Izaija

Poglavlje 36

Sanherib napada Judu

36:1
I dogodilo se četrnaeste godine kraljevanja Ezekijina da je Sanherib, kralj asirski, uzašao na sve utvrđene gradove Judine i osvojio ih.
36:2
I kralj asirski Rabšakea poslao je glasnika s velikom vojskom iz Lakiša u Jeruzalem kralju Ezekiji. I on je stao kod vodovoda gornjega jezerca, na glavnom putu Valjarevog polja.
36:3
Tada je k njemu izašao Elijakim, sin Hilkijin, koji je bio nad dvorom, te pisar Šebna i zapisničar Joah, sin Asafov.
36:4
I Rabšake im je rekao: “Recite sada Ezekiji: Ovako govori kralj veliki, kralj asirski: ‘Kakvo je to pouzdanje u koje se ti pouzdaješ?
36:5
Govorim, ti kažeš, (no to su samo isprazne riječi) imam savjet i snagu za rat. U koga se sada pouzdaješ da si se pobunio protiv mene?
36:6
Gle, ti se sada pouzdaješ u štap od te slomljene trske, u Egipat, gdje, ako se čovjek nasloni, on će ući u ruku njegovu i probosti je. Takav je faraon, kralj egipatski svima onima koji se u njega pouzdaju.’
36:7
No kad mi kažete: ‘Pouzdajemo se u GOSPODA, Boga svojega’; zar to nije onaj čije je uzvišice i čije je žrtvenike Ezekija uklonio te rekao Judi i Jeruzalemu: ‘Iskazujte štovanje pred ovim žrtvenikom’?
36:8
Stoga sada okladi se, molim te, s mojim gospodarom, kraljem asirskim, i dat ću ti dvije tisuće konja ako možeš sa svoje strane postaviti jahače na njih.
36:9
Kako ćeš onda odvratiti lice jednoga zapovjednika od najmanjih slugu gospodara moga i pouzdati se u Egipat zbog bojnih kola i konjanika?
36:10
A zar sam se ja sada bez GOSPODA podigao na ovu zemlju da je uništim? GOSPOD mi je rekao: ‘Uzađi protiv te zemlju i uništi je.’ ”
36:11
Tada su Elijakim, te Šebna i Joah rekli Rabšakeu: “Govori, molim te, svojim slugama na sirijskom jeziku, jer mi to razumijemo. I nemoj s nama govoriti na židovskom jeziku, na uši naroda koji je na zidinama.”
36:12
Ali je Rabšake rekao: “Je li me moj gospodar poslao k tvome gospodaru i k tebi da govorim ove riječi? Nije li me poslao ovim ljudima što sjede na zidinama da bi jeli svoj vlastiti izmet i pili svoju vlastitu mokraću zajedno s vama?”
36:13
Nato je Rabšake ustao i povikao jakim glasom na židovskom jeziku pa rekao: “Čujte riječi velikoga kralja, kralja asirskoga!
36:14
Ovako govori kralj: ‘Neka vas Ezekija ne zavarava jer vas on neće moći izbaviti.
36:15
Ni nemojte dopustiti da vas Ezekija navede da se pouzdate u GOSPODA govoreći: GOSPOD će nas zasigurno izbaviti, ovaj grad neće biti predan u ruke kralja asirskoga.’
36:16
Ne slušajte Ezekiju jer ovako govori kralj asirski: ‘Sklopite dogovor sa mnom uz pomoć poklona te izađite k meni, pa neka svatko jede sa svoje loze i svatko sa svoje smokve i svaki neka pije vodu iz svoje nakapnice,
36:17
sve dok ne dođem i odvedem vas u zemlju nalik na vašu zemlju, zemlju žita i vina, zemlju kruha i vinogradâ.
36:18
Pazite da vas Ezekija ne nagovara govoreći: ‘GOSPOD će nas izbaviti.’ Je li bilo koji od bogova drugih naroda izbavio svoju zemlju iz ruke kralja asirskoga?
36:19
Gdje su bogovi hamatski i arpadski? Gdje su bogovi sefarvaimski? I jesu li oni izbavili Samariju iz ruke moje?
36:20
Koji su među svim bogovima ovih zemalja da su izbavili svoju zemlju iz ruke moje, da bi GOSPOD izbavio Jeruzalem iz ruke moje?’ ”
36:21
Ali oni su šutjeli i nisu mu odgovorili ni riječi, jer je to bila kraljeva zapovijed, govoreći: “Nemojte mu odgovoriti.”
36:22
Tada su Elijakim, sin Hilkijin, koji je bio nad dvorom, i pisar Šebna i zapisničar Joah, sin Asafov, došli k Ezekiji razderane odjeće te mu ispripovijedali riječi Rabšakeove.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje