Levitski zakon

Poglavlje 19

GOSPOD je svet

19:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
19:2
“Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i reci im: ‘Budite sveti, jer sam ja, GOSPOD, Bog vaš, svet!
19:3
Neka se svatko boji svoje majke i svoga oca, i držite moje Šabate! Ja sam GOSPOD, Bog vaš!
19:4
Ne obraćajte se k idolima, niti pravite sebi lijevane bogove! Ja sam GOSPOD, Bog vaš!
19:5
Kad prinosite GOSPODU žrtvu od žrtava pomirnica, prinesite je dragovoljno.
19:6
Neka se pojede istog dana kad je prinosite, i sutradan; ako li što ostane do trećega dana, neka se spali na vatri.
19:7
Ako bi se što od toga jelo treći dan, to je odvratno; to neće biti prihvaćeno.
19:8
Stoga će svaki koji to jede snositi svoju nepravdu, jer je oskvrnuo ono što je posvećeno GOSPODU; i neka se ta duša istrijebi iz svoga naroda.

Ljubi bližnjega svoga kao

samoga sebe

19:9
A kad žanjete žetvu po svojoj zemlji, nemoj požeti uglove svoje njive, ni ne sakupljaj pabirke po svojoj žetvi.
19:10
I ne pabirči po svom vinogradu ni ne skupljaj svaku bobicu grožđa u svom vinogradu; nego ostavi siromahu i tuđincu. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
19:11
Nemojte krasti, niti varati ni ne lažite jedan drugoga.
19:12
I ne zaklinjite se lažno mojim imenom, ni ne oskvrnjujte ime svoga Boga. Ja sam GOSPOD.
19:13
Nemoj varati svoga bližnjega niti ga pljačkaj; plaća onoga koji je unajmljen neka ne prenoći kod tebe do jutra.
19:14
Nemoj psovati gluhoga, niti pred slijepca stavljaj kamen spoticanja; nego se boj Boga svojega; ja sam GOSPOD.
19:15
Ne činite nepravde u prosuđivanju, ne obaziri se što je osoba siromašna, niti časti moćnu osobu, već po pravdi sudi svome bližnjemu.
19:16
Ne idi unaokolo oko svog naroda kao ogovarač, ni nemoj stati protiv krvi svoga bližnjega; ja sam GOSPOD.
19:17
Nemoj mrziti brata svoga u srcu svome; nekako ukori svoga bližnjega i nemoj podnositi grijeh na njemu.
19:18
Nemoj se osvećivati, niti nosi kakvu zamjerku protiv sinova svoga naroda; nego ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe; ja sam GOSPOD.

Držite moje odredbe

19:19
Držite moje odredbe! Nemoj dopuštati svojoj stoci da se pari sa drugom vrstom! Nemoj zasijavati svoju njivu pomiješanim sjemenom, i nemoj stavljati na sebe odjeću koja je mješavina lana i vune.
19:20
I svaki koji puteno legne sa ženom koja je ropkinja, a zaručena je s mužem, i uopće nije otkupljena niti joj je dana sloboda, neka bude izbičevan; neka se ne pogube, jer ona nije bila slobodna.
19:21
I neka on prinese svoju žrtvu za prijestup GOSPODU na ulazu u Šator sastanka, i to ovna za žrtvu za prijestup.
19:22
I neka svećenik obavi pomirenje za njega ovnom žrtve za prijestup pred GOSPODOM za grijeh njegov koji je učinio; i grijeh koji je učinio bit će mu oprošten.
19:23
A kad dođete u zemlju i zasadite svakojaka stabla za jelo, tada smatrajte da joj je plod neobrezan; tri godine neka vam bude neobrezan, nemojte ga jesti.
19:24
A četvrte godine neka sav njen plod bude svet na hvalu GOSPODU.
19:25
A pete godine jedite njen plod, da bi vam umnožila svoj urod. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
19:26
Nemojte jesti ništa s krvlju! Ni nemojte čarati ni gatati prema vremenima!
19:27
Nemojte zaokruživati okrajke kose na svojim glavama, ni nemoj oštećivati okrajke svoje brade.
19:28
Nemoj stavljati nikakve rezove na svoje tijelo za mrtve, ni ne utiskujte na sebe nikakve oznake. Ja sam GOSPOD.
19:29
Nemoj navoditi svoju kćer na prostituciju, da je ne učiniš bludnicom, da zemlja ne bi pala u bludništvo te da se zemlja ne napuni zloćom.
19:30
Obdržavajte moje Šabate, i poštujte moje Svetište. Ja sam GOSPOD!
19:31
Ne obraćajte se zazivačima duhova niti tražite čarobnjake, da se njima ne okaljate. Ja sam GOSPOD, Bog vaš!
19:32
Ustani pred sijedom glavom i poštuj lice starca, i boj se svoga Boga. Ja sam GOSPOD!
19:33
Ako li tuđinac boravi s vama u vašoj zemlji, nemojte ga mučiti.
19:34
Ali tuđinac koji boravi s vama neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubi ga kao sebe samoga; jer ste i vi bili tuđinci u zemlji egipatskoj. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
19:35
Nemojte činiti nepravdu u prosuđivanju: u mjeri za dužinu, za težinu, ili za obujam.
19:36
Imajte pravednu vagu, pravedne utege, pravednu efu, pravedan hin. Ja sam GOSPOD, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske.
19:37
Stoga obdržavajte sve moje odredbe i sve moje prosudbe, i izvršavajte ih. Ja sam GOSPOD!’ ”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje