Jeremija

Poglavlje 50

Sud nad Babilonom

50:1
Riječ koju je GOSPOD izgovorio protiv Babilona i protiv sve zemlje kaldejske po proroku Jeremiji.
50:2
Objavite među narodima i obznanite i podignite stijeg; obznanite i nemojte zatajiti; recite: ‘Osvojen je Babilon, postiđen je Bel, razbijen je Merodak; postiđeni su idoli njegovi, kipovi su njegovi razbijeni.’
50:3
Jer se sa sjevera na njega podiže narod koji će mu zemlju opustošiti te u njoj nitko neće živjeti; iselit će se i otići, i ljudi i životinje.
50:4
U one dane i u ono vrijeme”, govori GOSPOD, “doći će sinovi Izraelovi, oni i sinovi Judini zajedno, idući i plačući; ići će i tražiti GOSPODA, Boga svojega.
50:5
Pitat će za put na Sion, licima svojim usmjerenim ondje govoreći: ‘Dođite da se pridružimo GOSPODU savezom trajnim koji se neće zaboraviti!’
50:6
Moj je narod bio izgubljena ovca, zaveli su ih pastiri njihovi. Okrenuli su ih s gora; išli su s gore na brdo, zaboravili su svoje počivalište.
50:7
Svi koji su ih našli, proždirali su ih. A protivnici njihovi su rekli: ‘Nismo mi krivi, zato što su oni sagriješili protiv GOSPODA, obitavališta pravednosti, baš GOSPODU, nadi očeva svojih.’
50:8
Odmaknite se iz središta Babilona i izađite iz zemlje kaldejske; i budite kao jarci pred stadom.
50:9
Jer, evo, ja ću podići i dovesti protiv Babilona zajednicu velikih naroda iz zemlje sjeverne, i oni će se postrojiti u bojne redove protiv njega; odande će biti osvojen. Strijele će im biti kao kod junaka vještih, neće se vratiti prazne.
50:10
I Kaldeja će postati plijen. Svi koji je oplijene, nasitit će se”, govori GOSPOD.
50:11
“Zato što ste se veselili, zato što ste se radovali, vi zatornici baštine moje, zato što ste se utovili kao junica na travi i mukali kao bikovi,
50:12
majka vaša jako će se postidjeti, ona koja vas je rodila posramit će se. Evo, posljednja među narodima postat će pustara, zemlja usahnula i pustinja.
50:13
Zbog gnjeva GOSPODNJEG neće biti nastanjena, nego će biti potpuno opustošena. Svaki koji prolazi pokraj Babilona, zaprepastit će se i zazviždati nad svim pošastima njegovim.
50:14
Postrojite se u bojne redove protiv Babilona, sve unaokolo. Svi vi koji zapinjete luk, strijeljajte na njega, ne štedite strijela; jer je protiv GOSPODA sagriješio.
50:15
Kličite protiv njega unaokolo! Dao je ruku svoju, temelji su njegovi pali, zidovi su mu srušeni; jer je to osveta GOSPODNJA. Osvetite mu se! Kako je on činio, učinite i vi njemu.
50:16
Istrijebite sijača iz Babilona i onoga koji rukuje srpom u vrijeme žetve. Jer zbog straha od mača tlačenja svatko će se okrenuti narodu svome, pa će svatko pobjeći u zemlju svoju.
50:17
Izrael je kao ovce razagnane, lavovi su ga rastjerali. Prvi ga je proždro kralj asirski, a posljednji ovaj Nabukodonosor, kralj babilonski polomio mu je kosti.”
50:18
Stoga ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: “Gle, ja ću kazniti kralja babilonskoga i zemlju njegovu, kao što sam kaznio kralja asirskoga.
50:19
I vratit ću Izraela u obitavalište njegovo, i napasat će se po Karmelu i Bašanu i duša će se njegova nasititi na Efrajimovu gorju i Gileadu.
50:20
U one dane i u ono vrijeme”, govori GOSPOD, “tražit će se nepravda Izraelova, i neće je biti, i grijesi Judini, i neće se naći; jer ću ja oprostiti onima koje sam zadržao.
50:21
Uzađi na zemlju merataimsku, baš na nju i na stanovnike Pekoda; opustoši i potpuno zatri iza njih”, govori GOSPOD, “i učini sve što sam ti ja zapovjedio.
50:22
Zvuk bitke je u zemlji i zvuk propasti velike.
50:23
Kako li je malj cijele zemlje skršen i razbijen! Kako li je Babilon postao pustoš među narodima!
50:24
Postavio sam ti zamku, Babilone, pa si se ti i uhvatio, i ti toga nisi bio svjestan. Nađen si, a i uhvaćen, zato što si se borio protiv GOSPODA.
50:25
GOSPOD je otvorio oružarnicu svoju i izvukao oružje jarosti svoje; jer je to posao za Gospodina, BOGA nad vojskama, u zemlji kaldejskoj.
50:26
Pođite na njega s najkrajnjih granica, otvorite mu spremišta; nabacajte ga kao gomilu i uništite ga potpuno, neka ništa od njega ne ostane.
50:27
Pokoljite sve junce njegove, neka siđu na klanje. Jao njima! Jer je došao dan njihov, vrijeme njihovog pohođenja.
50:28
Glas onih koji bježe i izmiču iz zemlje babilonske da objave na Sionu osvetu GOSPODA, Boga našega, osvetu Hrama njegova.
50:29
Sazovite strijelce protiv Babilona, sve one koji zapinju luk; utaborite se protiv njega sve unaokolo, neka nitko iz njega ne umakne. Povratite mu po djelima njegovim; po svemu kako je on vama činio, učinite i vi njemu, jer se uzoholio protiv GOSPODA, protiv Svetog Izraelova.
50:30
Stoga će mladići njegovi padati po ulicama njegovim, a svi ratnici njegovi bit će zatrti u onaj dan”, govori GOSPOD.
50:31
“Evo, ja sam protiv tebe, ti oholico”, govori Gospodin, BOG nad vojskama, “jer je došao dan tvoj, vrijeme kad ću te pohoditi.
50:32
I oholica će se spotaknuti i pasti, i nitko ga neće podići. I zapalit ću oganj u gradovima njegovim, i on će proždrijeti sve oko njega.”
50:33
Ovako govori GOSPOD nad vojskama: “Sinovi Izraelovi i sinovi Judini zajedno su bili potlačeni; a svi oni koji su ih odveli u sužanjstvo, čvrsto su ih držali, odbijali su ih pustiti da odu.
50:34
Otkupitelj njihov je snažan, GOSPOD nad vojskama ime je njegovo. On će se potpuno zauzeti za parnicu njihovu, da zemlji može dati počinka i uznemiriti stanovnike Babilona.
50:35
“Mač je nad Kaldejcima”, govori GOSPOD, “i nad stanovnicima Babilona i nad knezovima njegovim i nad mudracima njegovim.
50:36
Mač je nad lažljivcima, i oni će ludovati! Mač je nad junacima njegovim, i oni će se prestrašiti!
50:37
Mač je nad konjima njegovim i nad kolima njegovim i nad svim miješanim narodom koji su usred njega, i oni će postati poput žene! Mač je nad riznicama njihovim, i bit će opljačkane!
50:38
Suša je nad vodama njegovim, i one će presahnuti! Jer je to zemlja izrezbarenih likova, i oni su poludjeli nad idolima svojim.
50:39
Stoga će se zvijeri pustinjske sa zvjerima otočnim nastaniti ondje, i sove će se u njemu nastaniti. I više neće biti nastanjen zauvijek, niti se neće u njemu živjeti od naraštaja do naraštaja.
50:40
Kao što je Bog porušio Sodomu i Gomoru i susjedne gradove njihove,” govori GOSPOD, “tako i ondje nitko neće ostati, ni nijedan sin čovječji u njemu neće prebivati.
50:41
Evo, doći će narod sa sjevera; i narod veliki i mnogi kraljevi podići će se s krajeva zemlje.
50:42
Držat će lûk i osti, okrutni su oni i neće biti milosrdni; glas će njihov hučiti kao more. I jahat će na konjima, svatko postrojen u bojni red kao čovjek za boj, protiv tebe, kćeri babilonska.
50:43
Kralj je babilonski čuo izvješće o njima; i ruke su mu klonule, patnja ga je obuzela i bolovi kao ženu koja rađa.
50:44
Gle, uzaći će kao lav iz nanosa Jordana na obitavalište jakog, no ja ću ih navesti da odjednom pobjegnu iz nje; i tko je izabranik da ga nad njom odredim? Jer tko je kao ja? I tko će meni vrijeme određivati? I tko je taj pastir koji će stajati preda mnom?”
50:45
Stoga čujte savjet GOSPODNJI što ga je donio protiv Babilona, i naume njegove što ih je naumio protiv zemlje kaldejske: zasigurno će i najmanje iz stada odvući; zasigurno će opustošiti obitavalište njihovo zajedno s njima.
50:46
Na zvuk osvajanja Babilona zatrest će se zemlja i vapaj će se čuti među narodima.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje