Psalm 105 - KJV

Psalm 105

1 O zahvaljujte GOSPODU, prizivajte ime njegovo! Obznanjujte među narodima djela njegova!

105:2
Pjevajte mu, pjevajte mu psalme! Pričajte o svim njegovim čudesnim djelima!
105:3
Dičite se svetim imenom njegovim! Neka se raduje srce onih koji traže GOSPODA!
105:4
Tražite GOSPODA i snagu njegovu, tražite lice njegovo svagda!
105:5
Sjetite se njegovih veličanstvenih djela koje je učinio, čudesa njegovih i prosudba usta njegovih!
105:6
O vi, sjeme Abrahama, sluge njegovog, vi sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi!
105:7
On je GOSPOD, Bog naš, prosudbe su njegove po svoj zemlji.
105:8
On se prisjeća saveza svoga zauvijek, riječi koju je zapovjedio tisući naraštaja;
105:9
saveza kojeg je sklopio s Abrahamom, i zakletve njegove Izaku.
105:10
I potvrdio ju je Jakovu kao zakon, i Izraelu kao vječni savez,
105:11
govoreći: “Tebi ću dati zemlju kanaansku, ždrijeb baštine vaše.”
105:12
Kad ih je bilo samo malo po broju, vrlo malo, i u njoj su bili tuđinci,
105:13
kad su išli od jedne nacije do druge, od jednog kraljevstva do drugog naroda,
105:14
nije dopustio nijednom čovjeku da im čini loše; da i kraljeve je radi njih prekorio,
105:15
govoreći: “Ne dirajte pomazanike moje i prorocima mojim ne činite štete!”
105:16
Osim toga, dozvao je glad na zemlju, svu je opskrbu kruhom prekinuo.
105:17
Poslao je čovjeka pred njima, Josipa, koji je bio prodan kao rob:
105:18
komu su noge ozlijedili okovima, bio je stavljen u željezo,
105:19
do vremena kad je došla riječ njegova, riječ GOSPODNJA isprobala ga je.
105:20
Kralj je poslao da ga se odriješi, vladar naroda oslobodio ga je.
105:21
Postavio ga je gospodarom doma svoga i upraviteljem svega imetka svoga,
105:22
da knezove njegove obvezuje po svojoj volji, i predstojnike njegove pouči mudrosti.
105:23
Izrael je došao i u Egipat, pa je Jakov boravio u zemlji Hamovoj.
105:24
I umnožio je narod svoj silno i učinio ga jačim od njegovih neprijatelja.
105:25
Okrenuo je srce njihovo da zamrze narod njegov, da lukavo postupaju s njegovim slugama.
105:26
Poslao je Mojsija, slugu svoga, i Arona koga je izabrao.
105:27
Pokazivali su među njima znakove njegove, i čudesa u zemlji Hamovoj.
105:28
Poslao je tamu te se smračilo, i nisu se pobunili protiv riječi njegove.
105:29
Pretvorio je vode njihove u krv, i pomorio ribu njihovu.
105:30
Zemlja njihova provrvjela je žabama, i u odajama kraljeva njihovih.
105:31
Rekao je, i došao je roj krilatih kukaca, i uši u sve krajeve njihove.
105:32
Dao im je tuču umjesto kiše, i oganj plameni na zemlju njihovu.
105:33
I udario je lozu njihovu i smokve njihove, i polomio stabla u krajevima njihovim.
105:34
Rekao je, i došli su skakavci i gusjenice, i to bezbrojne,
105:35
te su izjeli sve bilje u zemlji njihovoj i proždrli plod tla njihovog.
105:36
Udario im je i sve prvorođence u zemlji njihovoj, prvinu sve snage njihove.
105:37
I izveo ih je sa srebrom i zlatom, i nije bilo nemoćne osobe među plemenima njihovim.
105:38
Egipat se veselio kad su otišli, jer ih je strah od njih obuzeo.
105:39
Razastro je oblak kao pokrivač, i oganj da svijetli noću.
105:40
Narod je zamolio, i on je doveo prepelice i nasitio ih kruhom s neba.
105:41
Otvorio je stijenu, i vode su šiknule; izlile su se po suhu kao rijeka.
105:42
Jer se sjetio svoga svetog obećanja, i Abrahama, sluge svoga,
105:43
te izveo narod svoj s radošću, izabranike svoje s veseljem.
105:44
I dao im je zemlju pogana, pa su baštinili trud naroda;
105:45
da obdržavaju odredbe njegove i drže zakone njegove. Hvalite GOSPODA!