1 Samuelova

Poglavlje 29

Filistejci odbacuju Davida

29:1
A Filistejci su sakupili sve svoje vojske u Afeku, a Izraelci su se utaborili kod izvora koji je u Jezreelu.
29:2
I velikaši filistejski prolazili su po stotinama i po tisućama, no David i njegovi ljudi prolazili su kao zalaznica s Akišem.
29:3
Tada su filistejski knezovi rekli: “Što rade ti Hebreji ovdje?” A Akiš je rekao filistejskim knezovima: “Nije li ovo David, sluga Šaula, kralja Izraelova koji je kod mene ovih dana, ili ovih godina, i nisam našao na njemu pogrešku odonda kad je dopao k meni sve do dana današnjega?”
29:4
A knezovi filistejski su se razgnjevili na njega. Zatim su mu knezovi filistejski rekli: “Vrati toga čovjeka natrag da može otići na svoje mjesto koje si mu ti odredio i neka ne silazi s nama u boj, da nam u boju ne bude protivnik! Jer čime bi se on pomirio sa svojim gospodarom? Neće li to biti glavama ovih ljudi?
29:5
Nije li to onaj David o kome su pjevali jedan drugome plešući i govoreći: ‘Šaul je pobio tisuće svoje, a David svoje desetke tisuća’?”
29:6
Tada je Akiš dozvao Davida i rekao mu: “Doista, tako mi života GOSPODNJEG, ti si bio čestit, i tvoji izlasci i tvoji dolasci kod mene u vojsku, to je dobro u mojim očima; jer nisam našao nikakva zla na tebi od onoga dana kad si ti došao k meni sve do dana današnjega. Ali velikaši ti nisu naklonjeni.
29:7
Zato se sada vrati i idi u miru da se ne zamjeriš filistejskim velikašima!”
29:8
Nato je David rekao Akišu: “Ali što sam učinio? Što si našao na svome slugi odonda kad sam bio s tobom sve do dana današnjega da se ne mogu ići boriti protiv neprijatelja svoga gospodara kralja?”
29:9
Nato je Akiš odgovorio i rekao Davidu: “Znam da si ti dobar u očima mojim, kao anđeo Božji; ali su knezovi filistejski rekli: ‘Neka on ne uzlazi s nama u boj!’
29:10
Stoga sada, ustani rano ujutro sa slugama tvoga gospodara koji su došli s tobom; i čim prije rano ujutro kad ustanete, dok svane, otiđite!”
29:11
Tako su David i njegovi ljudi ustali rano i otišli ujutro da se vrate u zemlju filistejsku, a Filistejci su uzašli u Jezreel.Dnevno čitanje Biblije
14 Svibanj 2022

<< I. Sam. 29 | I. Sam. 30 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje