Rimljanima

Poglavlje 13

13:1
Neka se svaka duša pokorava višim vlastima! Jer nema vlasti osim od Boga; i vlasti koje postoje od Boga su određene.
13:2
Stoga, tko se suprotstavlja vlasti, protivi se uredbi Božjoj; a koji se protive, sami će na sebe navući osudu.
13:3
Jer vladari nisu strah i trepet zbog dobrih djela, nego zbog zlih. Hoćeš li dakle ne bojati se vlasti? Čini dobro pa ćeš imati od nje pohvalu.
13:4
Jer ona je poslužitelj Božji za tvoje dobro. Ali ako zlo činiš, strahuj, jer ne nosi mača uzalud. Jer ona je poslužitelj Božji: osvetnik u iskaljivanju gnjeva na onome koji čini zlo.
13:5
Zato se treba pokoravati, ne samo zbog gnjeva nego i zbog savjesti.
13:6
Jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Božji koji upravo u tome neprestano službuju.
13:7
Vratite stoga svakome što ste dužni: kome porez, porez; kome carinu, carinu; kome strah, strah; kome čast, čast.
13:8
Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je Zakon.
13:9
Jer ono: “Ne čini preljub! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne poželi!” i svaka druga zapovijed, sadržana je u ovoj besjedi, to jest: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”
13:10
Ljubav bližnjemu ne čini zlo. Stoga je ljubav ispunjenje Zakona.
13:11
I ovo, znajući vrijeme: već je čas da se iz sna probudite jer sada je naše spasenje bliže nego kad smo povjerovali.
13:12
Noć je poodmakla, i dan se približio. Zato odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla.
13:13
Hodimo časno kao po danu; ne u bančenju i pijančevanju, ne u bludništvu i razvratnosti, ne u svađi i zavisti;
13:14
nego se zaodjenite Gospodinom Isusom Kristom i ne brinite za tijelo da bi udovoljavali požudama!

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje