Psalam 106

106:1
Hvalite GOSPODA! O zahvaljujte GOSPODU jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje zauvijek!
106:2
Tko može iskazati moćna djela GOSPODNJA, tko može objaviti svu hvalu njegovu?
106:3
Blaženi koji se drže suda, i onaj koji čini pravednost u svako doba!
106:4
Sjeti me se, GOSPODE, po naklonosti koju iskazuješ narodu svome, pohodi me spasenjem svojim:
106:5
da bih vidio dobro izabranika tvojih, da bih se radovao u veselju naroda tvoga, da bih se dičio baštinom tvojom.
106:6
Sagriješili smo s očevima našim, činili smo nepravdu, opako smo postupali.
106:7
Očevi naši nisu razumjeli čudesa tvoja u Egiptu, nisu se sjećali mnoštva milosrđa tvojih, nego su ga izazivali pokraj mora, pokraj mora Crvenoga.
106:8
Ipak ih je on spasio radi imena svoga, da bi objavio svoju moćnu snagu.
106:9
I ukorio je Crveno more, i ono se isušilo, pa ih je proveo kroz dubine kao kroz pustinju.
106:10
I spasio ih je od ruke onog koji ih je mrzio, i otkupio ih iz ruke neprijatelja.
106:11
I vode su prekrile neprijatelje njihove, nijedan od njih nije ostao.
106:12
Tada su povjerovali riječima njegovim, zapjevali su njemu hvalu.
106:13
Brzo su zaboravili djela njegova, nisu čekali na savjet njegov,
106:14
te su žudjeli pohlepno u pustinji, i iskušavali Boga u pustoši.
106:15
I on im je dao što su tražili, ali je poslao glad na dušu njihovu.
106:16
I zavidjeli su Mojsiju u taboru, i Aronu, svetom od GOSPODA.
106:17
Zemlja se otvorila i progutala Datana i pokrila družinu Abiramovu.
106:18
I oganj je planuo među družinom njihovom, plamen je spalio opake.
106:19
Načinili su tele na Horebu i iskazivali štovanje lijevanom liku.
106:20
Tako su zamijenili slavu svoju obličjem vola koji travu jede.
106:21
Zaboravili su Boga, Spasitelja svoga, koji je učinio velika djela u Egiptu,
106:22
čudesna djela u zemlji Hamovoj i strahote na Crvenome moru.
106:23
Zato je rekao da bi ih uništio, da Mojsije, izabranik njegov, nije stao pred njega u rasjedu i odvratio njegov gnjev da ih ne uništi.
106:24
I prezreli su zemlju ugodnu, nisu vjerovali riječi njegovoj;
106:25
nego su mrmljali u svojim šatorima i nisu slušali glas GOSPODNJI.
106:26
Stoga je podigao na njih ruku svoju da ih obori u pustinji,
106:27
i da obara sjeme njihovo među narodima, i da ih rasprši po zemljama.
106:28
I pridružili su se Baalpeoru, i jeli žrtve za mrtve.
106:29
Tako su ga izazivali na srdžbu izmišljotinama svojim, te se pošast sručila na njih.
106:30
Tada je Pinhas ustao i sud izvršio, i pošast je stala.
106:31
I to mu se uračunalo kao pravednost u sve naraštaje za sva vremena.
106:32
Rasrdili su ga i kod voda svađe, pa je Mojsije loše prošao zbog njih;
106:33
jer su mu duh izazvali, te je nerazborito prozborio usnama svojim.
106:34
Nisu uništili narode za koje im je GOSPOD zapovjedio,
106:35
nego su se pomiješali s poganima i naučili se djelima njihovim.
106:36
I služili su idolima njihovim koji su im zamkom postali.
106:37
Da, žrtvovali su sinove svoje i kćeri svoje đavlima,
106:38
i prolijevali krv nevinu, čak i krv sinova svojih i kćeri svojih koje su žrtvovali idolima kanaanskim, te je zemlja bila okaljana krvlju.
106:39
Tako su se okaljali djelima svojim i bludničili s izmišljotinama svojim.
106:40
Stoga je gnjev GOSPODNJI planuo na narod njegov, tako da mu se zgadila baština njegova.
106:41
I predao ih je u ruku poganima, te su oni koji su ih mrzili nad njima vladali.
106:42
Neprijatelji njihovi su ih i tlačili, te su bili u pokornosti pod rukom njihovom.
106:43
Mnogo puta ih je izbavio, ali su ga oni izazivali mišljenjem svojim, te su bili poniženi zbog nepravde svoje.
106:44
Ipak je pogledao na tjeskobu njihovu čim je čuo vapaj njihov.
106:45
I sjetio se svog saveza s njima, te se pokajao u skladu s mnoštvom milosrđa svoga.
106:46
I učinio je da im se smiluju svi koji su ih zarobili.
106:47
Spasi nas, GOSPODE, Bože naš, i skupi nas iz pogana, da zahvaljujemo tvome svetom imenu i likujemo hvali tvojoj!
106:48
Blagoslovljen neka je GOSPOD, Bog Izraelov, od vječnosti do vječnosti, i neka sav narod kaže: “Amen! Hvalite GOSPODA!”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje