Jeremija

Poglavlje 23

Pravedni izdanak

23:1
“Jao pastirima koji uništavaju i raspršuju ovce paše moje”, govori GOSPOD.
23:2
Stoga ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, protiv pastira koji napasaju narod moj: “Vi ste raspršili stado moje i rastjerali ga, i niste ga pohodili. Evo, ja ću vas pohoditi za zla djela vaša”, govori GOSPOD.
23:3
“I ja ću sakupiti ostatak od stada svoga iz svih zemalja kamo sam ih rastjerao i vratiti ih u torove njihove; i bit će plodni i množit će se.
23:4
I postavit ću pastire nad njima koji će ih napasati; i neće se više bojati niti plašiti, ni ništa im više neće nedostajati”, govori GOSPOD.
23:5
“Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “kad ću Davidu podići Izdanak pravedni, i Kralj će kraljevati i napredovati, i provoditi sud i pravdu na zemlji.
23:6
U dane njegove Juda će se spasiti, i Izrael će živjeti bez opasnosti. A ovo je ime njegovo koje će mu nadjenuti: ‘GOSPOD NAŠA PRAVEDNOST’.
23:7
Stoga, evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “da više neće govoriti: ‘Tako mi života GOSPODNJEG, koji je sinove Izraelove izveo iz zemlje egipatske’,
23:8
nego: ‘Tako mi života GOSPODNJEG, koji je izveo i koji je vodio sjeme doma Izraelova iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo sam ih prognao.’ I živjet će u svojoj vlastitoj zemlji.”

Lažljivi proroci

23:9
“Srce moje slomljeno je u meni zbog proroka, sve kosti moje tresu se; ja sam kao pijan čovjek i kao čovjek koga je vino svladalo, zbog GOSPODA i zbog riječi svetosti njegove.
23:10
Jer je zemlja puna preljubnikā; jer zbog kletva zemlja tuguje. Isušila su se mjesta ugodna u pustinji i trka je njihova zla, a sila njihova je nepravedna.
23:11
Jer su i prorok i svećenik nečisti, da i u Domu svome nalazim opačinu njihovu”, govori GOSPOD.
23:12
“Zato će im put njihov biti kao klizavi putevi u tami, prognani će biti i po njemu popadati. Jer ja ću na njih svaliti zlo, baš godinu pohodnje njihove”, govori GOSPOD.
23:13
“I vidio sam ludost kod proroka samarijskih: prorokuju po Baalu i navode narod moj Izrael da bi pogriješio.
23:14
Također sam i kod proroka jeruzalemskih vidio grozote: čine preljub i hode u laži; i osnažuju ruke zločinaca da se nitko ne odvrati od opakosti svoje. Svi oni su mi kao Sodoma, a stanovnici njegovi kao Gomora.”
23:15
Stoga ovako govori GOSPOD nad vojskama u vezi tih proroka: “Evo, ja ću ih nahraniti pelinom i napojit ću ih vodom od žuči, jer od proroka jeruzalemskih izašla je nečistoća po svoj zemlji.”
23:16
Ovako govori GOSPOD nad vojskama: “Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju, oni vas obmanjuju. Govore oni viđenje svoga vlastitog srca, a ne iz usta GOSPODNJIH.
23:17
Govore stalno onima koji me preziru: ‘GOSPOD je rekao: Imat ćete mir’; a svakome koji hodi u mozganjima svoga vlastitog srca govore: ‘Neće zlo na vas doći.’ ”
23:18
Jer tko je stajao na vijeću GOSPODNJEM i shvatio te čuo riječ njegovu? Tko je obilježio riječ njegovu i poslušao je?
23:19
Gle, vihor GOSPODNJI izašao je u bijesu, i to vihor bolni; sručit će se na glavu opakima.
23:20
Srdžba GOSPODNJA neće se odvratiti dok on ne izvrši i sve dok on ne provede namisli srca svoga. U naredne dane savršeno ćete to razmotriti.
23:21
“Ja nisam slao te proroke, a ipak su oni trčali; ja im nisam govorio, a ipak su oni prorokovali.
23:22
No da su stajali na mome vijeću, i da su naveli narod moj da čuje riječi moje, tada bi ih odvratili od zloga puta njihova i od zla djela njihovih.
23:23
Jesam li ja Bog izbliza”, govori GOSPOD, “a nisam Bog izdaleka?
23:24
Može li se netko sakriti na tajnim mjestima da ga ja ne bih vidio?” govori GOSPOD. “Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?” govori GOSPOD.
23:25
“Čuo sam što govore ti proroci koji u ime moje laž prorokuju, govoreći: ‘Usnuo sam! Usnuo sam!’
23:26
Dokle će to biti u srcima proroka koji laž prorokuju? Da, oni su proroci prijevare svoga vlastitog srca,
23:27
koji misle da će svojim snovima što ih svatko priča bližnjemu svome navesti narod moj da zaboravi ime moje, kao što su očevi njihovi zaboravili ime moje zbog Baala.
23:28
Neka prorok koji je imao san ispripovijeda san, a onaj koji ima moju riječ, neka taj vjerno govori riječ moju. Što je pljeva žitu?” govori GOSPOD.
23:29
“Zar nije riječ moja poput ognja”, govori GOSPOD, “i poput malja što stijenu razbija?
23:30
Stoga, evo, ja sam protiv prorokā”, govori GOSPOD, “koji kradu riječi moje svatko od bližnjega svoga.
23:31
Evo, ja sam protiv prorokā”, govori GOSPOD, “koji koriste jezik svoj i govore: ‘On govori’.
23:32
Evo, ja sam protiv onih koji prorokuju lažne snove”, govori GOSPOD, “i pripovijedajući ih navode narod moj da sagriješi svojim lažima i lakomislenostima svojim. A ipak ja ih nisam poslao niti sam im što zapovjedio, stoga nisu narodu ovome od nikakve koristi”, govori GOSPOD.
23:33
“A kad te ovaj narod ili prorok ili svećenik budu pitali govoreći: ‘Što je breme GOSPODNJE?’, tada ćeš im reći: ‘Koje breme?’ Čak ću vas ja i napustiti”, govori GOSPOD.
23:34
A što se tiče proroka i svećenika i naroda koji će reći: ‘Breme GOSPODNJE’, kaznit ću čak i toga čovjeka i dom njegov.
23:35
Ovako ćete reći svatko bližnjemu svome i svatko bratu svome: ‘Što je GOSPOD odgovorio?’ i: ‘Što je GOSPOD govorio?’
23:36
A breme GOSPODNJE da više niste spominjali, jer će svakome čovjekova riječ biti breme njegovo. Jer vi izopačujete riječi Boga živoga, GOSPODA nad vojskama, Boga našega.
23:37
Ovako ćeš reći proroku: ‘Što ti je GOSPOD odgovorio?’ i: ‘Što je GOSPOD govorio?’
23:38
No pošto vi govorite: ‘Breme GOSPODNJE’, stoga ovako govori GOSPOD: Zato što govorite tu riječ: ‘Breme GOSPODNJE’, a ja sam vam poručio govoreći: ‘Ne govorite: Breme GOSPODNJE’,
23:39
stoga, evo, ja, baš ja potpuno ću vas zaboraviti i napustiti vas i grad koji sam dao vama i očevima vašim te ću vas odbaciti od lica svojega.
23:40
I svalit ću na vas vječno ruglo i trajnu sramotu koja se neće zaboraviti.”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje