Psalm 9 - KJV

Psalm 9

Zborovođi na Mutlabenu.

Psalam Davidov.

9:1
Slavit ću te, GOSPODE, svim srcem svojim, objavljivat ću sva čudesna djela tvoja.
9:2
Veselit ću se i radovati u tebi, pjevat ću hvalu imenu tvome, o Svevišnji!
9:3
Kad neprijatelji moji budu vraćeni natrag, past će i propasti u prisutnosti tvojoj.
9:4
Jer ti si podržao pravo moje i parnicu moju; ti si sjeo na prijestolje sudeći pravedno.
9:5
Ti si ukorio pogane, uništio opake, ime si im izbrisao uvijek i zauvijek.
9:6
O ti neprijatelju, pustošenja su trajno prestala, a ti si gradove rušio; spomen njihov s njima je propao.
9:7
Ali će GOSPOD ostati zauvijek, prijestolje je svoje pripremio za sud.
9:8
I on će svijetu suditi u pravednosti, presudit će narodu u čestitosti.
9:9
GOSPOD će biti i utočište potlačenom, utočište u vremenima nevolje.
9:10
A oni koji poznaju ime tvoje u tebe će se pouzdati; jer nisi, GOSPODE, napustio one koji te traže.
9:11
Pjevajte hvale GOSPODU koji na Sionu prebiva; objavite među ljudima djela njegova!
9:12
Kad on istražuje krvi prolivene, spominje ih se; ne zaboravlja vapaj poniznih.
9:13
Smiluj mi se, GOSPODE, promotri nevolju moju koju trpim od onih koji me mrze; ti, koji me uzdižeš iznad vrata smrti,
9:14
da bih objavio svu slavu tvoju na vratima kćeri Sionske. Radovat ću se u spasenju tvome.
9:15
Pogani su upali u jamu koju su sami načinili; u mrežu koju su sakrili uhvaćena je noga njihova.
9:16
GOSPOD je poznat po sudu što ga izvršava; opaki se ulovio u djelo vlastitih ruku. Higajon. Sela.
9:17
Opaki će biti u pakao skrenuti, i svi narodi koji Boga zaboravljaju.
9:18
Jer potrebit neće biti uvijek zaboravljen, iščekivanje siromaha neće zauvijek propasti.
9:19
Ustani, GOSPODE, neka čovjek ne nadvlada, neka pogani budu osuđeni pred licem tvojim.
9:20
Strah im utjeraj, GOSPODE, da narodi mogu sebe upoznati da su samo ljudi. Sela.