Ezekijel 42 - KJV

Ezekijel

Poglavlje 42

Hramske odaje

42:1
Zatim me je izveo u najkrajnje predvorje, putem prema sjeveru; i doveo me u odaju koja je bila nasuprot odvojenom prostoru i koja je bila pred građevinom prema sjeveru.
42:2
Sprijeda kod pogleda duljine od stotinu lakata i širine pedeset lakata, bila su sjeverna vrata.
42:3
Nasuprot dvadeset lakata, koliko je bilo za unutrašnje predvorje, i nasuprot pločniku, koji je bio za najkrajnjem predvorju, bila je lođa nasuprot lođi na tri kata.
42:4
A pred odajama bio je prolaz, širine deset lakata, prema unutrašnjosti, jedan put od jedan lakat; a vrata su im bila prema sjeveru.
42:5
A gornje odaje bile su kraće, jer su lođe bile više nego niže od njih i od srednjih u građevini.
42:6
Jer su one bile na tri kata, ali nisu imale stupova kao što su stupovi u predvorju. Stoga je građevina bila uža više od najdonjih i srednjih odaja od zemlje.
42:7
A zidu, koji je bio izvana nasuprot odajama, prema najkrajnjem predvorju, na pročelju odaja, duljina mu je bila pedeset lakata.
42:8
Jer duljina odaja koje su bile u najkrajnjem predvorju bila je pedeset lakata; i gle, onih pred Hramom bila je stotinu lakata.
42:9
A ispod tih odaja bio je ulaz s istočne strane za onoga koji ulazi u njih iz najkrajnjeg predvorja.
42:10
A odaje su bile po širini zida predvorja prema istoku, nasuprot odvojenom prostoru i nasuprot građevini.
42:11
A put pred njima bio je izgledom nalik odajama koje su bile prema sjeveru, koliko su duge, toliko su široke; i svi njihovi izlazi, bili su isti prema njihovim oblicima, i prema njihovim vratima.
42:12
I prema vratima odaja što su bile prema jugu, bila su i vrata na početku puta, baš puta pravo ispred zida prema istoku, za onoga koji ulazi u njih.
42:13
Tada mi je rekao: “Sjeverne sobe i južne sobe, koje su ispred odvojenog prostora, to neka budu svete odaje gdje će svećenici koji pristupaju GOSPODU jesti ono što je najsvetije. Ondje će ostavljati ono što je najsvetije, te jestive žrtve i žrtve za grijeh i žrtve za prijestupe, jer je to mjesto sveto.
42:14
Kad svećenici budu ondje ulazili, neće izlaziti iz svetog mjesta u najkrajnje predvorje, nego će ondje ostavljati odjeću svoju u kojoj su posluživali, jer ona je sveta. Zatim će odjenuti drugu odjeću pa će onda pristupiti onome što je za narod.”
42:15
A kad je on završio s mjerenjem unutrašnjosti Doma, izveo me je prema vratima čiji je pogled prema istoku i izmjerio ih je sve unaokolo.
42:16
Mjeračkom trskom izmjerio je istočnu stranu: pet stotina trski, mjeračkom trskom unaokolo.
42:17
Izmjerio je sjevernu stranu: pet stotina trski, mjeračkom trskom unaokolo.
42:18
Izmjerio je južnu stranu: pet stotina trski, mjeračkom trskom.
42:19
Okrenuo se je na zapadnu stranu i izmjerio pet stotina trski, mjeračkom trskom.
42:20
Izmjerio ga je s četiri strane: imao je zid sve unaokolo, pet stotina trski dug i pet stotina širok, da razdvaja Svetište i nesveto mjesto.