Jeremija

Poglavlje 21

Jeruzalem pada pod

Nabukodonosora

21:1
Riječ koja je od GOSPODA došla Jeremiji kad je kralj Zedekija k njemu poslao Pašhura, sina Melkijina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, govoreći:
21:2
“Molim te, upitaj GOSPODA za nas, jer Nabukodonosor, kralj babilonski, ratuje protiv nas; bilo tako da GOSPOD postupi s nama u skladu sa svim čudesima svojim, pa da taj ode od nas.”
21:3
Tada im je Jeremija rekao: “Ovako recite Zedekiji:
21:4
‘Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Gle, ja ću povući bojno oružje što vam je u rukama, kojim ste vi zaratili protiv kralja babilonskoga i protiv Kaldejaca koji su vas opkolili izvan zidina, i sakupit ću ih usred ovog grada.
21:5
I ja sâm zaratit ću protiv vas rukom ispruženom i mišicom jakom, i to u srdžbi i u bijesu i u gnjevu velikom.
21:6
I udarit ću stanovnike ovoga grada, i ljude i životinje; pomrijet će od kuge velike.
21:7
A poslije toga”, govori GOSPOD, “Zedekiju, kralja Judina, i sluge njegove i narod, i one koji su u ovome gradu preostali od kuge, od mača i od gladi, predat ću u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji traže život njihov. I on će ih pobiti oštricom mača; štedjeti ih neće niti se neće sažaliti ni smilovati.
21:8
A narodu ovome reci: ‘Ovako govori GOSPOD: Evo, stavljam pred vas put života i put smrti.
21:9
Onaj tko ostane u ovome gradu, poginut će od mača i od gladi i od kuge; no onaj tko izađe i preda se Kaldejcima koji vas opsjedaju, živjet će i život njegov bit će mu kao plijen.
21:10
Jer ja sam lice svoje upravio protiv toga grada, na zlo, a ne na dobro”, govori GOSPOD. “Bit će predan u ruke kralja babilonskoga, i on će ga ognjem spaliti.”

Poruka Davidovom domu

21:11
A glede doma kralja Judina reci: Čujte riječ GOSPODNJU!
21:12
Dome Davidov, ovako govori GOSPOD: “Izvršite sud ujutro i izbavite onoga koji je opljačkan iz ruke tlačitelja, da bijes moj ne izbije kao oganj i ne plane tako da ga nitko ne može ugasiti, zbog zlih djela vaših.
21:13
Evo, ja sam protiv tebe, stanovniče doline, i stijeno u nizini,” govori GOSPOD, “koji govorite: ‘Tko će sići na nas? Ili tko će ući u obitavališta naša?’
21:14
Ali ja ću vas kazniti prema plodu djela vaših”, govori GOSPOD, “i zapalit ću oganj u šumi njegovoj i prožderat će sve oko nje.”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje