Izaija 38 - KJV

Izaija

Poglavlje 38

Ezekija se razbolio i ozdravio

38:1
U one dane Ezekija se nasmrt razbolio. I prorok Izaija, sin Amozov došao je k njemu te mu rekao: “Ovako govori GOSPOD: ‘Uredi kuću svoju, jer ćeš ti umrijeti i nećeš više živjeti.’ ”
38:2
Nato je Ezekija okrenuo lice svoje prema zidu i pomolio se GOSPODU,
38:3
te rekao: “Sjeti se, GOSPODE, zaklinjem te, kako sam pred tobom hodio u istini i besprijekorna srca, i činio ono što je dobro u očima tvojim.” I Ezekija je gorko zaplakao.
38:4
Tada je riječ GOSPODNJA došla Izaiji govoreći:
38:5
“Idi i reci Ezekiji: Ovako govori GOSPOD, Bog oca tvoga Davida: ‘Čuo sam molitvu tvoju, vidio suze tvoje. Evo, dodat ću tvojim danima petnaest godina.
38:6
I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruke kralja asirskoga; i obranit ću grad ovaj.
38:7
Ovo će ti biti znak od GOSPODA da će GOSPOD učiniti ono što je izrekao:
38:8
Gle, ja ću vratiti sjenu stupnjevniku, što je sa suncem sišla na sunčaniku Ahazovu, za deset stupnjeva unatrag.’ ” Tako se sunce vratilo deset stupnjeva po stupnjevima po kojima je već bilo sišlo.
38:9
Zapis Ezekije, kralja Judina, kad se razbolio i ozdravio od svoje bolesti.
38:10
Ja sam rekao u smiraj svojih dana: Trebam poći k vratima groba; lišen sam ostatka godina svojih.”
38:11
Rekao sam: “Neću vidjeti GOSPODA, i to GOSPODA u zemlji živih; neću više gledati čovjeka sa stanovnicima svijeta.
38:12
Vijek je moj prošao i udaljio se od mene kao šator pastirski. Odrezao sam život svoj kao tkalac, on me je odsjekao bolešću čežnje. Od dana sve do noći ti ćeš me dokončati.
38:13
Računao sam sve do jutra da će kao lav, tako on skršiti sve kosti moje. Od dana sve do noći ti ćeš me dokončati.
38:14
Kao ždral, kao lastavica, tako pijučem, jaučem kao golub, oči su moje oslabile gledajući gore. GOSPODE, u tjeskobi sam, zauzmi se za mene.
38:15
Što da kažem? On mi je i govorio, i on je to i učinio. Sve svoje godine polako ću ići u gorčini duše svoje.
38:16
Gospodine, po tome ljudi žive, i u svemu tome je život duha moga. Tako me ozdravi i poživi me.
38:17
Gle, zbog mira imam veliku gorčinu, ali ti si u ljubavi dušu moju izbavio iz jame truleži; jer sve grijehe moje bacio si iza leđa svojih.
38:18
Jer te grob neće moći hvaliti, smrt te neće moći slaviti; oni koji u jamu silaze neće se moći nadati istini tvojoj.
38:19
Živi, živi, on će te hvaliti kao što ja činim danas. Otac će djeci objaviti istinu tvoju.
38:20
GOSPOD je bio spreman spasiti me; stoga ćemo pjevati pjesme moje uz žičana glazbala u Domu GOSPODNJEM u sve dane života svoga.”
38:21
Jer je Izaija rekao: “Neka uzmu grudu smokava i priviju mu ga na čir, pa će ozdraviti.”
38:22
Ezekija je još rekao: “Što je znak da ću uzaći u Dom GOSPODNJI?”