Jeremija 51 - KJV

Jeremija

Poglavlje 51

Potpuno uništenje Babilona

51:1
Ovako govori GOSPOD: “Gle, ja ću protiv Babilona podići vjetar koji uništava i protiv onih koji žive usred onih koji se podižu protiv mene.
51:2
I poslat ću na Babilon one koji vijaju, da ga vijaju i da isprazne zemlju njegovu. Jer u dan nevolje oni će biti protiv njega odasvuda.
51:3
Protiv onog koji zapinje neka strijelac luk svoj zapne, i protiv onog koji se uzdiže u svojemu oklopu. I ne štedite mladiće njegove, potpuno uništite svu vojsku njegovu.
51:4
I pogubljeni će padati po zemlji kaldejskoj, i oni koji su probodeni po ulicama njegovim.
51:5
Jer Izrael nije napušten, ni Juda, od Boga svoga, od GOSPODA nad vojskama, premda je zemlja njihova puna grijeha protiv Svetoga Izraelova.”
51:6
Bježite iz Babilona, i svatko neka izbavlja dušu svoju, da ne budete zatrti u nepravdi njegovoj; jer je ovo vrijeme osvete GOSPODNJE, on će mu uzvratiti naplatom.
51:7
Babilon je bio zlatna čaša u ruci GOSPODNJOJ koja je opila svu zemlju. Narodi su se opili od vina njezina, stoga su narodi poludjeli.
51:8
Odjednom je Babilon pao i bio uništen. Zajaučite za njim! Uzmite balzama za bol njegovu, ne bi li se kako izliječio.
51:9
Mi bismo liječili Babilon, ali on se nije izliječio. Napustite ga i pođimo svaki u svoju zemlju. Jer do neba dopire osuda njegova i diže se sve do nebesa.
51:10
GOSPOD je iznio pravednost našu. Pođimo i objavimo na Sionu djelo GOSPODA, Boga našega.
51:11
Naoštrite strijele, sakupite štitove! GOSPOD je podigao duh kraljeva medijskih, jer je naum njegov protiv Babilona, da ga uništi. Jer je to osveta GOSPODNJA, osveta Hrama njegova.
51:12
Postavite stijeg na zidinama Babilona, pojačajte straže, postavite stražare, pripremite zasjede; jer je GOSPOD i naumio i učinio ono što je govorio protiv stanovnika Babilona.
51:13
O, ti što prebivaš nad vodama mnogim, obiljem blaga, došao ti je svršetak, i mjeri tvoje pohlepe.
51:14
GOSPOD nad vojskama zakleo se samim sobom govoreći: “Zasigurno ću te napuniti ljudima kao gusjenicama, i oni će ispuštati krik protiv tebe.”
51:15
Zemlju je načinio snagom svojom, mudrošću svojom svijet je utemeljio i razborom svojim nebo je razapeo.
51:16
Kad izusti glas svoj, mnoštvo je voda na nebesima. I on maglicu uzdiže s kraja zemlje, stvara munje s kišom i izvodi vjetar iz riznica svojih.
51:17
Svaki je čovjek otupio u znanju svome, svaki se ljevač stidi svog izrezbarenog lika; jer je obmana njegov lijevani kip i u njima nema daha.
51:18
Oni su ispraznost, djelo pogrešno, propast će u vrijeme pohođenja svoga.
51:19
Dio Jakovljev nije kao oni; jer je on onaj koji je sve oblikovao; i Izrael je izdanak baštine njegove: GOSPOD nad vojskama ime je njegovo.
51:20
“Ti si mi sjekira bojna i oružje bojno; jer ću tobom smrskati narode, i tobom ću uništiti kraljevstva.
51:21
Tobom ću smrskati i konja i jahača njegova, i tobom ću smrskati bojna kola i vozača njihova.
51:22
Tobom ću smrskati i čovjeka i ženu, i tobom ću smrskati i staro i mlado, tobom ću smrskati i mladića i djevojku.
51:23
I smrskat ću tobom i pastira i stado njegovo, i tobom ću smrskati i ratara i volovski jaram njegov, i tobom ću smrskati i zapovjednike i vladare.
51:24
I uzvratit ću Babilonu i svim stanovnicima kaldejskim sve zlo njihovo što su ga počinili na Sionu na vaše oči”, govori GOSPOD.
51:25
“Evo, ja sam protiv tebe, goro koja uništavaš,” govori GOSPOD, “koja uništavaš svu zemlju. I ruku ću svoju ispružiti na tebe, i skotrljat ću te sa stijena, i načinit ću od tebe goru spaljenu.
51:26
I neće od tebe uzimati kamen za ugao ni kamen za temelje, nego ćeš biti opustošen zauvijek”, govori GOSPOD.
51:27
Podignite stijeg u zemlji, zatrubite u trubu među narodima, pripremite narode protiv njega, sazovite protiv njega kraljevstva: Ararat, Mini i Aškenaz. Odredite zapovjednika protiv njega, navedite konje da se podignu kao čupave gusjenice.
51:28
Pripremite protiv njega narode, s kraljevima Medije, zapovjednicima njezinim i poglavarima njezinim i svakom zemljom vladavine njihove.
51:29
I zemlja će se tresti i mučiti; jer će se svi naumi GOSPODNJI izvršiti protiv Babilona da se zemlja babilonska pretvori u pustoši bez stanovnika.
51:30
Junaci babilonski prestali su se boriti, ostali su u tvrđama svojim; moć im je nestala, postali su kao žene. Spalili su prebivališta njegova, zapornice su njegove polomljene.
51:31
Jedan će dostavljač trčati u susret drugome, i jedan glasnik u susret drugome, da jave kralju babilonskomu da mu je grad zauzet s jednog kraja,
51:32
te da su prijelazi zaposjednuti i trstika ognjem spaljena i ratnici prestrašeni.
51:33
Jer ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: “Kći je babilonska kao gumno, vrijeme je da se po njemu vrši; još malo, i vrijeme žetve doći će za nju.”
51:34
Nabukodonosor, kralj babilonski proždro me je i zdrobio me; učinio je od mene praznu posudu, kao zmaj me progutao, napunio je trbuh svoj poslasticama mojim, izbacio me.
51:35
“Nasilje učinjeno meni i tijelu mome neka bude nad Babilonom!” reći će stanovnik Siona. I: “Krv moja neka bude nad stanovnicima Kaldeje”, reći će Jeruzalem.
51:36
Stoga ovako govori GOSPOD: “Gle, ja ću zastupati parnicu tvoju i osvetiti te; i isušit ću more njegovo i presušiti izvore njegove.
51:37
I Babilon će postati ruševina, prebivalište za zmajeve, zaprepaštenje i zvižduk, mjesto bez stanovnika.
51:38
Zajedno će rikati kao lavovi, zavijat će kao lavlji mladunci.
51:39
Kad se ugriju, priredit ću im gozbu i opiti ih da se mogu radovati i spavati trajnim snom i ne buditi se”, govori GOSPOD.
51:40
“Spustit ću ih kao jaganjce na klanje, kao ovnove s jarcima.
51:41
Kako li je Šešak osvojen! I kako li je iznenađena slava sve zemlje! Kako li je Babilon postao zaprepaštenje među narodima!
51:42
Uzdiglo se more nad Babilonom, prekriven je mnoštvom valova njegovih.
51:43
Gradovi njegovi su pustoš, suha zemlja i pustinja, zemlja u kojoj nijedan čovjek ne živi niti njome ne prolazi nijedan sin čovječji.
51:44
I kaznit ću Bela u Babilonu, i izvaditi mu iz usta ono što je progutao; i narodi se više neće slijevati k njemu, da srušit će se zidine babilonske.
51:45
Narode moj, izađi iz njega i neka svatko izbavlja dušu svoju od žestine srdžbe GOSPODNJE.
51:46
I da vam srce ne klone te se uplašite glasina što će se čuti u zemlji; i jedna glasina će doći jedne godine, a poslije nje druge godine doći će druga glasina; i bit će nasilje u zemlji, vladar protiv vladara.
51:47
Stoga, evo, dolaze dani kad ću izvršiti sud nad izrezbarenim likovima babilonskim; i sva će se zemlja njegova postidjeti, a svi pobijeni njegovi past će usred njega.
51:48
Tada će nebo i zemlja i sve što je na njima nad Babilonom pjevati, jer će pustošnici na njega doći sa sjevera”, govori GOSPOD.
51:49
Kao što je Babilon učinio da pobijeni Izraelovi padnu, tako će u Babilonu pasti pobijeni sa sve zemlje.
51:50
Vi koji ste izbjegli mač, idite! Ne ostajte više! Sjetite se GOSPODA izdaleka, i neka vam Jeruzalem bude na umu.
51:51
Postidjeli smo se zato što smo čuli sramotu, sram nam je lice pokrio; jer su tuđinci ušli u svetišta Doma GOSPODNJEG.
51:52
“Zato, evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, da ću izvršiti sud nad njegovim izrezbarenim likovima, a po svoj zemlji njegovoj ranjenici će jecati.
51:53
Premda bi se Babilon do nebesa popeo i premda bi se utvrdila visina snage njegove, ipak bi od mene na njega došli pustošnici”, govori GOSPOD.
51:54
Glas vapaja dolazi iz Babilona, i velika propast iz zemlje kaldejske.
51:55
Zato što GOSPOD pustoši Babilon i istrjebljuje iz njega glas veliki; kad mu valovi huče poput voda velikih, razliježe se huka glasa njihova.
51:56
Jer pustošnik dolazi na njega, baš na Babilon; i uhvaćeni su junaci njegovi, svima su lukovi njihovi polomljeni. Jer GOSPOD Bog koji uzvraća, zasigurno će uzvratiti.
51:57
“I opit ću knezove njegove i mudrace njegove, zapovjednike njegove i poglavare njegove i junake njegove; i zaspat će trajnim snom, i neće se probuditi”, govori Kralj, čije je ime GOSPOD nad vojskama.
51:58
Ovako govori GOSPOD nad vojskama: “Široke zidine babilonske bit će potpuno razvaljene, a visoka vrata njegova bit će ognjem spaljena. I narod će se uzalud truditi, i ljudi u ognju; i iscrpit će se.”
51:59
Riječ koju je prorok Jeremija zapovjedio Seraji, sinu Nerije, sina Maasejina, kad je sa Zedekijom, kraljem Judinim, pošao u Babilon četvrte godine njegova kraljevanja. A taj Seraja bio je tihi knez.
51:60
Tako je Jeremija zapisao u jednu knjigu sve zlo koje treba doći na Babilon, baš sve one riječi što su zapisane protiv Babilona.
51:61
I Jeremija je rekao Seraji: “Kada dođeš u Babilon, pa kad vidiš i pročitaš sve ove riječi,
51:62
tada trebaš reći: ‘GOSPODE, ti si govorio protiv ovog mjesta, da ćeš ga zatrti da u njemu nitko ne ostane, ni čovjek ni životinja, nego da bude pustoš zauvijek.’
51:63
I zbit će se, kad završiš s čitanjem ove knjige, da ćeš privezati kamen za nju i baciti je nasred Eufrata.
51:64
Zatim ćeš reći: ‘Ovako će Babilon potonuti i neće se podići iz zla što ću ga ja svaliti na njega; i iscrpit će se.” Dovde su riječi Jeremijine.