Hošea

Poglavlje 2

Kažnjena Izraelova nevjera

2:1
Recite braći svojoj: “Ami”, i sestrama svojim: “Ruhama.”
2:2
Parniči se s majkom svojom, parniči, jer ona mi nije žena, niti sam ja muž njezin. Neka odbaci od lica svoga bludničenja svoja i preljube svoje između grudi svojih,
2:3
da je golu ne svučem te učinim da bude kao na dan kad se rodila; da je ne učinim da bude kao pustinja, da je ne učinim da bude kao suha zemlja i žeđu je ne pogubim.
2:4
I neću biti milosrdan djeci njenoj, jer su oni djeca bludnička.
2:5
Jer je majka njihova bludničila, ona koja ih je začela osramotila se, jer je rekla: “Poći ću za svojim ljubavnicima koji mi daju kruh moj i vodu moju, vunu moju i lan moj, ulje moje i piće moje.”
2:6
Stoga ću, evo, trnjem joj put zagraditi i zidom opkoliti, da ne nađe više staze svoje.
2:7
I poći će za ljubavnicima svojim, ali ih neće sustići, tražit će ih, ali ih neće naći. Tada će reći: “Idem se vratiti k svome prvome mužu, jer mi je tada bilo bolje nego sada.”
2:8
Jer ona nije razumjela da sam joj ja davao žito i vino i ulje, i umnožio joj srebro i zlato, koje su pripremali za Baala.
2:9
Stoga ću se vratiti i uzeti svoje žito u svoje vrijeme i svoje vino u svoje vrijeme; dobit ću natrag svoju vunu i svoj lan koji je darovan da joj pokrije golotinju;
2:10
a sad ću otkriti razvratnost njezinu na oči njenih ljubavnika, i nitko je neće izbaviti iz ruke moje.
2:11
Učinit ću i da nestane razdraganosti njezine, svetkovina njezinih, mlađaka njezinih i Šabata njezinih i svih njezinih svečanih svetkovina.
2:12
Uništit ću lozu njezinu i smokve njezine za koje je govorila: “To mi je plaća što su mi je dali ljubavnici moji.” Učinit ću ih šumom, i životinje poljske će ih brstiti.
2:13
Pohodit ću je za dane Baalove kojima je palila kâd i kitila se naušnicama svojim i nakitom svojim te jurila za svojim ljubavnicima; a mene je zaboravila, govori GOSPOD.

GOSPODNJE milosrđe nad Izraelom

2:14
Stoga ću je, evo, ja primamiti i odvesti je u pustinju te joj prijazno govoriti.
2:15
I podarit ću joj odande vinograde njezine, i Akorsku dolinu da bude vrata nade. Ondje će ona pjevati kao u dane svoje mladosti, kao u dane kada je izašla iz zemlje egipatske.
2:16
I dogodit će se na taj dan, govori GOSPOD, da ćeš me zvati: “Iši”, i nećeš me više zvati: “Baali.”
2:17
Jer ću joj ukloniti iz usta imena Baalska i neće ih se više pamtiti po imenima njihovim.
2:18
U onaj dan učinit ću za njih savez sa životinjama poljskim, i s pticama nebeskim i s gmazovima zemaljskim; slomit ću luk, i mač i boj ću izbiti sa zemlje, i učinit ću da mogu leći u sigurnosti.
2:19
Zaručit ću te sebi zauvijek; da, zaručit ću te sebi u pravednosti i u sudu čestitom, u blagostima i u milosrđima;
2:20
zaručit ću te sebi i u vjernosti i ti ćeš spoznati GOSPODA.
2:21
I dogodit će se u onaj dan, uslišat ću”, govori GOSPOD, “uslišat ću nebesa, a ona će zemlju uslišati;
2:22
zemlja će uslišati žito, vino i ulje, a oni će uslišati Jezreel.
2:23
I posijat ću je sebi u zemlji, i bit ću milosrdan prema njoj koja nije zadobila milosrđe, i reći ću onima koji nisu moj narod: ‘Ti si moj narod!’, a oni će reći: ‘Ti si moj Bog!’ ”Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2020

<< Hoš. 1 | Hoš. 2 | Otkr. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje