Hošea

Poglavlje 5

Kazna koja dolazi na Izrael i Judu

5:1
Čujte ovo, svećenici, poslušaj dome Izraelov i prigni uho kraljev dome, jer je za vas sud zato što ste bili zamka u Mispi i mreža razapeta na Taboru.
5:2
I buntovnici su temeljiti u činjenju pokolja, premda sam ja ukorio sve njih.
5:3
Ja poznajem Efrajima, i Izrael mi nije sakriven: jer si se sada, Efrajime, bludništvu odao, i Izrael je okaljan.
5:4
Ne uobličuju djela svoja da se okrenu k Bogu svome, jer je duh bludništva usred njih i oni nisu upoznali GOSPODA.
5:5
Oholost Izraelova svjedoči mu u lice; stoga će Izrael i Efrajim u nepravdi svojoj posrnuti i Juda će s njima posrnuti.
5:6
Ići će sa stadima i krdima tražiti GOSPODA, ali ga neće naći, povukao se od njih!
5:7
Iznevjerili su GOSPODA: jer su rodili djecu tuđinsku; sada će ih mjesec proždrijeti s udjelima njihovim.
5:8
Zatrubite u rog u Gibei, u trubu u Rami, glasno zavapite kod Betavena: za tobom, Benjamine!
5:9
Opustošit će Efrajim u dan ukora: među plemenima Izraelovim obznanjujem ono što će zasigurno biti.
5:10
Knezovi Judini postali su poput onih što miču međe; stoga ću na njih gnjev svoj izliti poput vode.
5:11
Efrajim je potlačen i slomljenog suda zato što je dragovoljno hodio po zapovijedi.
5:12
Stoga ću ja biti Efrajimu poput moljca, kao truljevina kući Judinoj.
5:13
Kad je Efrajim vidio svoju bolest, a Juda vidio ranu svoju tada je Efrajim pošao k Asircu te poslao ljude kralju Jarebu; ipak vas on nije mogao ozdraviti niti vas izliječiti od rane vaše.
5:14
Jer ću ja biti Efrajimu kao lav i kao lavić domu Judinu; ja, baš ja ću razderati i otići, odnijet ću i nitko ga neće spasiti.
5:15
Poći ću i vratit ću se na svoje mjesto, sve dok krivnju svoju ne priznaju i lice moje ne potraže; u nevolji svojoj rano će me tražiti.Dnevno čitanje Biblije
3 Prosinac 2019

<< Hoš. 5 | Hoš. 6 | Otkr. 3 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje