Izreke

Poglavlje 16

16:1
Priprema srca u čovjeku i odgovor jezika, su od GOSPODA.
16:2
Svi putevi čovjekovi čisti su u njegovim vlastitim očima, ali GOSPOD važe duhove.
16:3
Predaj GOSPODU djela svoju, i tvoje misli će se utvrditi.
16:4
GOSPOD je sve načinio za sebe, da, čak i opakoga za dan zli.
16:5
Svaki koji je ohol u srcu, gnjusoba je GOSPODU; premda bi se ruka s rukom udružila, neće ostati nekažnjen.
16:6
Milosrđem i istinom čisti se nepravda, i strahom GOSPODNJIM čovjek se uklanja od zla.
16:7
Kad putevi čovječji omile GOSPODU, on čak i neprijatelje njegove miri s njim.
16:8
Bolje je malo u pravednosti nego veliki prihodi bez pravde.
16:9
Srce čovječje smišlja put svoj, ali GOSPOD upravlja korake njegove.
16:10
Rečenica proročka je na usnama kraljevim: usta njegova ne griješe u osudi.
16:11
Pravedni uteg i vaga su od GOSPODA; svi utezi u vreći djelo su njegovo.
16:12
Gnjusoba je za kraljeve činiti opačinu, jer se prijestolje utvrđuje pravednošću.
16:13
Usne pravedne drage su kraljevima, i oni ljube onoga koji govori pravo.
16:14
Gnjev kraljev je kao glasnici smrti, ali će je mudar čovjek smiriti.
16:15
U sjaju kraljeva lica je život, i naklonost njegova je kao oblak kasne kiše.
16:16
Koliko bolje je steći mudrost nego zlato! I steći razboritost, bolje je nego izabrati srebro!
16:17
Glavni put čestitih je kloniti se od zla; onaj tko pazi na put svoj, čuva dušu svoju.
16:18
Oholost ide pred propašću i duh bahati pred padom.
16:19
Bolje je biti ponizna duha s poniženima nego dijeliti plijen s oholima.
16:20
Onaj tko barata riječju mudro, naći će dobro; a tko se pouzdaje u GOSPODA, sretan je!
16:21
Mudar u srcu zvat će se razborit, a slatkoća usana uvećava učenje.
16:22
Razboritost je vrelo života onima koji je imaju, a poučavanje ludih je ludost.
16:23
Srce mudroga poučava usta njegova i dodaje poučavanje usnama njegovim.
16:24
Riječi ugodne su kao saće meda; slatke su duši i zdravlje za kosti.
16:25
Neki se put čovjeku učini ispravan, a svršetak su mu putevi smrti.
16:26
Onaj koji se trudi, zbog sebe se trudi, jer ga na to guraju usta njegova.
16:27
Bezbožni čovjek iskapa zlo, a na usnama mu je kao oganj što zapaljuje.
16:28
Prkosni čovjek sije svađu, a doušnik razdvaja dobre prijatelje.
16:29
Nasilan čovjek primamljuje bližnjega svojega i vodi ga na put koji nije dobar.
16:30
On oči svoje zatvara da smisli ono što je prkosno; micanjem usana svojih donosi da se dogodi zlo.
16:31
Sijeda glava je vijenac slave, ako se nalazi na putu pravednosti.
16:32
Onaj tko je spor na srdžbu, bolji je od junaka; i onaj tko vlada duhom svojim, bolji je od onoga koji osvaja grad.
16:33
Ždrijeb se baca u krilo, ali je od GOSPODA svaki raspored njegov.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje