Ezekijel

Poglavlje 43

Slava GOSPODNJA

ispunjava Hram

43:1
Nakon toga odveo me je do vrata, baš do vrata što gledaju prema istoku.
43:2
I gle, slava Boga Izraelova došla je iz smjera istoka; a glas njegov bio je kao huka mnogih voda, i zemlja je sjala od slave njegove.
43:3
A bilo je to poput pojave viđenja koje sam ja vidio, baš poput viđenja što sam ga vidio kad sam došao uništiti grad. I viđenja su bila poput viđenja što sam ga ja vidio na rijeci Kebaru. Nato sam pao na lice svoje.
43:4
A slava GOSPODNJA ušla je u Dom kroz vrata čiji je pogled prema istoku.
43:5
Tako me je duh podigao i odveo me u unutrašnje predvorje; i gle, slava GOSPODNJA ispunila je Dom.
43:6
Onda sam čuo onoga koji mi je govorio iz Doma; i čovjek je stajao pokraj mene.
43:7
Zatim mi je rekao: “Sine čovječji, mjesto prijestolja mojega i mjesto stopala nogu mojih, gdje ću prebivati usred sinova Izraelovih zauvijek. I moje sveto ime dom Izraelov neće više kaljati, ni oni ni kraljevi njihovi, bludničenjem svojim i mrtvim tijelima kraljeva svojih na svojim uzvišicama.
43:8
U stavljanju praga svojega do pragova mojih i dovratnika svoga uz dovratnike moje i zida između mene i njih, baš su okaljali moje sveto ime gnjusobama svojim što su ih počinili. Zato sam ih zatro u srdžbi svojoj.
43:9
Sada neka bludničenje svoje i mrtva tijela kraljeva svojih uklone daleko od mene, i prebivat ću usred njih zauvijek.
43:10
Ti, sine čovječji, pokaži ovaj Dom domu Izraelovu, da bi se posramili nepravdi svojih. I neka izmjere uzorak.
43:11
Ako li se posrame za sve što su učinili, pokaži im oblik Doma i raspored njegov, i izlaze njegove i ulaze njegove i sve oblike njegove, i sve uredbe njegove i sve oblike njegove i sve zakone njegove. I zapiši to njima naoči, da bi držali sav njegov oblik i sve uredbe njegove i izvršavali ih.
43:12
Ovo je zakon za Dom: na vrhu gore sve područje njegovo, sve unaokolo, bit će najsvetije. Evo, to je zakon za Dom.”

Žrtvenik

43:13
“A ovo su mjere žrtvenika u laktovima, lakat je lakat i jedan dlan: baš podnožje bit će lakat, i širina lakat, a njegov obrub unaokolo ruba njegova bit će jedan pedalj. I ovo će biti najviše mjesto žrtvenika.
43:14
A od podnožja na zemlji sve do donjega pojasa bit će dva lakta, a širina jedan lakat; i od manjega pojasa sve do većega pojasa bit će četiri lakta, a širina jedan lakat.
43:15
Tako će žrtvenik biti četiri lakta; a od žrtvenika i naviše stajat će četiri roga.
43:16
I žrtvenik će biti dvanaest lakata dug, dvanaest širok, četvrtast na sva četiri četverokuta njegova.
43:17
A pojas će biti četrnaest lakata dug i četrnaest širok na četiri četverokuta svoja, a obrub oko njega bit će pola lakta. I podnožje njegovo bit će lakat sve unaokolo, a stube njegove gledat će prema istoku.”
43:18
I rekao mi je: “Sine čovječji, ovako govori Gospodin BOG: ‘Ovo su uredbe za žrtvenik u dan kada ga budu napravili, da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se po njemu krvlju škropi.
43:19
A svećenicima Levitima što budu od sjemena Zadokova, koji pristupaju k meni da mi poslužuju’ govori Gospodin BOG, ‘dat ćeš junca kao žrtvu za grijeh.
43:20
Zatim uzmi od njegove krvi i stavi je na četiri roga njegova i na četiri ugla pojasa i na obrub sve unaokolo; tako ćeš ga očistiti i pročistiti ga.
43:21
Također uzmi junca kao žrtvu za grijeh i spali ga na određenom mjestu Doma, izvan Svetišta.
43:22
A drugi dan prinesi jarića bez mane kao žrtvu za grijeh; i očistit će žrtvenik kao što su ga očistili juncem.
43:23
Kad završiš s čišćenjem njegovim, prinesi junca bez mane i ovna iz stada bez mane.
43:24
I prinesi ih pred GOSPODOM, a svećenici neka bace sol na njih i neka ih prinesu kao žrtvu paljenicu GOSPODU.
43:25
Sedam dana svaki ćeš dan pripraviti jarca kao žrtvu za grijeh; također neka priprave i junca i ovna iz stada, bez mane.
43:26
Sedam dana pročišćavat će žrtvenik i čistiti ga; i sebe će posvetiti.
43:27
A kad isteknu tî dani, zbit će se da će od osmoga dana pa i nadalje svećenici prinositi vaše žrtve paljenice na žrtveniku i vaše žrtve pomirnice; i ja ću vas prihvatiti’, govori Gospodin BOG.”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje