2 Samuelova

Poglavlje 2

David pomazan za kralja Judi

2:1
I dogodilo se poslije toga da je David zatražio savjet od GOSPODA govoreći: “Trebam li uzaći u koji od gradova Judinih?” A GOSPOD mu je rekao: “Uzađi!” Nato je David rekao: “Kamo da uzađem?” A on je rekao: “U Hebron!”
2:2
Tako je David uzašao onamo, isto tako i njegove dvije žene, Ahinoama Jezreelka i Abigaila, žena Nabala Karmelićanina.
2:3
I ljude koji su bili s njim, David je poveo, svakoga s njegovim ukućanima, i nastanili su se u gradovima Hebrona.
2:4
Tada su došli ljudi iz Jude i ondje pomazali Davida za kralja nad domom Judinim. I dojavili su Davidu govoreći: “Ljudi iz Jabešgileada su bili oni koji su pokopali Šaula.”
2:5
Nato je David poslao glasnike k ljudima iz Jabešgileada i rekao im: “Blagoslovio vas GOSPOD što ste iskazali tu dobrotu prema svome gospodaru, baš prema Šaulu i pokopali ga!
2:6
Sada neka vama GOSPOD iskaže dobrotu i istinu, a i ja ću vam uzvratiti tom dobrostivošću zato što ste tako učinili.
2:7
Stoga sada neka ojačaju ruke vaše i budite hrabri, jer je Šaul, vaš gospodar, poginuo, a mene je isto tako dom Judin pomazao za kralja nad sobom.”
2:8
Ali Abner, sin Nerov, zapovjednik Šaulove vojske, uzeo je Išbošeta, sina Šaulova te ga doveo preko u Mahanaim.
2:9
I postavio ga je za kralja nad Gileadom i nad Ašurovcima i nad Jezreelom i nad Efrajimom i nad Benjaminom i nad svim Izraelom.
2:10
Išbošet, sin Šaulov, bio je star četrdeset godina kad je počeo kraljevati nad Izraelom, i kraljevao je dvije godine. Samo je dom Judin slijedio Davida.
2:11
A vrijeme za koje je David bio kralj u Hebronu nad domom Judinim iznosilo je sedam godina i šest mjeseci.

Bitka za Gibeon

2:12
Zatim su Abner, sin Nerov i sluge Išbošeta, sina Šaulova, izašli iz Mahanaima u Gibeon.
2:13
A Joab, sin Zerujin i sluge Davidove, izašli su i susreli se s njima kod Gibeonskog jezerca. Zatim su posjeli, jedni s jedne strane jezerca, a drugi s druge strane jezerca.
2:14
Tada je Abner rekao Joabu: “Neka sada mladići ustanu i neka se poigraju pred nama!” A Joab je rekao: “Neka ustanu!”
2:15
Nato su ustali i izašli na broj: dvanaest od Benjamina koji su pripadali Išbošetu, sinu Šaulovu, i dvanaest od sluga Davidovih.
2:16
I oni su uhvatili svaki svoga sudruga za glavu i zaboli svoj mač u bok sudruga svoga; tako da su zajedno popadali. Zato je to mjesto prozvano Helkathazurim, što je u Gibeonu.
2:17
I toga dana dogodila se jako žestoka bitka; i Abner i ljudi iz Izraela bili su potučeni pred slugama Davidovim.
2:18
A ondje su bila tri sina Zerujina: Joab i Abišaj i Asahel; a Asahel je bio hitrih nogu kao nekakav divlji srndać.
2:19
I Asahel je krenuo u potjeru za Abnerom; i kad je krenuo, nije skretao ni desno ni lijevo, od toga da slijedi Abnera.
2:20
Tada je Abner pogledao iza sebe i rekao: “Jesi li to ti, Asahele?” A on je odgovorio: “Ja sam.”
2:21
Zatim mu je Abner rekao: “Okreni se na svoju desnu stranu ili na svoju lijevu i zgrabi jednoga od mladića i uzmi njegovu bojnu opremu!” Ali Asahel se nije htio odmaknuti od toga da slijedi njega.
2:22
Nato je Abner ponovo rekao Asahelu: “Ukloni se od mene! Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako da onda podignem lice svoje prema tvome bratu Joabu?”
2:23
Ali on je odbio odmaknuti se. Zato ga Abner udario stražnjim krajem koplja ispod petog rebra tako da mu je koplje izašlo van iza leđa: i ondje je pao i umro na tom istom mjestu. I dogodilo se da se zaustavlja svatko tko bi došao na to mjesto gdje je Asahel pao i umro.
2:24
I Joab i Abišaj krenuli su u potjeru za Abnerom. A kad je sunce zašlo, došli su do brda Ame, koji leži pred Giamom, na putu prema Gibeonskoj pustinji.
2:25
Uto su se sinovi Benjaminovi sakupili za Abnerom i postavili jednu četu te stali na vrh jednog brda.
2:26
Tada je Abner dozvao Joaba te rekao: “Zar će mač zauvijek proždirati? Ne znaš li da će to na kraju biti gorko? Koliko dugo treba prije nego naložiš ljudima da se odvrate od gonjenja braće svoje?”
2:27
Nato je Joab rekao: “Neka Bog živi, da ti nisi progovorio, zasigurno bi se tek ujutro od ovih ljudi svatko odvratio od gonjenja svoje braće.”
2:28
Tako je Joab zatrubio u trubu i sav narod je zastao te nisu više progonili Izraela i nisu više ratovali.
2:29
A Abner i njegovi ljudi hodali su kroz ravnicu cijelu onu noć te su prešli preko Jordana. Zatim su prošli kroz sav Bitron te došli u Mahanaim.
2:30
A Joab se vratio iz potjere za Abnerom: i kad je skupio sav narod, nedostajalo je devetnaest ljudi od Davidovih slugu, i Asahel.
2:31
A Davidove sluge su potukle Benjamina i Abnerove ljude, tako da je izginulo tri stotine i šezdeset ljudi.
2:32
I ponijeli su Asahela i pokopali ga u grobnici njegova oca koja je bila u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi išli su svu noć te su u svitanje dana došli u Hebron.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje