Rimljanima 7 - KJV

Rimljanima

Poglavlje 7

Brak kao slika Zakona

7:1
Zar ne znate, braćo, (jer govorim onima koji poznaju Zakon), da Zakon gospodari čovjekom tako dugo dok on živi?
7:2
Jer je udana žena vezana zakonom za muža dok on živi; ali ako joj muž umre, razriješena je po zakonu od muža.
7:3
Zato, dakle, ako se oženi za drugog muškarca dok njen muž živi, zvat će se preljubnicom; ali ako joj muž umre, oslobođena je od tog zakona te nije preljubnica oženi li se za drugoga muškarca.
7:4
Tako ste, braćo moja, i vi umrli Zakonu po tijelu Kristovu, da možete biti oženjeni za drugog, onog koji je uskrsnuo od mrtvih, da biste donijeli plod Bogu.
7:5
Jer dok smo bili u tijelu, strasti grijeha su, preko Zakona, djelovale u našim udovima donoseći plod smrti.
7:6
A sada smo izbavljeni od Zakona, budući da smo umrli onome što nas je zadržavalo, tako da služimo u novini duha, a ne u starini slova.

Zakon i unutarnja borba

7:7
Što ćemo, dakle, reći? Je li Zakon grijeh? Bože sačuvaj! Ipak, ja nisam upoznao grijeh, osim po Zakonu; jer ni požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: “Ne poželi!”
7:8
Ali grijeh je, pošto je uhvatio prigodu, po zapovijedi izazvao u meni svakovrsnu požudu. Jer bez Zakona grijeh je bio mrtav.
7:9
I ja sam nekoć živio bez Zakona. Ali kad je došla zapovijed, grijeh je oživio, a ja sam umro.
7:10
A ta zapovijed, koja je određena za život, otkrio sam da mi je na smrt.
7:11
Jer me je grijeh, pošto je uhvatio prigodu, po zapovijedi zaveo i po njoj ubio.
7:12
Prema tome: Zakon je svet, i zapovijed je sveta, i pravedna i dobra.
7:13
Je li, dakle, to što je dobro, meni postalo smrt? Bože sačuvaj! Nego grijeh, da se pokaže grijehom, po tom dobru uzrokuje mi smrt, da grijeh po zapovijedi postane prekomjerno grešan.
7:14
Jer znamo da je Zakon duhovan, a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh.
7:15
Jer što radim, ne odobravam; jer što bih htio, to ne izvršavam, nego što mrzim, to činim.
7:16
Ako, dakle, činim ono što ne bih htio, slažem se da je Zakon dobar.
7:17
Ali sada to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni.
7:18
Jer znam da u meni, to jest u tijelu mome, ne prebiva dobro. Jer htjeti je nazočno u meni, ali kako raditi dobro, ne nalazim.
7:19
Jer dobro koje bih htio, ne činim; nego zlo koje ne bih htio, to činim.
7:20
Ali ako činim ono što ja ne bih htio, to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni.
7:21
Otkrivam dakle zakon; kad bih htio činiti dobro, u meni je nazočno zlo.
7:22
Jer uživam u Zakonu Božjem po unutarnjem čovjeku,
7:23
ali vidim u udovima svojim drugi zakon koji se bori protiv zakona mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima.
7:24
Jadan li sam ja čovjek! Tko će me izbaviti od ovog tijela smrtnoga?
7:25
Zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako, dakle: ja sâm umom služim Zakonu Božjem, a tijelom zakonu grijeha.