2 Solunjanima

Poglavlje 2

Čovjek grijeha

2:1
A zaklinjem vas braćo, dolaskom Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega,
2:2
da se brzo ne pokolebate u svome umu ili se ne uznemirite ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekom poslanicom kao da je od nas, kao da se je približio dan Kristov.
2:3
Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpad i ne otkrije se Čovjek grijeha, Sin propasti,
2:4
koji se protivi i sebe uzdiže iznad svega što se zove Bog ili se štuje, tako da i u Hram Božji sjedne kao Bog, prikazujući sebe da je Bog.
2:5
Ne sjećate li se da sam vam to govorio još dok sam bio kod vas?
2:6
I sada znate što ga zadržava kako bi se otkrio u svoje vrijeme.
2:7
Jer otajstvo nepravde već djeluje, samo ima onaj koji ga sada zadržava, sve dok on ne bude maknut s puta.
2:8
I tada će se otkriti Bezakonik kojega će Gospodin zatrti dahom usta svojih i uništiti sjajem svoga dolaska;
2:9
njega, čije je dolazak nakon djelovanja Sotone sa svom silom i znakovima, i lažnim čudesima,
2:10
i sa svakim nepravednim zavaravanjem, u onima koji propadaju zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi mogli biti spašeni.
2:11
I zbog toga će im Bog poslati djelotvornu zabludu da povjeruju laži,
2:12
da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su uživali u nepravdi.

Poticaj na zahvaljivanje

2:13
A mi smo dužni uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, jer vas je Bog od početka izabrao za spasenje kroz posvećenje Duhom i istinitom vjerom;
2:14
na što vas je pozvao po našem evanđelju, na stečevinu slave Gospodina našega Isusa Krista.
2:15
Stoga, braćo, stojte čvrsto i držite se predaja kojima ste poučeni, bilo riječju, bilo našom poslanicom.
2:16
A sâm Gospodin naš, Isus Krist, i Bog to jest Otac naš, koji nas je ljubio i po milosti nam dao vječnu utjehu i dobru nadu,
2:17
neka utješi vaša srca i učvrsti vas u svakoj dobroj riječi i djelu.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje