2 Samuelova 1 - KJV

2 Samuelova

Poglavlje 1

David je čuo o Šaulovoj smrti

1:1
I dogodilo se, nakon Šaulove smrti, kad se David vratio iz pokolja nad Amalečanima, da je David proveo dva dana u Ziklagu.
1:2
I dogodilo se baš trećega dana da je došao neki čovjek iz Šaulova tabora, i gle, odjeća mu je bila razderana, a na glavi mu je bila zemlja. I bilo je to tako, kad je došao k Davidu da se bacio na zemlju i naklonio se.
1:3
Nato mu je David rekao: “Odakle dolaziš?” A on mu je rekao: “Umakao sam iz tabora Izraelova.”
1:4
Zatim ga je David upitao: “Što se to dogodilo? Molim te, ispričaj mi!” A on je odgovorio: “Narod je pobjegao iz boja, a mnogi su od naroda i pali i poginuli. I Šaul i Jonatan, sin njegov su također poginuli.”
1:5
Nato je David rekao mladiću koji mu je to govorio: “Kako znaš da su Šaul i Jonatan sin njegov poginuli?”
1:6
A mladić koji mu je govorio, rekao je: “Slučajno sam bio na gori Gilboi, i gle, Šaul se upro u svoje koplje, i evo, bojna kola i konjanici žestoko su krenuli za njim.
1:7
I kad je on pogledao iza sebe, ugledao je mene pa me je zazvao, a ja mu odgovorio: ‘Evo me!’
1:8
Tada me je upitao: ‘Tko si ti?’ A ja sam mu odgovorio: ‘Ja sam Amalečanin.’
1:9
Tada mi je ponovo rekao: ‘Stani, molim te, nada mnom i pogubi me, jer me obuzela muka, budući da je još sav život u meni!’
1:10
Tako sam ja stao nad njega i pogubio ga zato što sam bio siguran da neće preživjeti nakon što je pao. Zatim sam uzeo krunu koja mu je bila na glavi i narukvicu koja mu je bila na ruci i donio sam to ovamo svome gospodaru.”
1:11
Tada je David zgrabio svoju odjeću i razderao je, a isto tako i svi ljudi koji su bili s njim.
1:12
I tugovali su i plakali i postili sve do večeri za Šaulom i za Jonatanom, sinom njegovim te za narodom GOSPODNJIM i za domom Izraelovim, zato što su pali od mača.
1:13
Zatim je David upitao mladića koji mu je govorio: “Odakle si ti?” A on je odgovorio: “Ja sam sin jednoga tuđinca, Amalečanina.”
1:14
Tada mu je David rekao: “Kako se nisi bojao ispružiti ruku svoju da uništiš pomazanika GOSPODNJEGA?”
1:15
Nato je David dozvao jednoga od mladića i rekao mu: “Priđi i navali na njega!” I on ga je udario tako da je umro.
1:16
Zatim mu je David rekao: “Tvoja krv na glavu tvoju! Jer su usta tvoja posvjedočila protiv tebe, govoreći: ‘Ja sam ubio pomazanika GOSPODNJEGA.’ ”

David tuguje za

Šaulom i Jonatanom

1:17
Tada je David zatužio ovom tužaljkom za Šaulom i za Jonatanom, sinom njegovim:
1:18
(Također im je naložio da pouče sinove Judine kako koristiti lûk; gle to je zapisano u knjizi Jašerevoj.)
1:19
“Divota Izraelova pogubljena je na uzvišicama tvojim, kako li su pali junaci!
1:20
O tome ne govorite u Gatu, ne objavljujte to po ulicama aškelonskim, da se kćeri filistejske ne raduju, da ne likuju kćer neobrezanih.
1:21
O gore gilbojske, neka na vama ne bude rose, ni neka ne bude kiše na vama ni polja s prinosima! Jer je ondje podlo odbačen štit junaka, štit Šaulov, kao da nije bio uljem pomazan.
1:22
Bez krvi pobijenih, bez sala junaka, lûk Jonatanov nikad se nije vratio, i mač se Šaulov nikad nije prazan vratio!
1:23
Šaul i Jonatan, ljupki su i dragi bili za života svoga, ni u smrti se svojoj nisu odvojili. Od orlova su brži bili, od lavova snažniji!
1:24
Kćeri Izraelove, plačite nad Šaulom koji vas je u grimizno predivo oblačio, s drugim raskošima, koji je zlatni nakit po odjeći vašoj vješao.
1:25
Kako li su usred boja popadali junaci! Jonatane, pogubljen si bio na uzvišicama svojim!
1:26
Potresen sam zbog tebe, brate moj Jonatane, bio si mi jako drag! Ljubav mi je tvoja bila čudesna, nadilazeći i ljubav žene.
1:27
Kako li su popadali junaci, i oružje bojno propalo!”