Jeremija 22 - KJV

Jeremija

Poglavlje 22

1 Ovako govori GOSPOD: “Siđi u dvor kralja Judina i govori ondje ovu riječ.

22:2
I reci: Čuj riječ GOSPODNJU, kralju Judin, koji sjediš na prijestolju Davidovu, ti i sluge tvoje i narod tvoj koji ulazi na ova vrata.
22:3
Ovako govori GOSPOD: ‘Izvršite sud i pravdu, i izbavite opljačkana iz ruke tlačiteljeve. I ne činite zlo, ne činite nasilja tuđincu, siročadi i udovici ni nemojte prolijevati krv nedužnu na ovome mjestu.
22:4
Jer ako zaista budete izvršavali ovu riječ, tada će na vrata ovoga doma ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu vozeći se na kolima i jašući na konjima, on i sluge njegove i narod njegov.
22:5
No ako ne budete slušali ove riječi, zaklinjem se samim sobom’, govori GOSPOD, ‘da će taj dom postati pustoš.’ ”
22:6
Jer ovako govori GOSPOD za dvor kralja Judina: “Ti si za mene Gilead, glava Libanona. Ipak ću te zasigurno učiniti pustinjom, a gradove da budu nenastanjeni.
22:7
I spremit ću protiv tebe zatornike, svakoga s oružjem njegovim, i oni će posjeći tvoje izabrane cedrove i pobacati ih u oganj.
22:8
I mnogi će narodi prolaziti pored grada toga i svatko će govoriti svome bližnjem: ‘Zašto je GOSPOD tako postupio s ovim velikim gradom?’
22:9
Tada će im oni odgovoriti: ‘Zato što su napustili savez GOSPODA, Boga svojega, i iskazivali štovanje drugim bogovima i služili im.’ ”
22:10
Ne plačite za mrtvim i ne oplakujte ga; nego plačite gorko za onim koji odlazi, jer se taj više neće vratiti niti će vidjeti svoju rodnu zemlju.

Poruka za sinove Jošijine

22:11
Jer ovako govori GOSPOD u vezi Šaluma, sina Jošije, kralja Judina, koji je kraljevao umjesto svoga oca Jošije i koji je otišao iz ovoga mjesta: “Neće se više ovamo vratiti,
22:12
nego će umrijeti u mjestu kamo su ga odveli u sužanjstvo, i zemlju ovu više neće vidjeti.
22:13
Jao onome koji gradi kuću svoju na nepravdi, i odaje svoje na krivdi; koji iskorištava bližnjega svoga da služi bez plaće i ne daje mu ništa za njegov posao;
22:14
koji kaže: ‘Sagradit ću sebi prostranu kuću s velikim odajama’, i probija si prozore te ih je obložio cedrom i obojio rumenilom.
22:15
Zar ćeš kraljevati zato što si se cedrom okružio? Nije li otac tvoj jeo i pio, a izvršavao pravedni sud i pravdu i tada je bilo dobro s njim?
22:16
Sudio je pravedno parnicu siromaha i potrebita; tada je bilo dobro s njim. Zar to nije mene poznavati?” govori GOSPOD.
22:17
“Ali oči tvoje i srce tvoje nisu za drugo nego za pohlepu i za prolijevanje krvi nedužne i za ugnjetavanje i za nasilje, da to čine.”
22:18
Stoga ovako govori GOSPOD u vezi Jehojakima, sina Jošijina, kralja Judina: “Neće za njim naricati govoreći: ‘Ah, brate moj!’ Ili: ‘Ah, sestro!’ Neće za njim naricati govoreći: ‘Ah, gospodaru!’ Ili: ‘Ah, slavo njegova!’
22:19
Bit će pokopan pogrebom magarca, odvučen i bačen izvan vrata jeruzalemskih.
22:20
Uzađi na Libanon i zavapi, i podigni glas svoj u Bašanu; zavapi i s prijevoja, jer su uništeni svi ljubavnici tvoji.
22:21
Govorio sam ti u blagostanju tvome, no ti si rekao: ‘Neću slušati!’ To je tvoje ponašanje od mladosti tvoje, da nisi poslušan glasu mome.
22:22
Vjetar će izjesti sve pastire tvoje, a ljubavnici tvoji u sužanjstvo će otići. Tada ćeš se zasigurno posramiti i postidjeti zbog sve opakosti svoje.
22:23
Stanovniče Libanona, što se gnijezdiš po cedrovima, kako ćeš biti milostiv kada muka dođe na tebe, kao kod žene koja rađa!”
22:24
Neka ja živim”, govori GOSPOD, “makar bi i Konija, sin Jehojakimov, kralj Judin, bio pečatnjak na mojoj desnici, ipak bih i tebe odande istrgnuo.
22:25
I predat ću te u ruke onih koji traže život tvoj i u ruke onih čijih se lica ti bojiš, i to u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i u ruke Kaldejaca.
22:26
I bacit ću tebe i majku tvoju koja te rodila u drugu zemlju gdje se niste rodili; i ondje ćete umrijeti.
22:27
Ali u zemlju u koju se oni žele vratiti, u nju se vratiti neće.
22:28
Je li taj čovjek Konija prezren, slomljen idol? Je li on posuda u kojoj nema zadovoljstva? Zašto su bili izbačeni, on i sjeme njegovo, i bačeni u zemlju koju ne poznaju?
22:29
Zemljo, zemljo, zemljo, čuj riječ GOSPODNJU!
22:30
Ovako govori GOSPOD: ‘Zapišite za ovoga čovjeka bez djece, čovjeka koji neće uspjeti u danima svojim, jer nitko od sjemena njegova neće uspjeti sjesti na prijestolje Davidovo niti ikada više vladati u Judi’.”