1 Kraljevima

Poglavlje 1

David u starosti

1:1
A kralj David je bio ostario i bio je u poodmaklim godinama; i pokrivali su ga odjećom, ali se nije mogao ugrijati.
1:2
Zato su mu njegove sluge rekle: “Neka se potraži za našeg gospodara kralja mlada djevica, pa neka ona stoji pred kraljem i neka ga njeguje; i neka ona leži u tvom naručju, da se naš gospodar kralj može ugrijati.”
1:3
Tako su tražili lijepu djevojku po svemu području Izraelovom; i našli su Abišagu Šunamku te ju doveli kralju.
1:4
A djevojka je bila jako lijepa; njegovala je kralja i posluživala mu, ali je kralj nije upoznao.
1:5
Tada se Adonija, sin Hagitin, uzoholio govoreći: “Ja ću biti kralj!” I pribavio je sebi bojna kola i konjanike i pedeset ljudi da trče pred njim.
1:6
A njegov mu otac nije nikada zamjerio govoreći: “Zašto tako činiš?” A i on je bio jako lijep muškarac, a njegova majka rodila ga je poslije Abšaloma.
1:7
I on se dogovarao s Joabom, sinom Zerujinim, i sa svećenikom Abijatarom; i oni su slijedili Adoniju i pomagali mu.
1:8
Ali svećenik Zadok i Benaja, Jehojadin sin i prorok Natan i Šimej i Rei i junaci koji su pripadali Davidu nisu bili za Adoniju.
1:9
I naklao je Adonija ovaca i goveda i tovljene stoke kod Zoheletskog kamena, što je kod Enrogela, pa je pozvao svu svoju braću, kraljeve sinove, i sve ljude iz Jude, kraljeve sluge.
1:10
Ali proroka Natana i Benaju i junake, a i svoga brata Salomona, nije pozvao.
1:11
Zato je Natan rekao Batšebi, majci Salomonovoj govoreći: “Nisi li čula da Adonija, sin Hagitin, kraljuje, a David, naš gospodar, ne zna za to?
1:12
Stoga dođi sada, molim te, da ti dam savjet kako da spasiš svoj vlastiti život i život svoga sina Salomona.
1:13
Hajde, otiđi kralju Davidu i reci mu: ‘Nisi li se ti, gospodaru moj kralju, zakleo svojoj sluškinji govoreći: Zasigurno će tvoj sin Salomon kraljevati poslije mene, i on će sjediti na prijestolju mome? Zašto onda Adonija kraljuje?’
1:14
Gle, dok ti još ondje budeš razgovarala s kraljem, i ja ću doći za tobom i potvrditi riječi tvoje.”
1:15
I Batšeba je otišla kralju u odaju; a kralj je bio jako star i Abišaga Šunamka posluživala je kralju.
1:16
I Batšeba se poklonila i iskazala počast kralju. Nato je kralj rekao: “Što hoćeš?”
1:17
A ona mu je rekla: “Gospodaru moj, ti si se zakleo sluškinji svojoj GOSPODOM, svojim Bogom govoreći: ‘Zasigurno će tvoj sin Salomon kraljevati poslije mene i on će sjediti na prijestolju mome.’
1:18
A sada, gle, Adonija kraljuje; a ti, moj gospodaru kralju, za to ni sada ne znaš!
1:19
I naklao je on goveda i tovljene stoke i ovaca u izobilju te pozvao sve sinove kraljeve i svećenika Abijatara i zapovjednika vojske Joaba, ali Salomona, slugu tvoga nije pozvao.
1:20
A ti, moj gospodaru kralju, oči svega Izraela su na tebi da im ti kažeš tko će sjediti na prijestolju, moga gospodara kralja poslije njega.
1:21
Inače će se dogoditi, kad moj gospodar kralj usne kod očeva svojih, da ćemo ja i moj sin Salomon biti smatrani krivcima.”
1:22
I, evo, dok je ona još razgovarala s kraljem, došao je i prorok Natan.
1:23
I dojavili su kralju govoreći: “Evo, proroka Natana.” I kad je on ušao pred kralja poklonio se pred kraljem licem svojim do zemlje.
1:24
Tada je Natan rekao: “Moj gospodaru kralju, jesi li ti rekao: ‘Adonija će kraljevati poslije mene i on će sjediti na prijestolju mome?’
1:25
Jer je on danas sišao i naklao goveda i tovljene stoke i ovaca u izobilju te pozvao sve sinove kraljeve i zapovjednike vojske i svećenika Abijatara; i, evo, jedu i piju pred njim i govore: ‘Živio kralj Adonija!’
1:26
Ali mene, baš mene tvoga slugu i svećenika Zadoka i Benaju, sina Jehojadina, i Salomona slugu tvoga, nije pozvao.
1:27
Zar se to dogodilo po mom gospodaru kralju, a da ti nisi to pokazao svome slugi, tko će sjediti na prijestolju moga gospodara kralja poslije njega?”

Salomon - pomazani kralj

1:28
Nato je kralj David odgovorio i rekao: “Pozovite mi Batšebu!” I ona je došla u kraljevu nazočnost te stala pred kralja.
1:29
Tada se kralj zakleo i rekao: “Tako mi života GOSPODNJEG, koji je otkupio dušu moju iz svih tjeskoba!
1:30
Baš kako sam ti se zakleo GOSPODOM, Bogom Izraelovim govoreći: ‘Zasigurno će Salomon sin tvoj kraljevati poslije mene i on će sjediti na prijestolju mome umjesto mene’, baš tako ću zasigurno danas učiniti!”
1:31
Nato se Batšeba poklonila licem svojim do zemlje i iskazala poštovanje kralju i rekla: “Neka moj gospodar kralj David živi zauvijek!”
1:32
Zatim je kralj David rekao: “Pozovite mi svećenika Zadoka i proroka Natana i Benaju, sina Jehojadina.” I došli su oni pred kralja.
1:33
Kralj je i njima rekao: “Uzmite sluge svoga gospodara sa sobom i dajte mome sinu Salomonu da jaše na mojoj mazgi pa ga odvedite dolje do Gihona.
1:34
I neka ga ondje svećenik Zadok i prorok Natan pomažu za kralja nad Izraelom. Onda zatrubite u trube i recite: ‘Živio kralj Salomon!’
1:35
Tada uzađite za njim pa neka on dođe i sjedne na prijestolje moje; jer će on biti kralj umjesto mene, i ja sam ga odredio da on bude glavar nad Izraelom i nad Judom.”
1:36
Nato je Benaja, sin Jehojadin, odgovorio kralju i rekao: “Amen! Tako je rekao GOSPOD, Bog gospodara moga!
1:37
Kao što je GOSPOD bio s mojim gospodarom kraljem, baš tako neka on bude i sa Salomonom i neka prijestolje njegovo učini još većim nego prijestolje gospodara moga kralja Davida!”
1:38
Tako su svećenik Zadok i prorok Natan i Benaja, sin Jehojadin te Kerećani i Pelećani sišli te postavili Salomona da jaše na mazgi kralja Davida pa su ga odveli do Gihona.
1:39
Tada je svećenik Zadok uzeo iz Šatora rog s uljem i pomazao Salomona. Nato su zatrubili u trube i sav je narod rekao: “Živio kralj Salomon!”
1:40
Zatim je sav narod uzašao za njim i ljudi su zasvirali u frule i radovali se velikom radošću tako da se zemlja razdirala od njihove buke.
1:41
A čuli su to Adonija i svi njegovi uzvanici koji su bili s njim baš dok su završavali s jelom. I kad je Joab čuo zvuk trube, rekao je: “Zašto je ta buka iz grada poput pobune?”
1:42
I dok je on još govorio, gle, stigao je Jonatan, sin svećenika Abijatara, te mu je Adonija rekao: “Uđi, jer ti si hrabar čovjek i donosiš dobru vijest!”
1:43
Nato je Jonatan Adoniji odgovorio i rekao: “Doista je naš gospodar, kralj David, učinio Salomona kraljem!
1:44
Kralj je poslao s njim svećenika Zadoka i proroka Natana i Benaju, sina Jehojadina te Kerećane i Pelećane i oni su ga posadili da jaše na kraljevoj mazgi,
1:45
pa su ga svećenik Zadok i prorok Natan na Gihonu pomazali za kralja. Zatim su odande otišli radujući se tako da je grad zatutnjao; to je buka koju ste čuli.
1:46
A i Salomon već sjedi na kraljevskom prijestolju.
1:47
A štoviše došle su i sluge kraljeve blagosloviti našega gospodara kralja Davida govoreći: ‘Neka Bog ime Salomonovo učini boljim od imena tvoga i prijestolje njegovo učini većim od prijestolja tvoga.’ I kralj se poklonio na svojoj postelji.
1:48
A i ovo je kralj rekao: ‘Blagoslovljen neka bude GOSPOD, Bog Izraelov, koji je danas dao jednoga da sjedi na prijestolju mome, čak da to vidim svojim očima.’ ”
1:49
Tada su se svi uzvanici koji su bili s Adonijom prestrašili te ustali i otišli svatko svojim putem.
1:50
A Adonija se uplašio zbog Salomona te ustao i otišao pa se uhvatio za rogove žrtvenika.
1:51
I bilo je dojavljeno Salomonu govoreći: “Gle, Adonija se boji kralja Salomona; jer evo, uhvatio se za rogove žrtvenika govoreći: ‘Neka mi se danas kralj Salomon zakune da neće slugu svoga mačem pogubiti.’ ”
1:52
Nato je Salomon rekao: “Ako se pokaže vrijednim čovjekom, neće ni vlas s njega pasti na zemlju; no nađe li se na njemu opakost, umrijet će.”
1:53
Tako je kralj Salomon poslao da ga dovedu od žrtvenika. I on je došao i poklonio se pred kraljem Salomonom. Nato mu je Salomon rekao: “Idi domu svome!”Dnevno čitanje Biblije
28 Svibanj 2023

<< I. Kra. 1 | I. Kra. 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje