Levitski zakon 17 - KJV

Levitski zakon

Poglavlje 17

Mjesto za žrtvovanje

17:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
17:2
“Govori Aronu, i njegovim sinovima, i svim sinovima Izraelovima te im reci: ‘Ovo je ono što je GOSPOD zapovjedio govoreći:
17:3
Bilo koji čovjek iz doma Izraelova koji zakolje vola ili janje ili jarca u taboru, ili onaj tko ih zakolje izvan tabora,
17:4
a ne donese ih na ulaz u Šator sastanka da prinese GOSPODU prinos pred Šatorom GOSPODNJIM, krv će se uračunati tome čovjeku; prolio je krv, i neka taj čovjek bude istrijebljen iz svoga naroda.
17:5
Zato da sinovi Izraelovi dovode svoje žrtve koje prinose na otvorenom polju, neka ih dovedu GOSPODU na ulaz u Šator sastanka, k svećeniku, i neka ih prinose za žrtve pomirnice GOSPODU.
17:6
I neka svećenik poškropi krvlju po žrtveniku GOSPODNJEM na ulazu u Šator sastanka, a salo spali na miomiris GOSPODU.
17:7
I neka više ne prinose svoje žrtve đavlima za kojima su išli bludničiti. Ovo neka im bude odredba vječna kroz sve njihove naraštaje.’
17:8
I reci im: ‘Bilo koji čovjek iz doma Izraelova, ili od tuđinaca koji borave među vama, koji prinese žrtvu paljenicu ili žrtvu,
17:9
a ne donese je na ulaz u Šator sastanka da je prinese GOSPODU, neka taj čovjek bude istrijebljen iz svoga naroda.

Zakoni protiv blagovanja krvi

17:10
I bilo koji čovjek iz doma Izraelova, ili od tuđinaca koji borave među vama, koji jede bilo kakvu krv; ja ću upraviti lice svoje protiv takve osobe koja jede krv i istrijebiti je iz njegova naroda.
17:11
Jer je život tijela u krvi; a ja sam vam je dao da na žrtveniku njome obavljate pomirenje za svoje duše; jer je krv ona koja pribavlja pomirenje za dušu.
17:12
Stoga sam rekao sinovima Izraelovima: neka ni jedna osoba među vama ne jede krv; niti bilo koji tuđinac što boravi među vama neka ne jede krv.
17:13
I bilo koji čovjek od sinova Izraelovih, ili od tuđinaca koji borave među vama, koji lovi i uhvati bilo kakvu zvijer ili pticu što se može jesti, neka prolije krv njezinu i pokrije je prahom zemaljskim.
17:14
Jer ona je život svakog tijela; krv je njihova za život njihov. Stoga sam rekao sinovima Izraelovima: ne smijete jesti krvi ni od kakvog tijela, jer život svakog tijela je krv njegova. Svaki koji je jede, neka bude istrijebljen.
17:15
I svaka osoba, bila domorodac ili tuđinac, koja jede ono što je uginulo ili što je zvijer rastrgala, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri; tada će biti čist.
17:16
Ali ako je ne opere i ne okupa svoje tijelo, tada će snositi svoju nepravdu.’ ”