Hebrejima

Poglavlje 11

Definicija vjere

11:1
A vjera je suština onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo.
11:2
Jer su po njoj stari stekli dobar glas.
11:3
Vjerom razumijemo da su svjetovi načinjeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo nije postalo od nečeg pojavnog.

Primjeri vjere

11:4
Vjerom je Abel prinio Bogu bolju žrtvu nego Kajin. Po njoj je primio svjedočanstvo da je pravedan: Bog je posvjedočio za njegove darove i po njoj on iako mrtav još govori.
11:5
Vjerom je Henok bio prenesen da ne vidi smrti, i nije nađen jer ga je prenio Bog. Jer prije njegovog prenošenja primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu.
11:6
A bez vjere nemoguće mu je ugoditi jer tko pristupa Bogu, mora povjerovati da on jest i da je onaj što nagrađuje one koji ga revno traže.
11:7
Vjerom je Noa, upozoren od Boga o onome što još nije bilo vidljivo, potaknut strahom, napravio arku za spasenje svoga doma. Time je osudio svijet i postao baštinikom pravednosti po vjeri.
11:8
Vjerom je Abraham, pozvan da ode u mjesto koje je trebao primiti u baštinu, poslušao i otišao ne znajući kamo ide.
11:9
Vjerom je boravio u obećanoj zemlji, kao u tuđoj zemlji, živeći pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
11:10
jer je očekivao grad s temeljima kome je graditelj i stvaratelj Bog.
11:11
Vjerom je i sâma Sara primila snagu da joj začne sjeme i rodila je kad je bila u poodmakloj dobi, jer je vjernim smatrala onoga koji je obećao.
11:12
Zato su od jednoga, i to obamrla, i rođeni tako mnogobrojni kao zvijezde nebeske i poput nebrojena pijeska na obali morskoj.
11:13
Svi su ovi umrli u vjeri, iako nisu primili obećanja, nego su ih samo izdaleka vidjeli i uvjerili se i prigrlili ih i priznali da su tuđinci i pridošlice na zemlji.
11:14
Jer oni koji tako govore jasno očituju da traže domovinu.
11:15
I doista, da su imali na umu onu domovinu iz koje su izašli, imali bi prigodu vratiti se.
11:16
A sada čeznu za boljom domovinom, to jest nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bogom njihovim: jer im je pripremio grad.
11:17
Vjerom je Abraham, iskušan, prinio Izaka; i prinio je svojega jedinorođenca onaj koji je primio obećanja,
11:18
kome je bilo rečeno: “Po Izaku će ti se nazivati sjeme.”
11:19
Smatrao je da je Bog moćan i od mrtvih uskrsavati. Zato ga je u slici i zadobio natrag.
11:20
Vjerom je Izak blagoslovio Jakova i Ezava s obzirom na buduće.
11:21
Vjerom je Jakov, kad je umirao, blagoslovio svakog od sinova Josipovih i iskazao štovanje oslanjajući se na vrh svoga štapa.
11:22
Vjerom je Josip, kad je umirao, napomenuo o izlasku sinova Izraelovih i dao zapovijed o svojim kostima.
11:23
Vjerom su Mojsija, kad se rodio, tri mjeseca skrivali njegovi roditelji jer su vidjeli da je malo dijete naočito i nisu se bojali kraljeve zapovijedi.
11:24
Vjerom je Mojsije, već odrastao, odbio zvati se sinom faraonove kćeri.
11:25
Radije je izabrao trpjeti nevolje zajedno s Božjim narodom, nego uživati privremena grešna zadovoljstva.
11:26
Većim je bogatstvom od blaga u Egiptu smatrao sramotu Kristovu, jer se obazirao na plaću.
11:27
Vjerom je napustio Egipat ne bojeći se gnjeva kraljeva. Jer je ustrajao kao da gleda onoga koji je nevidljiv.
11:28
Vjerom je svetkovao Pashu i škropljenje krvlju da onaj koji zatire prvorođence ne dotakne njih.
11:29
Vjerom su prešli Crveno more kao po suhome, što su i Egipćani pokušali i utopili se.
11:30
Vjerom su zidine jerihonske pale pošto su tijekom sedam dana kružili oko njih.
11:31
Vjerom nije Rahaba, bludnica, poginula zajedno s onima koji nisu vjerovali kad je s mirom primila uhode.
11:32
I što još reći? Jer će mi ponestati vremena budem li pričao o Gideonu, pa Baraku i Samsonu i Jiftahu, pa Davidu i Samuelu i prorocima,
11:33
koji su po vjeri pokorili kraljevstva, izvršili pravednost, postigli obećanja, zatvorili ralje lavovima,
11:34
pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, ojačali u slabosti, postali jaki u borbi, nagnali u bijeg vojske stranaca.
11:35
Žene su primile svoje mrtve koji su bili vraćeni u život. A drugi, koji su bili mučeni, nisu prihvatili oslobođenje da bi zadobili bolje uskrsnuće.
11:36
Nadalje, drugi su iskusili izrugivanja i bičeve, još i okove i tamnicu.
11:37
Bili su kamenovani, piljeni, iskušavani, ubijani oštricom mača, unaokolo su lutali u runima i kozjim kožama, bili su u oskudici, potlačeni, mučeni;
11:38
kojih svijet nije bio dostojan: lutali su po pustinjama i gorama i jazbinama i špiljama zemaljskim.
11:39
I svi su ovi zadobili dobar glas po vjeri, ali nisu zadobili obećanja
11:40
jer je Bog za nas pribavio nešto bolje da oni bez nas ne bi postigli savršenstvo.Dnevno čitanje Biblije
28 Listopad 2021

<< Jer. 51 | Jer. 52 | Pjes. 1 | Heb. 11 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje