Izaija

Poglavlje 45

Kir, Božji alat

45:1
“Ovako GOSPOD govori Kiru, pomazaniku svome, koga držim za desnicu da pred njim podložim narode; i raspasat ću bokove kraljevima, da pred njim otvorim dvoja olistala vrata te ta vrata neće biti zatvorena.
45:2
‘Ja ću ići pred tobom da iskrivljena mjesta izravnam; razlomit ću vrata mjedena i razmrviti zasune željezne.
45:3
I dat ću ti riznice tame i blaga skrivena na tajnim mjestima, da spoznaš da sam ja, GOSPOD, koji sam te imenom tvojim zazvao, Bog Izraelov.
45:4
Zbog sluge svoga Jakova i Izraela, izabranika svoga, i tebe sam imenom tvojim zazvao, imenovao sam te, iako me nisi poznavao.
45:5
Ja sam GOSPOD i nema drugoga, osim mene Boga nema. Opasao sam te, iako me nisi poznavao,
45:6
da bi od istoka sunčeva pa do zapada znali da osim mene nijednoga nema. Ja sam GOSPOD i nema drugoga.
45:7
Ja oblikujem svjetlost i stvaram tamu, uspostavljam mir i stvaram zlo; ja, GOSPOD, sve ovo činim.
45:8
Rosite nebesa, odozgo, i neka nebeski svodovi izlijevaju pravednost; neka se zemlja otvori i neka urodi spasenjem, i pravednost s njim zajedno iznikne. Ja, GOSPOD, to sam stvorio.
45:9
Jao onomu koji se prepire sa Stvoriteljem svojim! Neka se krhotina posude prepire sa krhotinama posuda zemljanih. Zar će glina reći onome koji ju je oblikovao: ‘Što radiš?’ Ili djelo tvoje: ‘Zar on nema ruke’?
45:10
Jao onome koji ocu svome govori: ‘Što si rodio?’ Ili ženi: ‘Što si izrodila?’ ”
45:11
Ovako govori GOSPOD, Sveti Izraelov i Stvoritelj njegov: “Pitajte me za ono što dolazi, glede sinova mojih i zapovijedate mi glede djela ruku mojih.
45:12
Ja sam načinio zemlju i stvorio čovjeka na njoj. Ja, i to ruke moje razapele su nebesa i ja sam zapovjedio svim vojskama njihovim.
45:13
Ja sam ga podigao u pravednosti i ja ću upravljati svim putevima njegovim. On će sagraditi grad moj i pustiti sužnje moje, ne za cijenu ni za nagradu”, govori GOSPOD nad vojskama.

GOSPOD, jedini Spasitelj

45:14
Ovako govori GOSPOD: “Trud Egipta i utržak Etiopije i Sabejaca, ljudi stasiti, prijeći će k tebi i oni će tebi pripasti. Za tobom će ići, prijeći će u lancima i pokloniti se tebi. Tebi će molbe upućivati govoreći: ‘Zasigurno je Bog u tebi i drugoga nema, nema drugoga Boga.’ ”
45:15
Doista ti si Bog koji se sakriva, Bog Izraelov, Spasitelj!
45:16
Svi oni će se posramiti i postidjeti, zajedno će otići u sramotu svi oni što idole izrađuju.
45:17
No Izraela će GOSPOD spasiti spasenjem vječnim; nećete se posramiti ni postidjeti od vijeka do vijeka.
45:18
Jer ovako govori GOSPOD, koji je stvorio nebesa, Bog sâm koji je oblikovao zemlju i načinio je, on ju je utemeljio, nije ju stvorio uzalud, oblikovao ju je da bude nastanjena: “Ja sam GOSPOD i nema drugoga.
45:19
Nisam govorio u tajnosti, na tamnom mjestu zemlje; nisam rekao sjemenu Jakovljevu: ‘Tražite me uzalud.’ Ja, GOSPOD, govorim ono što je pravedno i objavljujem ono što je ispravno.
45:20
Sakupite se i dođite, pristupite zajedno, vi koji ste izbjegli iz narodā. Ništa ne znaju oni koji nose svoj drveni izrezbareni lik i mole se bogu koji ih ne može spasiti.
45:21
Recite i približite ih; da, neka se savjetuju zajedno: Tko je to od davnih vremena objavio? Tko je to rekao od onih vremena? Nisam li ja, GOSPOD? I nema drugoga Boga osim mene; Boga pravednoga i Spasitelja osim mene nema.
45:22
Pogledajte na mene, i bit ćete spašeni svi krajevi zemaljski; jer ja sam Bog i drugoga nema.
45:23
Samim sobom sam se zakleo, iz usta mojih izašla je riječ u pravednosti, i neće se vratiti, da će se meni prignuti svako koljeno, svaki će se jezik zakleti.
45:24
Zasigurno će netko reći: ‘U GOSPODU imam pravednost i snagu.’ Baš k njemu će ljudi doći i posramit će se svi koji su na njega bijesnili.
45:25
U GOSPODU će se sve sjeme Izraelovo opravdati i proslaviti.”Dnevno čitanje Biblije
22 Rujan 2022

<< Iza. 45 | Iza. 46 | Izr. 18 | II. Sol. 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje