Ezekijel

Poglavlje 40

Viđenje novog Hrama

40:1
Dvadeset i pete godine našega sužanjstva, početkom godine, desetoga dana u mjesecu, četrnaest godina nakon što je grad bio udaren, baš toga dana spustila se ruka GOSPODNJA na mene i odvela me onamo.
40:2
U viđenjima Božjim odveo me je u zemlju Izraelovu i postavio me na jako visoku goru; na kojoj je bio kao ocrt grada s juga.
40:3
I odveo me je onamo, i gle: čovjek, kojemu je izgled bio poput izgleda mjedi, s lanenom užetom i mjeračkom trskom u ruci svojoj; i stajao je on na vratima.
40:4
I taj čovjek mi je rekao: “Sine čovječji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim i k srcu svojem uzmi sve što ću ti ja pokazati, jer je svrha što si doveden ovamo da im ja mogu pokazati. Objavi domu Izraelovu sve što ti vidiš.”

Istočna vrata

40:5
I gle, izvana zid, sve unaokolo Doma, a u ruci onoga čovjeka mjeračka trska od šest lakata, po duljini lakata i dlana. Tako je on izmjerio širinu građevine, jedna trska; i visinu, jedna trska.
40:6
Zatim je došao na vrata koja gledaju prema istoku; i popeo se po stepenicama njihovim i izmjerio prag vratima koji je bio širok jednu trsku; zatim i drugi prag vrata koji je bio širok jednu trsku.
40:7
I svaka mala odaja bila je jednu trsku duga i jednu trsku široka, a između malih odaja bilo je pet lakata; i prag vrata kod trijema na unutrašnjim vratima bio je jednu trsku.
40:8
Izmjerio je i trijem na unutrašnjim vratima, jedna trska.
40:9
Zatim je izmjerio trijem na vratima, osam lakata, a stupovi njegovi, dva lakta; a trijem na vratima bio je iznutra.
40:10
A malih je odaja na vratima prema istoku bilo tri s jedne strane i tri s druge strane; sve tri bile su istih mjera. I stupovi su imali iste mjere i s jedne strane i s druge strane.
40:11
Onda je izmjerio širinu ulaza u vrata, bila je deset lakata, a duljina vrata, trinaest lakata.
40:12
Također i prostor ispred malih odaja bio je jedan lakat s jedne strane i prostor od jednog lakta s druge strane; a male odaje bile su od šest lakata s jedne strane i od šest lakata s druge strane.
40:13
Tada je izmjerio vrata s krova jedne male odaje do krova druge: širina je bila dvadeset i pet lakata, vrata nasuprot vrata.
40:14
Također je načinio stupove od šezdeset lakata; sve do stupa predvorja sve unaokolo vrata.
40:15
A od pročelja ulaznih vrata sve do pročelja trijema na unutrašnjim vratima bilo je pedeset lakata.
40:16
I bili su uski prozori na malim odajama, i na njihovim stupovima s unutrašnje strane vrata, sve unaokolo, a tako i na svodovima. I prozori su bili iznutra, sve unaokolo. A na svakom stupu bile su palme.

Vanjsko predvorje

40:17
Nato me je poveo u vanjsko predvorje, i gle: ondje su bile odaje i pločnik načinjen sve unaokolo predvorja; trideset odaja bilo je na pločniku.
40:18
A pločnik sa svake strane vrata, nasuprot duljini vrata bio je donji pločnik.
40:19
Tada je izmjerio širinu od pročelja donjih vrata do pročelja unutrašnjeg predvorja, s vanjske strane, bila je stotinu lakata na istok i na sjever.

Sjeverna vrata

40:20
I vratima vanjskoga predvorja, što gledaju prema sjeveru, izmjerio je duljinu njegovu i širinu njegovu.
40:21
A malih odaja u njih bilo je tri s jedne strane i tri s druge strane, a njihovi stupovi i svodovi njihovi bili su po mjerama kao prva vrata: duljina njihova bila je pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata.
40:22
A njihovi prozori i njihovi svodovi i njihove palme bile su po mjerama kao vrata što gledaju prema istoku; i k njima su se uspinjali po sedam stuba, a njihovi svodovi bili su ispred njih.
40:23
A vrata unutrašnjeg predvorja bila su nasuprot vrata sjevernih, i istočnih. I izmjerio je od vrata do vrata, stotinu lakata.

Južna vrata

40:24
Nakon toga poveo me je prema jugu; i gle, vrata prema jugu. I izmjerio je stupove njihove i svodove njihove prema onim mjerama.
40:25
I prozori na njima i svodovi njihovi bili su sve unaokolo, kao i oni prozori; duljina je bila pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata.
40:26
I sedam stuba se uspinjalo k njima, a svodovi njihovi bili su ispred njih; i imala su na svojim stupovima jednu palmu s jedne strane i drugu s druge strane.
40:27
I vrata od unutrašnjeg predvorja bila su prema jugu; i izmjerio je od tih vrata do vrata prema jugu, stotinu lakata.

Unutrašnje predvorje

40:28
Onda me je uveo na južna vrata u unutrašnje predvorje; i izmjerio je južna vrata prema onim mjerama.
40:29
I male odaje njihove i stupovi njihovi i svodovi njihovi bili su prema tim mjerama. I prozori na njima i svodovi njihovi bili su sve unaokolo. Bila je duga pedeset lakata, i dvadeset i pet lakata široka.
40:30
A okolni svodovi bili su dvadeset i pet lakata dugi i pet lakata široki.
40:31
A svodovi njihovi bili su prema najkrajnjem predvorju; i na stupovima njihovim bile su palme, a stubište njihovo imalo je osam stuba.
40:32
Onda me je poveo u unutrašnje predvorje prema istoku; i izmjerio je vrata prema onim mjerama.
40:33
I male odaje njihove i stupovi njihovi i svodovi njihovi bili su prema onim mjerama. I bili su prozori na njima i na svodovima njihovim sve unaokolo. Bili su pedeset lakata dugi i dvadeset i pet lakata široki.
40:34
I svodovi njihovi bili su prema vanjskom predvorju; i na njihovim stupovima bile su palme s jedne strane i s druge strane, a stubište njihovo imalo je osam stuba.
40:35
Onda me je poveo k sjevernim vratima i izmjerio ih je prema onim mjerama;
40:36
male odaje njihove, stupove njihove i svodove njihove, i prozore na njima sve unaokolo; duljina je bila pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata.
40:37
A stupovi njihovi bili su prema najkrajnjem predvorju; i na njihovim stupovima bile su palme s jedne strane i s druge strane, a stubište njihovo imalo je osam stuba.
40:38
I odaje i ulazi njihovi bili su uz stupove vrata, gdje su prali žrtve paljenice.
40:39
A u trijemu kod vrata bila su dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i žrtve za prijestupe.
40:40
A s vanjske strane kad netko uzlazi na ulaz sjevernih vrata bila su dva stola; i s druge strane, koja je uz trijem kod vrata, bila su dva stola.
40:41
Četiri stola bila su s jedne strane i četiri stola s druge strane, na strani gdje su vrata; osam stolova na kojima su klali žrtve svoje.
40:42
I bila su i četiri stola od klesanoga kamena za žrtve paljenice, jedan i pol lakat dugi i jedan i pol lakat široki i jedan lakat visoki. Na njih su također stavljali pribor kojim su klali žrtve paljenice i žrtve.
40:43
I unutra su bile kuke, za jednu širinu dlana, pričvršćene sve unaokolo. A na stolovima je bilo meso od prinosa.

Odaje za svećenike

40:44
A izvan unutrašnjih vrata, u unutrašnjem predvorju, bile su odaje za pjevače, koje su bile sa strane sjevernih vrata, a pogled je bio prema jugu; jedna sa strane istočnih vrata imajući pogled prema sjeveru.
40:45
Nato mi je rekao: “Ova odaja čiji je pogled prema jugu je za svećenike, izvršavatelje dužnosti glede Doma.
40:46
A odaja čiji je pogled prema sjeveru je za svećenike, izvršavatelje dužnosti glede žrtvenika. To su sinovi Zadokovi, od sinova Levijevih, koji pristupaju GOSPODU da mu poslužuju.”
40:47
Tako je izmjerio predvorje: bilo je stotinu lakata dugo i stotinu lakata široko, četverokutno; i žrtvenik što je bio pred Domom.
40:48
Zatim me je poveo k trijemu Doma i izmjerio svaki stup trijema: pet lakata s jedne strane i pet lakata s druge strane; a širina vrata bila je tri lakta s jedne strane i tri lakta s druge strane.
40:49
Duljina trijema bila je dvadeset lakata, a širina jedanaest lakata. I odveo me je po stubama kojima se uspinjalo u nju; i bili su stupovi uz stupiće, jedan s jedne strane i drugi s druge strane.Dnevno čitanje Biblije
20 Studeni 2023

<< Ezek. 39 | Ezek. 40 | I Ivan 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje