Filemonu

Poglavlje 1

Pozdrav, zahvala i molitva

1:1
Pavao, sužanj Isusa Krista i brat naš Timotej: ljubljenom Filemonu, našem suradniku,
1:2
i ljubljenoj Apiji, i Arhipu, našem suborcu, i crkvi u tvojoj kući.
1:3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
1:4
Zahvaljujem svome Bogu spominjući te se uvijek u svojim molitvama
1:5
jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu i prema svim svetima.
1:6
Neka zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno po spoznaji svakog dobra koje je u vama u Kristu Isusu.
1:7
Jer imamo veliku radost i utjehu u tvojoj ljubavi jer ti si, brate, okrijepio srca svetih.

Zauzimanje za Onezima

1:8
Stoga, premda mogu biti jako odvažan u Kristu pa ti narediti što bi bilo prikladno,
1:9
no zbog ljubavi radije te molim, takav kakav jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Isusa Krista.
1:10
Zaklinjem te za sina mojega, Onezima, kojega sam rodio u svojim okovima,
1:11
koji ti je nekoć bio nekoristan, ali je sada koristan i tebi i meni.
1:12
Poslao sam ti ga natrag, stoga, primi ga, to jest moje srce.
1:13
Ja sam ga htio zadržati kod sebe da mi umjesto tebe služi u okovima evanđelja,
1:14
ali nisam želio ništa učiniti bez tvojeg mišljenja, da tvoje dobročinstvo ne bi bilo kao po prinudi, nego dragovoljno.
1:15
Jer je možda zato bio odvojen od tebe za neko vrijeme, da ga dobiješ zauvijek:
1:16
ne više kao slugu, nego više od sluge, kao brata ljubljenog, osobito meni; a koliko li više tebi i po tijelu i po Gospodinu?
1:17
Ako, dakle, mene smatraš za druga, primi njega kao mene.
1:18
Ako ti je što skrivio ili ti što duguje, stavi to na moj račun.
1:19
Ja, Pavao, potpisujem to svojom rukom, ja ću platiti. Da ti ne kažem da mi i samoga sebe duguješ.
1:20
Da, brate, da se razveselim tobom u Gospodinu: okrijepi srce moje u Gospodinu!
1:21
Imajući pouzdanje u tvoju poslušnost, napisao sam ti ovo znajući da ćeš učiniti i više nego što kažem.
1:22
A ujedno pripremi mi i smještaj, jer sam uvjeren da ću vam kroz vaše molitve biti darovan.
1:23
Pozdravljaju te Epafra, moj suzatvorenik u Kristu Isusu,
1:24
te Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.
1:25
Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim. Amen.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje