Psalam 135

135:1
Hvalite GOSPODA! Hvalite ime GOSPODNJE; hvalite ga, o sluge GOSPODNJE!
135:2
Vi što stojite u kući GOSPODNJOJ, u predvorjima kuće Boga našega,
135:3
hvalite GOSPODA; jer GOSPOD je dobar, pjevajte hvale imenu njegovom jer je ugodno!
135:4
Jer je GOSPOD sebi izabrao Jakova, i Izraela za svoje osobito blago.
135:5
Jer ja znam da je GOSPOD velik i da je naš Gospodin iznad svih bogova.
135:6
Sve što se GOSPODU svidjelo, to je on učinio na nebu i na zemlji, i u morima, i u svim dubokim mjestima.
135:7
On maglice podiže s krajeva zemlje, stvara munje za kišu, vjetar izvodi iz riznica svojih.
135:8
On je pobio prvorođence u Egiptu, i od čovjeka i od životinja.
135:9
On je poslao znakove i čudesa usred tebe, o Egipte, na faraona i na sve sluge njegove.
135:10
On je pobio velike narode i pogubio moćne kraljeve:
135:11
Sihona, kralja amorejaca, i Oga, kralja bašanskoga, i sva kraljevstva kanaanska;
135:12
i dao je njihovu zemlju u baštinu, baštinu Izraelu, narodu svome.
135:13
Tvoje ime, GOSPODE, traje zauvijek, i tvoj spomen, GOSPODE, kroz sve naraštaje.
135:14
Jer GOSPOD će suditi narodu svome, i pokajati se nad slugama svojim.
135:15
Idoli poganski su srebro i zlato, djelo ljudskih ruku.
135:16
Imaju usta, ali ne govore; oči imaju, ali ne vide,
135:17
imaju uši, ali ne čuju; niti ima ikakva daha u ustima njihovim.
135:18
Oni koji ih stvaraju nalikuju njima; takav je i svaki koji se pouzdaje u njih.
135:19
Blagoslivljaj GOSPODA, o kućo Izraelova! Blagoslivljaj GOSPODA, o kućo Aronova!
135:20
Blagoslivljaj GOSPODA, o kućo Levijeva! Vi koji se bojite GOSPODA, blagoslivljajte GOSPODA!
135:21
Blagoslovljen neka bude GOSPOD sa Siona, koji prebiva u Jeruzalemu! Hvalite GOSPODA!

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje