Izreke 15 - KJV

Izreke

Poglavlje 15

1 Blag odgovor odvraća gnjev, a bolne riječi uspaljuju srdžbu.

15:2
Jezik mudrih ispravno se služi znanjem, a usta ludih prosiplju ludost.
15:3
Oči su GOSPODNJE na svakome mjestu: promatraju zle i dobre.
15:4
Zdrav jezik je stablo života, a izopačenost njegova lomi duh.
15:5
Luđak prezire pouku oca svojega; a onaj tko se obazire na ukor, razborit je.
15:6
U kući pravednikovoj mnogo je blaga, a u prihodu opakoga je nevolja.
15:7
Usne mudrih siju znanje, a srce ludih ne čini tako.
15:8
Žrtva opakoga gnjusoba je GOSPODU, a molitva čestitih njemu je draga.
15:9
Put opakoga gnjusoba je GOSPODU, a ljubi onoga koji slijedi pravednost.
15:10
Bolan je popravak onome koji napusti put; a onaj tko mrzi ukor, umrijet će.
15:11
Pakao i propast su pred GOSPODOM, koliko li onda više srca sinova ljudskih?
15:12
Podrugljivac ne ljubi onoga koji ga kori ni ne hodi k mudrima.
15:13
Veselo srce razvedrava lice, a žalost srca slama duh.
15:14
Srce onoga koji je razborit traži spoznaju, a usta ludih hrane se ludošću.
15:15
Potlačenome su svi dani zli; a onaj tko je vesela srca, neprestano je na gozbi.
15:16
Bolje je malo sa strahom GOSPODNJIM nego veliko blago i s njime nevolja.
15:17
Bolji je objed od bilja gdje je ljubav nego utovljeni vol i s njime mržnja.
15:18
Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a onaj tko je spor na srdžbu utišava svađu.
15:19
Put je lijenčine kao ograda od trnja, a put pravednika je utrt.
15:20
Mudar sin veseli oca, a lud čovjek prezire majku svoju.
15:21
Ludost je radost onome tko oskudijeva mudrošću, a čovjek razborit hodi čestito.
15:22
Bez savjeta namjere ne uspijevaju, a gdje je mnogo savjetnika, utvrđene su.
15:23
Čovjek se raduje odgovoru usta svojih, i riječ izgovorena u pravo vrijeme, tako je dobra!
15:24
Životni put mudroga vodi gore, da se udalji od pakla što je dolje.
15:25
GOSPOD će srušiti kuću oholima, a utvrdit će među udovici.
15:26
Namisli opakoga gnjusoba su GOSPODU, a riječi čistih su riječi ugodne.
15:27
Onaj tko je pohlepan za dobitkom, unesrećuje svoj vlastit dom, a onaj tko mrzi mito, živjet će.
15:28
Pravednikovo srce proučava što odgovoriti, usta opakih prosiplju ono što je zlo.
15:29
Daleko je GOSPOD od opakih, no on čuje molitvu pravednih.
15:30
Sjaj očiju raduje srce, a dobra vijest deblja kosti.
15:31
Uho koje čuje ukor na život ostat će među mudrima.
15:32
Onaj tko odbija pouku, prezire svoju vlastitu dušu, a onaj tko sluša ukor, dobiva razboritost.
15:33
Strah GOSPODNJI je pouka mudrosti, a prije časti dolazi poniznost.