Djela apostolska

Poglavlje 7

Stjepanova obrana

7:1
Tada ga je veliki svećenik upitao: “Je li to tako?”
7:2
A on je rekao: “Ljudi, braćo i očevi, poslušajte: Bog slave pojavio se pred našim ocem Abrahamom kad je bio u Mezopotamiji, prije nego što se nastanio u Haranu,
7:3
i rekao mu: ʻIzađi iz svoje zemlje i iz svoga roda i pođi u zemlju koju ću ti pokazati.ʼ
7:4
Tada je izašao iz zemlje Kaldejaca i nastanio se u Haranu. A odatle ga, nakon što mu je otac umro, preselio u ovu zemlju u kojoj sad vi živite.
7:5
I u njoj mu nije dao baštine niti toliko da bi stavio svoju stopu, već mu je obećao, da bi to dao u posjed njemu i njegovu sjemenu nakon njega, dok još nije imao djeteta.
7:6
A Bog mu je na taj način rekao da će njegovo sjeme boraviti u tuđoj zemlji te da će ih porobiti i zlostavljati četiri stotine godina.
7:7
ʻAli narodu kojem budu robovali, ja ću suditi,ʼ rekao je Bog, ʻi nakon toga će izaći te mi služiti na ovom mjestu.ʼ
7:8
Zatim mu je dao Savez obrezanja. I tako je Abraham rodio Izaka i obrezao ga osmi dan, a Izak je rodio Jakova, a Jakov je rodio dvanaest patrijarha.
7:9
A patrijarsi su potaknuti zavišću prodali Josipa u Egipat, ali Bog je bio s njim,
7:10
te ga oslobodio od svih njegovih nevolja i dao mu naklonost i mudrost pred faraonom, kraljem Egipta, i postavio ga je upraviteljem nad Egiptom i svom njegovom kućom.
7:11
Zatim je došla glad i velika nevolja na svu zemlju egipatsku i Kanaan te naši očevi nisu mogli naći hrane.
7:12
A kad je Jakov čuo da u Egiptu ima žita, poslao je onamo najprije naše očeve.
7:13
A drugi put Josip se očitovao svojoj braći te je Josipov rod postao poznat faraonu.
7:14
Tada je Josip poslao da se k njemu pozove njegov otac Jakov i sva njegova rodbina, sedamdeset i pet duša.
7:15
Tako je Jakov sišao u Egipat te je umro, on i naši očevi.
7:16
I bili su preneseni u Sihem i položeni u grobnicu koju je Abraham kupio za neku svotu novca, od sinova Hamorovih, oca Sihema.
7:17
Ali kako se bližilo vrijeme obećanja za koje se Bog zakleo Abrahamu, narod se povećao i namnožio u Egiptu,
7:18
sve dok nije ustao drugi kralj, koji nije poznavao Josipa.
7:19
Taj je postupao lukavo s našim rodom i zlostavljao naše očeve, tako da moraju odbaciti svoju dječicu kako ona ne bi mogla preživjeti.
7:20
U to se vrijeme rodio Mojsije i bio je izvanredno lijep i tri je mjeseca bio hranjen u kući svoga oca.
7:21
A kad je bio odbačen, uzela ga je faraonova kćer i sebi othranila za sina.
7:22
I Mojsije je bio poučen u svoj mudrosti egipatskoj i bio je silan u riječima i djelima.
7:23
A kad je napunio četrdeset godina, došlo mu je u srce da pohodi svoju braću, sinove Izraelove.
7:24
I kad je vidio kako jedan od njih trpi nepravdu, obranio ga i osvetio njega koji je bio tlačen te ubio Egipćanina.
7:25
Jer je pretpostavio da će njegova braća razumjeti da im Bog po njegovoj ruci daje oslobođenje, ali oni nisu razumjeli.
7:26
A sutradan se pokazao među onima koju su se tukli te ih pokušao pomiriti govoreći: ʻLjudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome?ʼ
7:27
Ali onaj koji je činio bližnjemu nepravdu, odbio ga je govoreći: ʻTko je tebe postavio za glavara i suca nad nama?
7:28
Želiš li ubiti i mene kao što si jučer ubio Egipćanina?ʼ
7:29
Tada je Mojsije pobjegao zbog te besjede i nastanio se kao tuđinac u zemlji midijanskoj, gdje je rodio dva sina.
7:30
I kad je prošlo četrdeset godina, pojavio se pred njim anđeo Gospodinov u pustinji Sinajske gore, u plamenu gorućega grma.
7:31
Kad je to Mojsije opazio, začudio se prizoru. I dok se približavao da to pogleda, došao je k njemu glas Gospodinov,
7:32
govoreći: ʻJa sam Bog otaca tvojih; Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev.ʼ Zatim je Mojsije uzdrhtao i nije se usudio ni pogledati.
7:33
Tada mu je Gospodin rekao: ʻIzuj obuću sa svojih nogu, jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.
7:34
Vidio sam, vidio muku svoga naroda koji je u Egiptu i čuo njegovo stenjanje pa sam sišao da ga izbavim. A sad hajde, šaljem te u Egipat.ʼ
7:35
Toga Mojsija kojeg su se odrekli govoreći: ʻTko je tebe postavio za glavara i suca?ʼ Istoga im je Bog poslao kao vladara i osloboditelja rukom anđela koji se pojavio pred njim u grmu.
7:36
On ih je izveo nakon što im je pokazao čudesa i znakove u zemlji egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji četrdeset godina.
7:37
To je onaj Mojsije koji je rekao sinovima Izraelovim: ʻProroka poput mene podići će vam Gospodin, Bog vaš od braće vaše; njega slušajte.ʼ
7:38
To je onaj koji je u pustinji bio u crkvi s anđelom koji mu je govorio na Sinajskoj gori i s očevima našim; onaj koji je primio žive objave da ih preda nama;
7:39
kome naši očevi nisu htjeli biti poslušni, nego su ga odgurali i u svojim srcima ponovo se okrenuli u Egipat,
7:40
govoreći Aronu: ʻNapravi nam bogove koji će nas predvoditi, jer ne znamo što se dogodilo tome Mojsiju koji nas je izveo iz zemlje egipatske.ʼ
7:41
I u one dane načinili su tele, te prinijeli žrtvu tom idolu i veselili se djelima svojih ruku.
7:42
Tada se Bog okrenuo i predao ih da iskazuju štovanje vojsci nebeskoj, kao što je zapisano u knjizi proroka: O dome Izraelov, niste li mi prinosili zaklane životinje i žrtve u vremenskom razdoblju od četrdeset godina u pustinji?
7:43
Da, podigli ste šator Molohov, i zvijezdu vašeg boga Remfana: likove ste načinili da im iskazujete štovanje. I odvest ću vas na onu stranu Babilona!
7:44
Naši su očevi u pustinji imali Šator svjedočanstva, kako je to odredio onaj koji je govorio s Mojsijem da ga napravi prema uzorku koji je vidio.
7:45
A primili su ga očevi naši i pod vodstvom Jošue unijeli u posjed Pogana koje je Bog protjerao pred licem naših očeva, sve do dana Davida,
7:46
koji je našao naklonost pred Bogom te je želio naći šator Bogu Jakovljevu.
7:47
Ali mu je Salomon sagradio Dom.
7:48
Štoviše, Svevišnji ne prebiva u hramovima rukom napravljenim, kako je to prorok rekao:
7:49
ʻNebo je moje prijestolje, a zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću vi sagraditi, govori Gospodin, ili koje je mjesto moga počinka?
7:50
Nije li moja ruka sve ovo načinila?ʼ
7:51
Vi tvrdokorni i neobrezanih srdaca i ušiju! Vi se uvijek odupirete Duhu Svetom! Kako su činili očevi vaši tako i vi činite.
7:52
Koga od proroka nisu progonili očevi vaši? Poubijali su one koji su unaprijed najavljivali dolazak Pravednika, koga ste vi sada već izdali i ubili,
7:53
vi koji ste primili Zakon prema naredbama anđela, ali ga niste držali.”
7:54
Kad su to čuli, bili su probodeni u srcima te počeli škripati zubima na njega.
7:55
A on, pun Duha Svetoga, zagledao se u nebo i vidio slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu zdesna,
7:56
te rekao: “Evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.”
7:57
Nato su oni povikali jakim glasom i začepili uši te složno navalili na njega.
7:58
Izbacili su ga izvan grada i kamenovali. A svjedoci su odložili svoju odjeću do nogu mladića koji se zvao Savao.
7:59
I kamenovali su Stjepana, koji je zazivao Boga i govorio: “Gospodine Isuse, primi moj duh!”
7:60
Zatim je kleknuo i viknuo jakim glasom: “Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!” I kad je to rekao, usnuo je.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje