1 Solunjanima 4 - KJV

1 Solunjanima

Poglavlje 4

Život ugodan Bogu

4:1
Nadalje vas dakle, braćo, zaklinjemo i potičemo u Gospodinu Isusu da bi, kao što ste od nas primili kako vam treba hoditi i ugađati Bogu, mogli sve više i više obilovati.
4:2
Jer znate koje smo vam zapovijedi dali u ime Gospodina Isusa.
4:3
Jer ovo je volja Božja: vaše posvećenje, da se suzdržavate od bludništva,
4:4
da svatko od vas treba znati svoju posudu posjedovati u posvećenju i poštovanju,
4:5
ne u pohotnoj požudi, kao Pogani koji ne poznaju Boga;
4:6
da nitko ne prelazi i ne vara svoga brata u bilo čemu, jer Gospodin je osvetnik za sve to, kako smo vas i unaprijed upozorili i posvjedočili.
4:7
Jer nas Bog nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
4:8
Stoga, onaj koji prezire ovo, ne prezire čovjeka, nego Boga, koji vam je dao svojega Svetoga Duha.
4:9
A što se tiče bratske ljubavi nema potrebe pisati vam, jer vas je same Bog poučio da ljubite jedan drugoga;
4:10
doista to i činite prema svoj braći koja su po cijeloj Makedoniji. Ali vas zaklinjemo, braćo, da još više i više napredujete
4:11
i da naučite biti spokojni i baviti se svojim poslovima i raditi vlastitim rukama, kao što smo vam zapovjedili,
4:12
da hodite časno prema onima koji su vani i da vam ništa ne manjka.
4:13
Ali ne bih htio, braćo, da budete neupućeni u vezi onih koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nadu.

Skori Kristov dolazak

4:14
Jer, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su usnuli u Isusu dovesti s njim.
4:15
Jer vam ovo govorimo po riječi Gospodinovoj: da mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodinova, nipošto nećemo preteći one koji su usnuli.
4:16
Jer će sâm Gospodin s poklikom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. I umrli u Kristu prvi će uskrsnuti,
4:17
zatim ćemo mi koji živimo, mi preostali, biti skupa s njima odneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
4:18
Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima.