Postanak 26 - KJV

Postanak

Poglavlje 26

Božje obećanje Izaku

26:1
Tada je nastala glad u zemlji, pored prijašnje gladi što je bila u dane Abrahamove, pa je Izak otišao Abimeleku, kralju Filistejaca, u Gerar.
26:2
Zatim se GOSPOD pojavio pred njim i rekao: “Ne silazi u Egipat; nastani se u zemlji za koju ću ti reći.
26:3
Boravi u zemlji ovoj, i ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te; jer ću tebi i sjemenu tvome dati sve zemlje ove i izvršit ću zakletvu kojom sam se zakleo ocu tvome Abrahamu.
26:4
I ja ću umnožiti sjeme tvoje kao zvijezde na nebu, i podarit ću sjemenu tvome sve zemlje ove, i u sjemenu tvome blagoslovit će se svi narodi zemlje;
26:5
jer je Abraham bio poslušan glasu mome i držao se naloga moga, zapovijedi mojih, odredaba mojih i zakona mojih.

Izak i Abimelek

26:6
Tako je Izak prebivao u Geraru.
26:7
Zatim su ga mještani pitali za ženu njegovu, a on je odgovorio: “Ona mi je sestra”. Jer se bojao reći: “Žena mi je”, govorio je “da me mještani ne bi ubili zbog Rebeke, jer je privlačna izgleda.”
26:8
I dogodilo se, pošto je ondje bio dugo vremena, da je kralj Filistejaca, Abimelek, gledao kroz prozor te opazio i, gle, Izak se bio zabavljao sa ženom svojom Rebekom.
26:9
Onda je Abimelek pozvao Izaka i rekao: “Evo, ona je sigurno žena tvoja, pa kako si mogao reći: ‘Sestra mi je’?” A Izak mu je odgovorio: “Zato sam rekao da ne bih zbog nje poginuo.”
26:10
Nato je Abimelek rekao: “Što si nam to učinio? Jedan od ljudi zamalo je mogao leći sa ženom tvojom, pa bi ti na nas svalio krivnju.”
26:11
Tada je Abimelek naložio svemu narodu svome, govoreći: “Onaj koji se dotakne čovjeka ovog ili žene njegove, zasigurno neka se pogubi.”
26:12
Zatim je Izak sijao u toj zemlji, i te godine primio stostruko. I GOSPOD ga je blagoslivljao.
26:13
I čovjek je postao silan i napredovao i uvećavao se, dok nije postao jako silan:
26:14
jer je bio u posjedu stada i posjedu krda te brojnih slugu, pa su mu Filistejci zavidjeli.
26:15
Jer su sve zdence, koje su sluge oca njegova iskopale u dane Abrahama oca njegova, Filistejci zatvorili i napunili ih zemljom.
26:16
Tada je Abimelek rekao Izaku: “Odlazi od nas, jer si od nas mnogo moćniji!”
26:17
Zatim je Izak otišao odande te razapeo šator svoj u dolini gerarskoj i ondje se nastanio.
26:18
Zatim je Izak otkopao zdence za vodu što su bili iskopani u vrijeme oca njegova Abrahama, jer su ih Filistejci zatvorili nakon smrti Abrahamove, te ih prozvao po imenima kojima ih je prozvao otac njegov.
26:19
Tada su sluge Izakove kopale u dolini i ondje našle zdenac s izvorskom vodom,
26:20
pa su se pastiri gerarski posvađali s pastirima Izakovim govoreći: “Voda je naša!” Tako je zdencu dao ime Esek, jer su se oni s njim posvađali.
26:21
Zatim su iskopali drugi zdenac, te su se i zbog njega posvađali; i dao mu je ime Sitnah.
26:22
Onda se odande udaljio te iskopao još jedan zdenac; a zbog njega se nisu posvađali, pa mu je dao ime Rehobot i rekao: “Jer sada nam je GOSPOD dao prostora, pa ćemo biti plodni u toj zemlji.”
26:23
A odande je otišao u Beeršebu.
26:24
I GOSPOD se pojavio te iste noći pred njim te rekao: “Ja sam Bog oca tvoga Abrahama. Ne boj se, jer ja sam s tobom! I blagoslovit ću te i sjeme tvoje umnožiti, radi Abrahama, sluge svoga.”
26:25
Tako je ondje sagradio žrtvenik i prizvao ime GOSPODNJE, te ondje razapeo šator svoj; a sluge su Izakove ondje iskopale zdenac.
26:26
Tada je k njemu došao Abimelek iz Gerara i jedan od prijatelja njegovih, Ahuzat, i Fikol, zapovjednik vojske njegove.
26:27
A Izak ih je upitao: “Zbog čega ste došli k meni pošto me mrzite pa ste me od sebe otposlali?”
26:28
A oni su odgovorili: “Opazili smo da je zasigurno GOSPOD bio s tobom, pa smo rekli: neka bude zakletva među nama, između nas i tebe, te nam dopusti da s tobom sklopimo savez:
26:29
da nam nećeš činiti zla, kao što mi ni tebe nismo dotaknuli, i kao što smo mi tebi činili samo dobro i s mirom te otposlali. Ti si sada blagoslovljen od GOSPODA.”
26:30
Tada im je priredio gozbu, te su jeli i pili.
26:31
A rano ujutro su ustali te se zakleli jedan drugome. Zatim ih je Izak otposlao pa su otišli od njega u miru.
26:32
I dogodilo se tog istog dana da su došle sluge Izakove i obavijestile ga o zdencu što su ga iskopali te mu rekli: “Našli smo vodu.”
26:33
I on ga je prozvao Šeba; stoga je ime gradu Beeršeba, do dana današnjega.
26:34
A Ezav je bio star četrdeset godina kad je uzeo za ženu Juditu, kćer Beerija Hetita, i Bašematu, kćer Elona Hetita.
26:35
One su bile tuga duši Izakovoj i Rebekinoj.