Jeremija

Poglavlje 19

Slomljeni vrč

19:1
Ovako govori GOSPOD: “Idi i nabavi lončarski zemljani vrč i uzmi neke od časnih staraca narodnih i neke od časnih staraca svećeničkih.
19:2
I otiđi u dolinu sina Hinoma, koja je na ulazu istočnih vrata, i ondje proglasi riječi koje ću ti ja reći.
19:3
I reci: Čujte riječ GOSPODNJU, vi kraljevi Jude i stanovnici Jeruzalema! Ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, ja ću svaliti zlo na ovo mjesto da će svakome koji za to čuje zazujati uši njegove.
19:4
Zato što su mene napustili i otuđili ovo mjesto i na njemu palili kâd drugim bogovima kojih ni oni ni očevi njihovi nisu poznavali, ni kraljevi Judini; i napunili su ovo mjesto krvlju nedužnih,
19:5
također su i sagradili uzvišice Baalove, da sinove svoje ognjem spaljuju kao žrtve paljenice Baalu, što ja nisam zapovjedio niti sam to rekao niti mi je to palo na um.
19:6
Stoga, evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “da se ovo mjesto neće više nazivati Tofet ni dolina sina Hinoma, nego Dolina pokolja.
19:7
A ja ću poništiti savjet Jude i Jeruzalema na ovome mjestu i učiniti da padnu od mača pred neprijateljima svojim i od ruke onih koji traže živote njihove; a njihova mrtva tijela dat ću za jelo pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
19:8
I učinit ću da ovaj grad bude pustoš i zvižduk; svaki koji prolazi njime bit će zapanjen i zazviždati zbog svih pošasti njegovih.
19:9
I navest ću ih da jedu meso sinova svojih i meso kćeri svojih; i svaki će jesti meso prijatelja svoga u opsadi i neprilici kojom će ih pritisnuti neprijatelji njihovi i oni koji traže život njihov.’
19:10
Zatim razbij vrč pred licem ljudi koji idu s tobom.
19:11
I reci im: Ovako govori GOSPOD nad vojskama: ‘Baš tako ću razbiti ovaj narod i ovaj grad, kao što netko razbija posudu lončarsku da se više ne može sastaviti. I pokapat će ih u Tofetu sve dok ondje više neće biti mjesta za pokop.
19:12
To ću učiniti ovome mjestu”, govori GOSPOD, “i stanovnicima njegovim te ću čak učiniti da ovaj grad bude kao Tofet.
19:13
A kuće jeruzalemske i kuće kraljeva Judinih bit će okaljane kao mjesto Tofet, zbog svih kuća na čijim su krovovima palili kâd svoj vojsci nebeskoj i lijevali žrtve ljevanice drugim bogovima.’ ”
19:14
Tada je Jeremija došao iz Tofeta, kamo ga GOSPOD bio poslao da prorokuje, pa je stao u predvorju Doma GOSPODNJEG i rekao svemu narodu:
19:15
“Ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, ja ću svaliti na ovaj grad i na sva naselja njegova sve zlo što sam ga protiv njega izustio, zato što su otvrdnuli šije svoje kako ne bi mogli čuti riječi moje.’ ”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje