodin BOG: Reci svim pticama pernatim i svim zvijerima poljskim: ‘Sakupite se i dođite; saberite se sa svih strana na žrtvu moju što je ja žrtvujem za vas, baš žrtvu veliku na gorama Izraelovim, da se najedete mesa i napijete krvi.
39:18
Jest ćete mesa junakā i piti krvi knezova zemaljskih, krvi ovnova, jaganjaca, jaraca i junaca, sve tovljenaca bašanskih.
39:19
I jest ćete pretilinu sve dok se ne nasitite, i piti krvi sve dok se ne napijete, od moje žrtve koju sam ja za vas žrtvovao.
39:20
Tako ćete se nasititi za mojim stolom konjima i onima u kolima, junacima i svim ratnicima’ govori Gospodin BOG.”
39:21
“I postavit ću slavu svoju među poganima, i svi će pogani vidjeti moj sud koji sam izvršio i moju ruku koju sam na njih spustio.
39:22
Tako će dom Izraelov spoznati da sam ja, GOSPOD, Bog njihov, od onoga dana i nadalje.
39:23
I pogani će znati da je dom Izraelov otišao u sužanjstvo zbog nepravde svoje; zato što su prestupali protiv mene, stoga sam od njih sakrio lice svoje i predao ih u ruke neprijatelja njihovih; tako su svi oni pali od mača.
39:24
Postupio sam prema njima po njihovoj nečistoći i po njihovim prijestupima, i sakrio sam lice svoje od njih.”

GOSPOD će obnoviti Izrael

39:25
Stoga ovako govori Gospodin BOG: “Sad ću vratiti sužnje Jakovljeve i smilovati se svemu domu Izraelovu; i bit ću ljubomoran za svoje sveto ime,
39:26
nakon što oni podnesu sramotu svoju i sve svoje prijestupe kojima su prestupali protiv mene kad su živjeli u sigurnosti u zemlji svojoj i nije bilo nikoga da ih plaši.
39:27
Kad ih dovedem natrag iz naroda i sakupim ih iz zemalja njihovih neprijatelja pa se posvetim u njima pred očima mnogih naroda,
39:28
tada će spoznati da sam ja, GOSPOD, Bog njihov, koji ih je odveo u sužanjstvo među pogane; no ja sam ih ponovo sabrao u njihovoj vlastitoj zemlji i neću više nikoga od njih ostaviti ondje.
39:29
I neću više od njih sakrivati lice svoje, jer ću duha svoga izliti na dom Izraelov”, govori Gospodin BOG.