Otkrivenje

Poglavlje 1

Proslov

1:1
Otkrivenje Isusa Krista koje mu je Bog dao da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi. I on je to poslao i naznačio po svom anđelu slugi svome Ivanu,
1:2
koji je posvjedočio za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista i za sve što je vidio.
1:3
Blažen je onaj koji čita i oni što slušaju riječ ovog proroštva i drže što je u njemu zapisano. Jer vrijeme je blizu!

Pozdrav

1:4
Ivan, sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest i koji je bio i koji dolazi; i od sedam Duhova koji su pred njegovim prijestoljem;
1:5
i od Isusa Krista, koji je vjerni Svjedok, Prvorođenac od mrtvih i Knez kraljeva zemaljskih. Njemu koji nas je ljubio i svojom nas krvlju oprao od grijeha naših
1:6
te nas učinio kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu slava i vlast uvijek i zauvijek! Amen.
1:7
Evo, dolazi s oblacima i svako oko će ga vidjeti, i oni koji su ga proboli; i sva plemena zemaljska će naricati zbog njega. Da! Amen!
1:8
“Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak” govori Gospodin, onaj koji jest i koji je bio i koji dolazi, Svesilni.

Glas i viđenje

1:9
Ja, Ivan, i brat vaš i suzajedničar u nevolji i u kraljevstvu i postojanosti Isusa Krista: bio sam na otoku zvanom Patmos radi riječi Božje i radi svjedočanstva Isusa Krista.
1:10
Bio sam u Duhu u dan Gospodnji i začuo sam iza sebe snažan glas, kao glas trube,
1:11
kako govori: “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji”, i: “Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama koje su u Aziji: u Efez, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju.”
1:12
I okrenuo sam se da vidim glas koji je govorio sa mnom. I pošto sam se okrenuo, vidio sam sedam zlatnih svijećnjaka,
1:13
a posred sedam svijećnjaka nekoga poput Sina čovječjega, odjevenog u odjeću što seže do nogu i opasana oko prsiju zlatnim pojasom.
1:14
Njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna, bijele kao snijeg, a oči su mu bile kao plamen ognjeni;
1:15
i noge mu nalik mjedi ulaštenoj, kao u peći užarene; i glas mu kao šum mnogih voda;
1:16
i imao je u desnici svojoj sedam zvijezda, i iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač; a lice mu je bilo kao sunce kad sjaji u svojoj snazi.
1:17
I kad sam ga vidio, pao sam do njegovih nogu kao mrtav. A on je stavio svoju desnicu na mene govoreći mi: “Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,
1:18
onaj koji živi; i bio sam mrtav, a evo živ sam za sva vremena! Amen! I imam ključeve pakla i smrti.
1:19
Napiši ono što si vidio, i ono što jest, i ono što se ima dogoditi poslije.
1:20
Otajstvo onih sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava, a sedam svijećnjaka koje si vidio sedam je crkava.”Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2020

<< Hoš. 1 | Hoš. 2 | Otkr. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje